Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fekete István Tagiskolája, 
ZichyújfaluF ő o l d a l
Falunkról
Iskolánkról
Faliújság
Osztálykönyv
Dokumentumok
Régi Pályázatok
Galéria
Kapcsolat
Könyvtár
Zichyújfalui Tanoda II.
EFOP-3.3.1-15
Pályázatok:palyazat
2012 nyarán, az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a:

•    TÁMOP- 3.3.8-12/2-2012-0087„Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” , illetve a
•    TÁMOP- 3.3.9. a-12/2-2012-0075„A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása”
című pályázatok.

Intézményünk mindkét jogcím esetében sikerrel pályázott, a projektek megvalósultak, lezárultak.


A TÁMOP 3.3.8. „Együtt működünk”

A sikeres pályázatunknak köszönhetően a megvalósítást megkezdtük.
Projektünk célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink eredményes nevelése-oktatása, iskolai előmenetelük, továbbtanulási esélyeik növelése.  A program során pedagógusaink integrációs módszertani ismereteinek bővítését, a tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentését, a tanulói motiváció javítását, a tehetséges tanulók gondozását támogatjuk.
A célcsoport tagjainak szabadidős, illetve a tanórán kívüli tevékenységeken keresztül a szociális, családi hátrányokból adódó különbségeket kívánjuk mérsékelni. A program megvalósítása során bővíteni szeretnénk a tanulóink iskolai sikerességét elősegítő módszereket támogató eszközöket, tanulóbarát környezet kialakítását.
A projekt keretében az integrált nevelés, oktatás megvalósításába szűkebb és tágabb környezetünket intenzíven be kívánjuk vonni, ezáltal a partneri együttműködéseket támogató programokat kívánjuk erősíteni.

2013. szeptember 1.

Iskolánk aulájában Projektnyitót tartottunk, melyen részt vettek a legfontosabb együttműködő partnereink. Tájékoztattuk őket a projekt célkitüzéseiről. A megvalósítás ezen szakaszában jelentősebb események közül kiemelkedtek:
- A "ZICHYÚJFALU" Projekthét
- Az adventi rendezvénysorozat, melyet a szülőkkel közösen rendeztünk.
- A Fekete István Napok

A képek kattintással megtekinthetők /Projektnyitó, "ZICHYÚJFALU" Projekthét, Advent harmadik vasárnapja, Adventi gyertyagyújtásaink, Fekete István Napok/

2014. január 28.

A projekt megvalóstásának tavaszi és nyári eseményei közül kiemelkedik a:
- "Velencei-tó" projekthét
- Az óvoda-iskola átmenetet segítő programsorozat
- Megkezdődtek a pályaorientációs foglakozások is
- A projektidőszak kiemelkedő programja volt a kőszegi erdei iskola

A képek kattintással megtekinthetők /Tavaszhívogató - Iskolanyitogató, Pályaorientációs foglalkozás, Erdei iskolában voltunk/

2014. augusztus 29.

Az őszi és a téli időszak legfontosabb célja a szülői együttműködés erősítése. Közös programjaink közül kiemeljük:
- Tés - természet védelmi nap
- Együttműködő partnereinkkel közösen emlékeztünk az aradi vértanúkra
- Újabb projekthét: "Szent Mártonnak ünnepén"
- A tantestület tagjai 30 órás továbbképzésen vettek részt, melynek témája: a
   Projektpedagógia volt

A képek kattintással megtekinthetők /Természetvédelmi nap, Az aradi vértanúkra emlékeztünk, "Szent Mártonnak ünnepén", Továbbképzés/

2015. február25.

A projekt utolsó időszakából kiemeljük a legfontosabbakat:
- A nemzeti ünnepünk közös megünneplése. Diákok, szülők, pedagógusok varázsolták
   színpadra a 167 évvel ezelőtti napok forradalmi hangulatát.
- Nagyon jól sikerült az újabb projekthét: "Tavaszi projekthét - Székesfehérvár", melynek
  során nem csak térben, az időben is visszautaztunk.
- Újra megnyitotta kapuit az erdei iskola, ismét Kőszegen.
- Április 30-án sor került a projektzáró rendezvényre, melyen közösen az együttműködő
   partnerekkel, meghívott vendégekkel visszatekintettünk a közel 2 éves szakmai munkára,
   megosztottuk gondolatainkat a megvalósult fontosabb lépésekről, eredményekről,
   a gyerekekre gyakorolt pozitív hatásokról. A projektet lezártuk.

A képek kattintással megtekinthetők /Nemzeti ünnepünk: Március 15., Tavaszi projekt - Székesfehérvár, Erdei iskola - Kőszeg, Projektzáró/

2015.április 30.


„Utak és esélyek” Tanoda
TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0075

A tanoda a tanórán kívüli foglalkozásokon a résztvevő tanulók személyes helyzetére szabott nevelését, személyiségük fejlesztését biztosítja, ahol lehetőség van a képességeik és érdeklődésük alapján szervezett fejlesztésükre, tehetségük kibontakoztatásra.
Fontos célunk a tanulók iskolai előmenetelének, továbbtanulási esélyeinek növelése. A különböző kompetenciák fejlesztésén túl lehetőség van a tanulók egyéni mentorálására, szabadidős tevékenységek, nyitott programok, klubok szervezésére, eszközfejlesztésre.


2013 nyarán megkezdte munkáját a Tanoda. Kirándulásokon, lovardalátogatáson, zenei, kézműves és sport, valamint infokommunikációs és irodalmi foglalkozáson vettek részt a tanoda diákjai a nyári vakáció során és szeptember hónapban.
A megvalósítás ezen időszakában még kiemelkedik a:
- Természetvédelmi nap, melynek során a Vértesbe látogattunk el.
- "ZICHYÚJFALU" projekthét, melyen nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint községünk múltjának és jelenének a feltérképezésére.
- Bábszínházlátogatás Budapesten. A csodálatos zene, lenyűgöző látvány felejthetetlen élményt nyújtott tanodásainknak.
- Mozilátogatás a pályázat nyitott programja keretében.

A képek kattintással megtekinthetők /Tanoda, Természetvédelmi nap, "ZICHYÚJFALU" Projekthét, Bábszínházban jártunk, Moziban voltunk/


2013. nyara - 2013. december 18.

A projekt megvalósításának tavaszi időszakában az egyik fontos célkitűzésünk a szülőkkel való együttműködés erősítése, a szülők aktív bevonása a programok szervezésébe, lebonyolításába. Kiemeljük a:
- "Velencei-tó" projektet
- Tanulányi kirándulást

A képek kattintással megtekinthetők /"Velencei-tó" projekt, Tanulmányi kirándulás Budapestre/

2014. május 05.

Az őszi-téli projektidőszak legkiemelkedőbb eseménye a gemenci erdei iskola volt. Kiemeljük még a tési természetvédelmi napot, mely szülők bevonásával zajlott.

Képek kattintással megtekinthetők /Gemenc, Természetvédelmi nap/

2014. október 03.

A projektmunka tavaszi eseményei közül megemlítjük a:
- Tavaszi projekt - Székesfehérvárt, melynek során térbeli és időutazásra hívtuk tanodásainkat.
- Projektzárót - A tanoda vezetője a zichyújfalui tanoda születéséről és első két évéről számolt be, a sikereket és nehézségeket is felsorakoztatva. Majd az e pályázaton belüli pályaorientációs tevékenységről hallhattunk beszámolót bemutatóval kiegészítve.

A képek kattintással megtekinthetők /Tavaszi projekt - Székesfehérvár, Projektzáró/

2015. április 30.

 

 

____________________________________________________________________

. . : : TIOP 1.1.1-07/1-2008-0613 pályázata
. . : : HEFOP 2.1.5 pályázata
. . : : Ökoiskola
. . : : Denso


TIOP 1.1.1-07/1-2008-0613 pályázata


A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1.1. számú pályázat célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. "Intelligens iskola" létrehozása. Az intézkedés elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál, amely nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
A pályázat nyerteseként a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hét intézményben, köztük iskolánkban tesz lehetővé informatikai fejlesztést. Ennek keretében iskolánk számítógépekkel és ún. aktív táblákkal gazdagodik, amelyek elősegítik tanulóink még sokoldalúbb oktatását.

Tájékoztató a Velencei-tó Környéki többcélú Kistérségi Társulás iskoláinak informatikai infrastruktúrájának fejlesztése- TIOP-1.1.1-07/1-2008-0613 projekt nyílt közbeszerzési eljárásának eredményéről:

Főkedvezményezett: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2483 Gárdony Szabadság út 20-22.

Képviseli: Tóth István elnök

A Társulási Tanács 79/2011. (IV.11) sz. határozatával döntött arról, hogy a 28/2011 (II.25.) sz. határozatával elindított nyílt közbeszerzési eljárást lezárja. Az eljárás nyertesének a bíráló bizottsági jegyzőkönyv 6. pontja alapján összességében a legelőnyösebb ajánlatot nyilvánítja, az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör - Informatikai eszközök
Ajánlattevő neve: FullTec Computer Kft.
Ajánlattevő címe: 1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.
Bruttó ajánlati ár: 20.473.875 Ft

2. részajánlati kör - Tantermi csomag I.
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlattevő címe: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. vBruttó ajánlati ár: 24.044.625 Ft

3. részajánlati kör - Tantermi csomag II.
Ajánlattevő neve: Albacomp RI Kft.
Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.
Bruttó ajánlati ár: 10.728.803 Ft

A Tanács döntött arról is, hogy nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kbt. 91.§.(2) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása esetén az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatnak az alábbi ajánlatokat nyilvánítja:

1. részajánlati kör - Informatikai eszközök
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft.
Ajánlattevő címe: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Bruttó ajánlati ár: 20.896.625 Ft

2. részajánlati kör - Tantermi csomag I.
Ajánlattevő neve: Aquis Informatikai Zrt.
Ajánlattevő címe: 1035 Budapest, Vörösvári út 103-105.
Bruttó ajánlati ár: 24.335.386 Ft

3. részajánlati kör - Tantermi csomag II.
Ajánlattevő neve: Aquis Informatikai Zrt.
Ajánlattevő címe: 1035 Budapest, Vörösvári út 103-105.
Bruttó ajánlati ár: 11.498.906 Ft

A Tanács felhatalmazza az elnököt a nyertes szállítókkal kötendő szerződés aláírására 2011. 04.22-én.

Velence, 2011. április 11.
Galambos Zsuzsanna projektmenedzser

HEFOP 2.1.5 pályázata

"Tanulva tanítunk" - együtt a hátrányos helyzetű gyermekekért

A 2006. év tavaszán sikeresen pályáztunk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága által hirdetett integrációs programra, melynek kiírása a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében történt. A projekt konzorciumi összefogás keretében valósul meg. Négy Fejér megyei település: Dég, Ráckeresztúr, Mezőszentgyörgy és Zichyújfalu együttműködést alakított ki, melyben partnerünk a Dunaújvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

A program keretében a következő fejlesztések történtek:

 • Tantestületünk minden tagja elvégezte a következő, egyenként 30 órás továbbképzést, és a tanult módszereket bevezette mindennapi tanítási gyakorlatába:

 • Tanórai differenciálás heterogén csoportban

 • Kooperatív tanulás

 • Hatékony együttnevelés az iskolában

 • Az intézmények közötti együttműködés keretében, szakmai napok alkalmával megismertünk és adaptáltuk a következő módszertani elemeket is: multikulturális tartalmak, projektpedagógia, tevékenységközpontú oktatás, óvoda-iskola átmenet támogatása, árnyalt értékelés a gyakorlatban.

 • A továbbképzéseket a képzők által vezetett mentorálás követte, majd területi szinten tematikus szakmai műhelyek alakultak. A program megvalósulásával konzorciumunk pedagógiai szolgáltató bázisként működik tovább.

 • A projekt támogatta a csoportmunkára alkalmas, tanulóbarát iskolai környezet kialakítását célzó beszerzéseket: bútorok, fejlesztő eszközök, szakkönyvek, digitális oktatóprogramok, számítógép, projektor vásárlását.

 • A 2006-2007. tanév második félévében pedagógiai asszisztenst alkalmaztunk, aki az iskolai élet minden területén segítette a felnőttek és gyermekek munkáját: részt vett a tanórai munkában, felkészülésben, adminisztrációs feladatok elvégzésében, ügyelet megszervezésében, különböző iskolai programok, ünnepségek lebonyolításában. A családok és az iskola közötti kapcsolat segítésében továbbra is számíthatunk együttműködésére.

 • Iskolánkat bemutató, színes kiadvány készült, melyet intézményünk minden családjához eljuttattunk.


Ökoiskola

Mitől ökoiskola intézményünk?

Helyi tantervünkben és pedagógia programunkban meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. Környezeti nevelési programunkban kiemelten fontosnak tartjuk meglevő értékeink védelmét, elődeink és lakóhelyünk, Zichyújfalu hagyományainak megőrzését, a környezettudatos magatartás kialakítását.  

Tanulóink aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.

Iskolánk valamennyi dolgozója tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.

Munkánk, hétköznapjaink és ünnepeink elképzelhetetlenek a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel való együttműködés nélkül.

Fejér megye legújabb és legkorszerűbb kisiskolájaként az intézmény működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik.

Lehetőséget biztosítunk diákjaink számára a tanterven és a tantermen kívüli tanulási formákra (Természetvédelmi nap, projektek, folyóirat szerkesztés, megjelenés az Öko-faliújságon, terepi órák, tanulmányi séták)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium először 2005-ben ismerte el Ökoiskola címmel törekvéseinket. További sikeres pályázattal a 2007-2010 közötti időszakra is érdemesek lettünk a címre.

Újító szándékaink több szinten mutatkoznak meg:

Pedagógiai szinten

 •  A tantestület előnyben részesíti az     együttműködésre  épülő tanulásszervezést   a tanár által irányított tanulási formákkal szemben.

 • A cselekvés közben történő tudásszerzésre, a tevékenykedtetésre helyezzük a hangsúlyt a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett.

 • Az iskolai élet kommunikációját a szereplők (tanulók, pedagógusok, szülők) többirányú, aktív kapcsolata határozza meg.

A társas kapcsolatok szintjén

 •  Az egész iskolában � a felnőttek és a gyerekek között egyaránt � csapatmunka működik.

 • A társas élet szabályait a diákok felelős részvételével alakítjuk ki.

 • Iskolánk külső kapcsolatait a kölcsönösség elve jellemzi: nem csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is ilyen jellegű kapcsolatoknak.

 Technikai/gazdasági szinten

 •  Takarékosan bánnunk az energiaforrásokkal.

 •  Igyekszünk csökkenteni a hulladékok mennyiségét.

 •  Iskolánk külső és belső környezete esztétikus, igényesen kialakított.

 • Megteremtjük az egészséges iskolai munka feltételeit.

Iskolánk "Érted és a természetért" című kiadványa (PDF)


Denso

Denso - számítógépek

 

 

  A DENSO Gyártó Magyarország Kft. oktatási célokra ajánlja fel a három éves, internetezésre, szövegszerkesztésre, a gyermekek informatikai képzésére alkalmas számítógépeit. Egyéni elbírálás alapján iskolánk tanulói 10 darab, Intel Celeron és Pentium 4 processzorral felszerelt, 17 colos flatron monitorral, egérrel, billentyűzettel ellátott asztali számítógéphez jutottak a Kft. jóvoltából.


 
 
Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Fekete István Tagiskolája

8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.    Telefon és fax: 22 / 358 282     E-mail: zichysuli1502@gmail.com     Web: www.feketei-zu.sulinet.hu