Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fekete István Tagiskolája, 
ZichyújfaluF ő o l d a l
Falunkról
Iskolánkról
Faliújság
Osztálykönyv
Dokumentumok
Régi Pályázatok
Galéria
Kapcsolat
Könyvtár
Zichyújfalui TanodaII.
EFOP-3.3.1-15
Faliújság 
TANÉVZÁRÓ - 2018

2018. június 20-án tartottuk tanévzáró ünnepségünket. Köszöntő, versek, és a tanév legemlékezetesebb eseményeiből készült kivetítés színesítette az év záró programját.
Hagyományainkhoz híven könyvjutalomban részesültek a kitűnő bizonyítvány „szerzői”, s oklevelet kaptak a jeles bizonyítványt elérő diákok. Számos egyéb teljesítményért osztottunk oklevelet: közösségi munkáért, művészeti tevékenységért, a nyolcadikosok év végi záróvizsgáján tanúsított kimagasló eredményeikért. A Diákönkormányzat által meghirdetett „Az év diákja” cím is kiosztásra került. Alsó tagozaton Mogyorósi Eszter, felső tagozaton Buza Fanni kapták e kitüntető címet. A „Jó tanuló, jó sportoló”- nak járó díjat Buza Balázs vehette át.
Tantestületünk tagjai közül is elismerésben részesültek azok a kollégák, akik e tanévben sokat tettek a gyermekek művészeti neveléséért, sporteredményeik javításáért, az idegen nyelv alaposabb elsajátításáért, a közös munka sikeréért.

Vidám vakációt kívánunk minden kedves tanítványunknak, szülőknek, támogatóinknak.

Képek a Galériában.

2018. 06.20.                                                                                                                           Kerkuska Mária


BALLAGÁS - 2018

Június 16-án hét nyolcadikos vett megható búcsút általános iskolai éveitől. Szívhez szóló műsorral búcsúztak a végzősök. Osztályfőnökük, Rideg Jánosné a ”Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” című híres musical dallamai köré fonta a mély érzelmekkel átitatott ballagási műsort, melyet a versek és idézetek mellett a 7. és 8. osztályosok közös tánca is színesített. Judit néni pontos emberismeretről tanúskodó, anyai gondoskodással bocsátotta útjára osztályát.
A hetedikeseknek is volt egy-két kedves, humoros gondolata a végzősökhöz. A szülőktől való búcsúzás sokunknak könnyet csalt a szemébe.
Méltó befejezése volt a műsornak a színes lufik felengedése az udvaron, szimbolizálva, hogy a nyolcadikosok maguk mögött hagyják a gyermekéveket és nekivágnak középiskolás tanulmányaiknak.

Képek a Galériában.

2018.06.16.                                                                                                                           Gerstmár Csilla


A KÖLTÉSZET NAPJA

Hagyományainkhoz híven idén is megünnepeltük a költészet napját a Községi és Iskolai Könyvtár szervezésében. József Attila: Tavasz van, gyönyörű c. verse képekkel illusztrálva köszöntötte a diákságot, kolllégákat vendégeinket. Meghallhattuk Latinovits Zoltán, a magyar előadó művészet talán legnagyobb alakjának vallomását  a versről: "A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb repülése, legforróbb vallomása a létről... valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt." S hogy gyermekeinknek mit jelen a vers maga, miért szeretik a verseket, azt megtudhattuk az aló tagozatosaink felovasásaiból. Gyönyörködhettünk Koncz Fanni szavalatában, mikor legkedvesebb versét mondta el nekünk: József Attila: Mama.
Ezen a napon senki sem menekülhetett a versek elől. Két versfutár érkezett hozzánk, akik elhoztak jó néhányat a magyar költők legszebb verseiből  és a szünetekben a könyvtárban versfelolvasást tartottak, melyet sokak hallgattak nagy érdeklődéssel. Köszönjük Molnár Imréné Terike néninek és Balogh Anikónak ezt az élményt.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                            Kerkuska Mária
2018.04.11.

TANODA MEGNYITÓ

Március 27-én ünnepélyesen megnyitottunk tanodánkat. Az EFOP-3.3.1 Zichyújfalui Tanoda II. pályázat megvalósítása húsz tanulónk számára nyújt lehetőséget olyan programokon való részvételre, amelyek az iskolai sikeresség, a személyiség és a közösség fejlődése szempontjából fontosak.
A projektnyitó eseményt Rideg Jánosné tagintézmény-vezető köszöntője nyitotta meg, majd a harmadik osztályosok jelenete, A tavasz kendője következett. Lábadi Zoltán szakmai vezető beszélt a tanodák múltjáról, jelenéről és jövőjéről, majd Tekerné Izafé Anikó tanodavezető a tanodáról, mint közösségi színtérről szólt. A program végén bemutatkozott a tanoda néptánc csoportja, Panyi Anett tanárnő felkészítésével mezőföldi táncokat adtak elő.
A tanodanyitó a résztvevők megvendégelésével zárult.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Teketné IzaféAnikó

2018.03.27.


A '48-AS FORRADALOM ESEMÉNYEIRE, HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK

Március 14-én 17 órakor vette kezdetét az emlékműsor. A Himnusz hangjai után az óvodások köszöntötték az ünnepet. Rideg Jánosné intézményvezető-asszony ünnepi beszédét követően emlékeztünk meg a 170 évvel ezelőtt történt eseményekről, ama dicső március idusáról. A „HAZA” és a „HŰSÉG” két rövid szó, de mögöttük megannyi emlék és érzés húzódik meg. Ezekkel a szavakkal és a hozzájuk fűződő gondolatokkal – melyeket a 3. osztályos lányok osztottak meg - vette kezdetét az iskolások műsora. Majd a 4. osztályosok néptáncukkal a bátor huszárokra emlékeztek. A márciusi ifjak és a sok száz egyetemista forradalmi tettei, köztük a 12 pont is elhangzott a harmadik osztályosok és a nyolcadik osztályos tanulónk tolmácsolásában. „Tavasz készül, szabadság!” A nemzeti dal hangjai alatt az első osztályosok „élőképe” –t formáztak. Üdvözöltük születése napján a magyar szabadságot: „Légy hosszú életű e földön, élj, amíg csak él egy magyar! A második osztályosok az „Élj szabadon” c. dalra szalagos táncot mutattak be. A Szózat hangjai zárták a műsort az aulában. Ezt követően fáklyás felvonulás vette kezdetét a Templomkertig, ahol elhelyeztük a megemlékezés koszorúit.

Köszönjük az ovisoknak, tanítványainknak a példamutató hozzáállásukat, az ünnephez méltó, fegyelmezett előadásokat, kollégáinknak a felkészítésüket: Rideg Jánosné – Kerkuska Mária szervezők.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Kerkuska Mária

2018.03.15.


FECSKEHÍVOGATÓ

Március 12-én hagyományos Gergely-járást tartottunk, hogy iskolába hívogassuk a nagycsoportos óvodásokat a környező óvodákból. A köszöntő után, melyben Rideg Jánosné intézményvezetőnk üdvözölte a Pákozdról, Sukoróról, Gárdonyból és a helyből érkezőket, ismertette iskolánk hitvallását, a 3. osztályosok jelenetét: A tavasz kendője c darabot láthattuk. A továbbiakban intézményünkben folyó néptáncoktatásról és hagyományőrzésről tartott ismertetőt Panyi Anett kolléganő. Ezután következett az igazi Gergely-járás, melynek során Gergely pápa seregébe toborozta a gyerekeket. A gyermekek ezután átvonultak a tornacsarnokba, ahol játékfüzér várt rájuk. A szülők az aulában tovább ismerkedtek iskolánk arculatával: Kerkuska Mária tanítónő az intézményben folyó szakkörök, művészeti csoportok munkáját mutatta be, Lászlóné Horváth Anikó a mozgásterápiás foglalkozások (Ayres, Delacato) adta lehetőségekről, azok hatékonyságáról, felépítéséről tájékoztatott, majd Tekerné Izafé Anikó a Meixner-módszerről és a fejlesztő foglalkozásokról tartott részletes bemutatót. Ezt követően a piciket a leendő első osztályos tanító néni: Hartalné Zsigmond Bernadett a tanteremben fogadta játékos, ismerkedő foglalkozásra.

Így összegezte e nap eseményeit a Fejér megyei hírportál:

Ha egyetlen óvodás gyermek is félt az iskolától, a Fecskehívogató után már csak jó élmények maradhattak bennük az iskoláról és a tanítónénikről. Na meg Gergely pápáról.”

Képek a Galériában.

                                                                                                                                           Kerkuska Mária

2018.03.12.

HÍRFOLYAM - február - március

Február 4.
Gárdonyi Kupa III. korcsoport – helytálló szereplést tanúsítottak focistáink. Büszkék vagyunk rájuk!

 Február 10.
„Szól a zene, áll a bál, kezdődik a karnevál”
2018. február 10-én bizony szólt a zene, de nemcsak az iskolában, hanem már kora délután a falu utcáin is, ahol állakodalommal, álesküvővel és áltemetéssel búcsúztattuk a farsangot és egyben a telet is. Farsang Tóbinak - aki a farsangi mulatozást jelépezi – immár menni kellett.
Délután az új Zichy csarnokban folytatódott a vigasság, ahol az iskolások farsangi buliján szórakozhattunk. Az ovisok angol nyelvű vidám játékával indult a parti. Az egyéni jelmezesek mellett az osztályok közös, igen színvonalas produkciókkal készültek. Az érdeklődők a smink,- ízlelő,- célba dobó sarokban múlatták az időt. Tánc, értékes nyeremények a tombolán, büfé várta a vidám közönséget.
Nyolc órakor vette kezdetét a felnőttek bálja. Az estet a köszöntők után a mazsorettes nagy lányok koszorús tánca nyitotta meg. Majd kezdetét vette a hajnalig tartó „szép mulatság”. Eközben a pedagógusok meglepetés produkciója szórakoztatta a nagyérdeműt, valamint az „álmenyasszony” és az „álvőlegény” is ropta a menyecsketáncot. Zenészünk lelkesen húzta a talpalávalót.
Köszönjük a szervezőknek, kollégáknak, gyerekeknek, szülőknek, helyi és vidéki támogatóinknak, hogy részesei lehettünk e feledhetetlen vigasságnak.

 Február 22.
A Parasport Napja. Az 1-3 órában Gyöngyi néni irányításával iskolánk tanulói a kipróbálhattak különféle parasportokat az új csarnokban. Ezt követően közösen megtekintettük a „Lehetetlen határán” c. filmet. Mindnyájunkra nagy hatást gyakorolt. Rajzkiállítást is szerveztünk, az alkotások megmutatták, hogyan látjuk a parasportot.

 Február 25.
Néptáncosaink Dinnyésen vendégeskedtek a Kemencebarátok farsangi mulatságán.

 Március 1.
4. osztályos tanulóink: BollaZoltán, Mogyorósi Eszter, Pál Károly Olivér, és Szalai Roland
A Tóvárosi Általános Iskolában a LÁNG-ÉSZ-BONTOGATÓ versenyen indultak. Bolla Zoltán egyéniben a 3. helyezést hozta el. A csapat közös jutalmat is kapott.

 Március 2.
„Huszárgyerek, huszárgyerek” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajzpályázatra nyújtottuk be a gyermekek munkáit. Számos izgalmas, igényesen elkészített alkotás született. Izgatottan várjuk az eredményt.

 Március 4.
Ezen a napon Péter Viktória 6. osztályos tanulónk a SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY megyei fordulóján képviselte iskolánkat.

Március 5.
Összevont szülői értekezleten jelentettük be, hogy az iskola helyzete fenntartó váltással javulhat: szeptembertől már a Magyarországi Református Egyház irányításával folytathatjuk a munkát.

 Március 7.
Járási memória bajnokság zajlott Kápolnásnyéken, melyen iskolánk néhány tanulója is részt vett. Közülük legjobban Szalai Roland 4. osztályos és Borsos Viktória 6. osztályos tanulónk jeleskedett. Roland 3. helyen, Viki pedig 2. helyen végzett.

 Március 8.
Régi hagyomány iskolánkban, hogy a FEJÉRVÍZ ZRT által meghirdetett „VÍZ VILÁGNAPJA” rajzpályázatra benevezünk. Idén is így tettük. Ez a felhívás is számos kis,-és nagy gyermek alkotókedvét keltette fel. Sok, változatos technikákkal elkészített pályamunka született. Ezen a napon küldtük be őket.

 Március 9.
Happy DÖK Day
A Diákönkormányzat szervezésében egy vidám napot töltöttünk el együtt. Több helyszínen vetített filmnézéssel kezdődött a nap. Majd a LÁNYOK-FIÚK vetélkedőjével folytatódott. Számos izgalmas, ötletes feladványban mérhették össze erejüket. A szoros küzdelem mellett végül a fiúk nyerték a vetélkedőt. A napot a 8. osztályosok tanárparódiája zárta.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                     Kerkuska Mária

2018.03.11.


FEKETE ISTVÁN NAP - 2018

Iskolánk névadójára, Fekete Istvánra emlékeztünk születésének 118. évfordulója alkalmából. A Fekete István Nap témája a természet szeretete volt, hiszen az író is rajongott a természetért. Reggel az író emléktábláját koszorúzták meg a DÖK tagok, délután pedig minden alsós osztály bemutatta a verseket, dalokat, amivel erre az alkalomra készültek. A felsősök az év madarát, a vándorsólymot mutatták be. Rendezvényünkre meghívtuk Fenyvesi Lászlót, /a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület valamint a Duna Ipoly Nemzeti Park munkatársát/ aki sok érdekességet mondott el a vándorsólyomról és gratulált a gyerekek munkáihoz.  A nap zárása a rajzpályázat eredményhirdetése volt. Mindenkinek gratulálunk!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                       Vígh Andrásné

2018.01.25.

Advent

Iskolánk hagyományai közt fontos szerepet tölt be az adventi várakozás. Az ünnepre való lelki ráhangolódást számos programmal segítjük. A vasárnapokat követő hétfő reggelen közös gyertyagyújtásra gyűltünk össze az aulánkban. Idén a felső tagozatosok készültek ezekre a megható pillanatokra. December 10-én, advent 2. vasárnapját iskolánk tanulói és pedagógusai köszöntötték. Az ünnepi műsor előtt karácsonyi játszóházra vártuk a gyerekeket, felnőtteket.
Erre az időszakra esett Önkormányzatunk fennállásának 20. évfordulója is. Méltó gálaműsorral emlékeztünk közösen eme fontos eseményre, melyet előtte pénteken ünnepi kerekasztal beszélgetés előzött meg.
Az ünnep előtti utolsó tanítási napot sportolással töltöttük. Új csarnokunkban élő csocsó bajnokságot szerveztek nekünk. Köszönet Teker Zoltánnak és munkatársainak. Számos vidám labdajáték is színesítette a délelőttöt.
Közös ebéddel zártuk a napot. Ünneppi díszbe öltöztetett asztaloknál fogyasztottuk el együtt tanítványainkkal a finom ebédet.

Áldott, békés ünnepeket!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                        Tekerné Izafé Anikó

2017.12.21.


Egyéb rendezvények, történések iskolánkban - decemberben

 • Ellátogattunk Gárdonyba az Életfácska Óvodába, ahol a színjátszósaink színdarabjukkal szórakoztatták a kicsiket, iskolánk igazgató nője pedig bemutatta iskolánkat, intézményünket s az itt folyó szakmai munkát.
 • A 4. osztályos tanulók részt vette Székesfehérváron a Móra - Hétvezér versenyen, ahol a verseny izgalmain kívül találkozhattk Nógrádi Gábor íróval is.
 • A 6. osztályos tanulóink Gárdonyban versenyeztek: Paint számítógépes tudásukról adtak számot. Péter Viktória 2. helyezést ért el.
 • A Nyugdíjas Klub lelkes tagjai jártak iskolánkban, akik saját maguk készítette ülőpárnákkal ajándékozták meg a gyerekeket.
 • Ifj. Polgárőrök toborzására is sor került ezekben a napokban.
 • Kicsiket, nagyokat szórakoztatták az ifjú művészek, kik egy Mikulásról szóló darabbal érkeztek hozzánk.
 • Védőnőnk Egészségnapot tartott az alsó tagozatosaink számára.
 • Futsall döntőzajlott az új csarnokban, iskolánk csapata 2.helyezést ért el.
Képek a Galériában.
                                                                                                                                              Kerkuska Mária
2017.12.11.


Mikulás-kupa


Szerkesztés alatt.

 Márton-nap

Új hagyománnyal gazdagodott községünk, Márton napjának megünneplésével. Bár a lámpás felvonulás német nyelvterületen terjedt el, Szent Márton alakja magyar vonatkozású: Saváriában, a mai Szombathely területén született. Ezt az időszakot kisfarsangnak is nevezik, hiszen befejeződtek az őszi munkák, és az adventi ünnepkör kezdetéig újra a vigasságok ideje jött el.  November 10-én délután mi is lámpásokat készítettünk két helyszínen, majd hangulatos sétával vonultunk az iskolába. Az óvodások és az iskolások műsora után kezdődött a vigasság: táncház, zsibvásár, lakoma, kóstoló az önkormányzat támogatásával. Számos néphagyomány kapcsolódik ehhez a naphoz, például megtudhattuk, milyen idő várható karácsonykor: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Hát, jeget bizony nem talált Márton lúdja…

Képek a Galériában.
                                                                                                                                          Tekerné Izafé Anikó, Panyi Anett
2017.11.10.

Tudománytörténeti vándorkiállítás

2017. november 6-án, a felső tagozatosok közreműködésével, ünnepélyes kiállítás megnyitóval köszöntöttük a magyar tudósokat, géniuszokat, feltalálókat, fejlesztőket bemutató kiállítást, amely november 24-ig hétköznapokon 8-18 óra között látogatható iskolánkban. 
Dr. Gál Erzsébet, a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány elnöke tolmácsolta a 90 éves Pálffy professzor üzenetét a jövő nemzedék számára: "Ti is lehettek ilyen híres tudósok, ha szorgalmasan tanultok és kitartóan dolgoztok, alkottok. Legyetek büszkék arra, hogy a Kárpát-medence magyarságához tartoztok, ahogy ők is innen származtak valamennyien."
Fórizs József, a Fejér Szövetség Fejér Szék nemzetvédelmi tisztségviselője nyitotta meg a kiállítást, amelyet tárlatvezetéssel vettek birtokba iskolánk diákjai és Zichyújfalu polgárai.

A több hétig látogatható kiállítás a tehetségek megismerése mellett kiváló lehetőséget ad osztályfőnöki- és projekt órákhoz, szakköri foglalkozásokhoz, kutatási feladatokhoz.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                        Rideg Jánosné

2017.11.06.


A dinnyési óvodában jártunk

Egyszer volt, hol nem volt.....
Zichyújfalu-Dinnyés

Felhúztunk egy csizmát, hétmérföldest, nagyot,
s a zichyújfalui színjátszó csoport Dinnyésre látogatott.
Elment az oviba, hol sok gyermek várta,
Szigfrid a bátor oroszlán miként lel párjára.
Gyermek csalt mosolyt, gyermek arcára,
ezért örömmel emlékszünk október ezen napjára.
                                                                    (Lázár Ervin nyomán)

A vidám hangulatú előadás után az érdeklődő szülőknek "Bemutatkozott iskolánk".
PPT segítségével tájékoztatást kaptak az intézményünkben folyó színvonalas oktató- és nevelőmunkáról.
Beiskolázási csapatunk köszöni a segítséget a zichyújfalui szülőknek és a dinnyési óvoda pedagógusainak.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                           Lászlóné Horváth Anikó

2017.10.25.


Az '56-os forradalomra emlékeztünk

2017. október 20-án a Fekete István tagiskola színjátszó szakkörösei az ’56-os forradalom eseményeinek utcai hangulatát varázsolták iskolánk aulájába.
Rövid, zenés előadásukkal a múlt eseményeire, a nemzeti függetlenségünk, a nemzeti összetartozás értékére, a nemzeti összefogás szerepére hívták fel, - a velük emlékező - kedves vendégek, iskolatársaik fegyelmét.
Majd az elnyomás, és a zsarnokság ellen küzdő, a hazáért és a szabadságért életüket áldozó honfitársainkra, a hősi halált halt mártírokra emlékeztünk az ’56-os emlékműnél elhelyezett koszorúinkkal.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                           Hartalné Zsigmond Bernadett

2017.10.23.Az állatok világnapja

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.
Intézményünkben is megemlékeztünk e jeles napról. A természetkutató szakkör tagjai prezentációjuk segítségével hoztak közelebb hozzánk ritka és érdekes állatfajokat. Rávilágítottak az állatok védelmének és szeretetének fontosságára
A színjátszó szakkör tagjai
Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok című mesejátékával színezték a megemlékezést.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                          Kerkuska Mária

2017.10.09.

                   

Aradi vértanúkra emlékeztünk

A nemzeti gyásznap alkalmából 2017. október 6-án iskolánkban megemlékezést tartottunk. Diákjaink rövid jelenetben idézték meg az 1849-ben kivégzett vértanúk emlékét, majd a Lenkey-kopjafánál koszorúzás zárta ünnepségünket.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                            Kóti Erzsébet

2017.10.06.

Idősek napja

Október 1-jén kora délután vártuk az iskola aulájába községünk nyugdíjasait, hogy az Idősek napja alkalmából meleg szeretettel és tisztelettel köszöntsük őket.
A köszöntő szavak után iskolánk színjátszó szakkörének tagjai Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok című mesejátékával varázsolták el őket. A szereplők nagy szeretettel, fegyelmezett, kitartó munkával, és a rájuk jellemző páratlan humorral készítették e kedves, szívmelengető ajándékot.
A felsős népdalkör tagjai sárközi karikázót énekelve csalogattak vidám mosolyt az ünnepeltek szemébe. A mazsorettesek színpompás produkciója is nagy sikert aratott.

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                Kerkuska Mária

2017.10.01.

  Papírgyűjtés


A DÖK  papírgyűjtést szervezett iskolánkban, melyből 29000 Ft gyűlt össze, amit idén a Miuklás-ajándékra költünk. Köszönet az akcióban részvevőknek.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                              Lászlóné Horváth Anikó

2017.09.28.


  Látogatás a Várparkba - Természetvédelmi nap  -Dinnyés


2017. szeptember 27-én iskolánk tanulóit és pedagógusait Alexi Zoltán, a Várpark megálmodója, létrehozója és üzemeltetője látta vendégül Dinnyésen. Az alsó tagozatosok interaktív várfoglaló játékot játszhattak a dinnyési Tulipiros Játékműhely lelkes pedagógusai jóvoltából, a felsősök egy rendhagyó történelemórán vehettek részt Alexi Zoltán tolmácsolásában. Valamennyien ámulva hallgattuk az eredetihez hű 35 makett vár színes történetét, csodáltuk a filmvetítőben pergő képes albumot a középkor építményeiről.
A nap második felében az osztályok más-más céllal folytatták útjukat: a tópartra, a Madárdal tanösvényre, az Évszázados Gépudvarba indultak további élményeket, ismereteket szerezni. A környék életközösségeit, élővilágát, földrajzi vonatkozásait és természeti értékeit kutatták, látogatták és az irodalommal is összekapcsolták az 1-6. osztályosok. A földművelés és növénytermesztés régi, hagyományos eszközeit, a jelen és a jövő mezőgazdaságát is megismerték Kiss-Tóth Kriszta és Kiss János mezőgazdászok által pályaorientációs foglalkozás keretében a legnagyobbak.
Köszönjük Alexi Zoltánnak, a Tulipiros Játékműhelynek a program belépők nélküli felajánlását; az Évszázados Gépudvar támogatását; a Kedves Szülőknek az autóbusz költség hozzájárulást!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Rideg Jánosné

2017.09.27.


ÖRÖMTORNA és DÖK - gyűlés

Rendhagyó módon alakult iskolánkban a szeptember 21. napja. Nem minden nap adatik meg az a lehetőség, hogy újonnan átadott csarnokunkban tanárok és diákok közösen tornásszanak, és egy jó hangulatú tanár- diák foci mérkőzésen is együtt legyen mindenki. A vidám és izgalmas csapatjátékokat diákközgyűlés előzte meg, ahol a szintén remek hangulat mellett értékes szakmai javaslatok, döntések születtek. Mindkét eseményen köszönet mindenkinek az aktív részvételért!

Képek a Galériában..

                                                                                                                                                Lászlóné Horváth Anikó

2017.09.21.

Zichy Csarnok átadó ünnepség


2017. szeptember 18-a iskolánk krónikájában az egyik legszebb és megismételhetetlen esemény dátuma: átadásra került a régóta várt korszerű tornaterem, a zichyújfalui sport modern fellegvára.
A meghívott magas rangú protokoll vendégek: állami- és egyházi tisztségviselők; tv stábok, fotósok, helybeliek, szülők, nagyszülők, érdeklődők, a falu apraja-nagyja, és ragyogó gyermekarcok jelezték, hogy itt valami nem mindennapi történik. Pompás ünnepéllyel, mazsorettek fellépésével, saját verssel, látványos dekorációval, és a ceremónia minden kellékével: szalagátvágással, szenteléssel, az eseményt méltató és létrejöttét hálásan köszönő szavakkal adta ez a kis közösség a világ tudtára, hogy: igen, MEGÉPÜLT, GYÖNYÖRŰ és A MIÉNK EZ A CSODÁLATOS, minden igényt kielégítő LÉTESÍTMÉNY!
A határtalan öröm megható pillanatok sorát okozta: tanítványaink zenés birtokbavétele vastapssal zárult.
Ezután a mindennapos testnevelés, az ebbe integrált néptánc oktatás, a sportversenyekre való felkészülés, a sportszakkörök, a csapatjátékok, a legkorszerűbb teret kapják a fejlesztéshez. Eljött az örömórák ideje is: a diákönkormányzat közös zenés tornára és csapatversenyekre hívja az egész sulit 2017. szeptember 21-én.

HAJRÁ ZICHY!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Rideg Jánosné

2017. 09.18.

Becsengettek - Tanévnyitó 2017 - 2018

Izgalommal gyülekeztek iskolánk diákjai 2017. augusztus 31-én 16 órakor a tanévnyitóra. Verseikkel bemutatkoztak és varázsceruzát is kaptak új elsőseink. A felső tagozatosok Tiszta lappal indulok c. versén és kedves fogadkozásaikon együtt mosolyogtunk.
A megbízott tagintézmény vezető, Rideg Jánosné köszöntő szavaival az 2017/2018. tanévet megnyitotta.
Az új tanév számos újdonságot is tartogat: megújuló szakkörök - köztük német nyelv, délelőtti néptánc oktatás, mozgásterápiás foglalkozások szélesítik az iskola kínálatát. A leendő első osztályosainknak angol nyelvi foglalkozást és mozgásterápiás fejlesztést biztosítunk.
A kialakított mozgásterápiás terem és a felavatásra váró ZICHY CSARNOK a sporttevékenységekre, versenyekre, rendezvényszervezésre kínálnak lehetőségeket. Készül csúszdával, játszóvárral, hintákkal, padokkal, forgójátékkal a játszótér is az iskolaudvaron, melynek anyagi megvalósulása igazi összefogás: önkormányzati-, szülő-i (Bálok bevétele), iskolai támogatással valósul meg a gyermekparadicsom.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                 Rideg Jánosné

2017.08.31.

Erzsébet tábor - Zánka

Feledhetetlen pillanatokkal, tapasztalatokkal gazdagodhatott 40 tanulónk, akik iskolánk sikeres Erzsébet tábor pályázata révén " Tengernyi élményt" gyűjthettek a " Magyar tenger mellett" Zánkán 2017 . június 18-23 között.
21 lány és 19 fiú a Balaton északi partján 5 napig szinte gyermekfesztivál hangulatban múlathatta az időt: kézműves foglalkozásokkal, Kincsvadász-, Safari- és Egy perc és nyersz vetélkedőkkel, sárkány- és sétahajózással, trambulinozással, kalandparkkal, gokartozással, strandolással szinte repült az idő a pirosak többszáz fős altáborában. Esténként Discok, tűzzsonglőrök, táncház, koncert, tábortűz gondoskodtak a tartalmas tábori estékről.
Előzetes online fordulóban továbbjutott, Zánkán a táborozás során verhetetlennek bizonyult iskolánk három alsó tagozatosokból álló csapata a "Láss más szemmel" című közlekedési versenyen.
3. Helyezett lett és 50 ezer Ft utazási bónt nyert a Kreszdiákok csapata, felkészítő tanáruk: Kerkuska Mária
2. Helyezett lett és 100 ezer Ft utazási bónt nyert a Tengelicek csapata, felkészítő tanáruk: Zsigmondné Hartal Bernadett
1. Helyezett lett és 250 ezer Ft utazási bónt nyert az Országjárók csapata, felkészítő tanáruk: Lászlóné Horváth Anikó
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és felkészítő tanáraikra! Elsöprő sikerükhöz az egész iskolaközösség nevében gratulálunk!
Előzetes: A nyeremények felhasználására a következő tanév kirándulásai során kerül sor. Szeptemberben a táborban készült  fotók és videók bemutatójával szeretettel várjuk az Erzsébet tábor iránt érdelkődő gyerekeket és felnőtteket!

Képek a Galériában.
                                                                                                                                                 Rideg Jánosné

2017. 06.23.

Ballagás

Idén június 17-én 11 órakor szólalt meg utoljára iskolánk csengője végzős diákjaink számára. Miután elköszöntek tantermüktől, köszöntőkkel, idézetekkel búcsúztak az iskolától, diáktársaiktól, tanáraiktól, szüleiktől. A ballagtató osztály tanulói személyre szóló idézettel, képpel búcsúztak, majd osztályfőnökük köszönt el tőlük. Ági néni csokorba szedve útravaló üzeneteinket bocsátotta el őket a nagybetűs életbe. A video-vetítések során velük együtt újra átélhettük az itt eltöltött nyolc év legizgalmasabb, legemlékezetesebb történéseit.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                                Kerkuska Mária
2017.06.17.Tanévzáró - Nyugdíjas búcsúztató


2017. június 16-án ünnepélyes keretek tarrtottuk meg tanévzáró ünnepségünket. Dalokkal, verssel, színjátszók műsorával búcsúztattuk a 2016/2017-es tanévet. Ági néni átadta a jutalomkönyveket és okleveleket a kitűnővel ill. jeles tanulmányi eredménnyel végzőknek. Eután lezárta a tanévet és átadta a stafétabotot Judit néninek, aki szeptembertől vezeti a tagintézményt, mert Ági néni nyugdíjba vonult.
Ági nénit Zichyújfalu Önkormányzata nevében Füzesiné Kolonics Ilona Polgármester Asszony búcsúztatta, majd tanítványaink nevében Péter Viktória, és Buza Balázs köszöntötték őt verssel. Ezután Ági néni kedvenc dalai csendültek fel Józsa Nikolett és a tantestület tagjainak előadásában. Majd a 40  lufi elengedésével - melyeket a volt tanítványai eregettek a magasba - elszálltak az itt eltöltött 40 év fáradságos, de ezernyi szép emlékkel eltöltött évei. A szép emlékeket felelevenítettük számára egy kivetítés  során is. Kívánunk Ági néninek, kolléganőnknek nagy kellemes, hosszú, vidám nyugdíjas éveket.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                                  Kerkuska Mária
2017. 06. 16.

Összetertozás napja
Szerkesztés alatt.

TAVASZI PROJEKT


Sárkányok nyomában

Április 24-28-ig sárkányok nyomában jártunk az iskolában. Projektnyitónkon felelevenítettük Sárkányölő Szent György legendáját, a „kihajtás napját” a mezőgazdaságban, és népviseleti ruhába öltöztünk a III. Népviseletek napja alkalmából. A hét során az alsó tagozatosok Süsü, a sárkány történetével ismerkedtek és vetélkedtek csoportokban, a felsősök tanítási órákon foglalkoztak a dinoszauruszokkal, sárkányokkal és sárkányölőkkel. Délutánonként papírsárkányt készítettünk és hajóztunk a Velencei-tavon. Projektzárónkon megalapítottuk a Sárkányfű lovagrendet, rendjelet készítettünk, lovagi tornán mértük össze erőinket csoportokban, végül mindenkit lovaggá avattunk. Megígértük, hogy ezentúl gyakoroljuk a következő lovagi erényeket: hűség, segítőkészség, nagylelkűség, higgadtság, bátorság, illedelmesség, kitartás

Képek a Galériában.
                                                                                                                                               Panyi Anett, Tekerné Izafé Anikó

2017.04.28

KÖLTÉSZET NAPJA - 2017

Hagyományainkhoz híven idén is köszöntöttük a KÖLTÉSZET NAPJÁT. A tanítás kezdetén az aulában egy vidám dal csendült fel. József Attila: Születésnapomra c. versének megzenésített változatát a Csík zenekar előadásában hallhattuk. A színpadon József Attila verseiből válogathattak a gyerekek, melyeket magukkal vihettek, s a délelőtt folyamán megismerhettek, és illusztrálták. Majd a színpadi „padláson” „kiteregethették”. S a gyönyörű alkotások fényesen suhogtak szemünk, lelkünk gyönyörködtetésére.

Szeresd a verset, mert lehet nélküle élni, de nem érdemes!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                               Kerkuska Mária

2015.04.11.


Dinnyésen jártunk...


„Nyitnikék” program Dinnyésen
 A Duna Ipoly Nemzeti Park fennállásának 20. évfordulójára alkalmából természetvédelmi napra hívta iskolánkat március 31-ére. Buszos átutazás után a dinnyési Hagyományőrző Központból túravezetőikkel indultak alsó tagozatosaink a Gólya-, felső tagozatosaink a Fülemülesitke túrán.
Napköziseink sikeres rajzpályázatuk révén hajókirándulást nyertek a velencei-tavi úszólápokra, melyeknek vadregényes vizeit, páratlan élővilágát csak természetvédelmi őrök, kutatók tanulmányozhatják érintés közelből. A fegyelmezett magyar vizslák és vadász-gazdáik bemutatója mindenkit lenyűgözött. A központban felállított pavilonokban tartalmas természetvédelmi foglakozásokat vezettek a park munkatársai.
Feledhetetlen élményeinket a csodálatos kora nyári időjárás koronázta meg. A programot iskolánk a szülők báli támogatásából biztosította valamennyi diákunk számára ingyenesen.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                              Rideg Judit
2017.03.31.


VÍZ VILÁGNAPJA - 2017

A Víz Világnapi Rajzpályázatra idén is lelkesen készültek tanítványaink, örömteli perceket élve át az alkotás tevékenységébe merülve. Az eredmény sem maradt el. Íme:

 2017. évi Víz világnapi rajzpályázat nyertesei

 

 Általános iskolák, alsó tagozat

 I. díj:          Fekete István Tagiskola 1. osztálya

                Szabó Erik, Horváth Boglárka, Fábián Kristóf Tamás, Szonda Márió, Pál Rebeka, Balogh Kevin, Moldicz Barnabás, Belegrai Edmund József, László Tóth Balázs, Majdán László, Szűcs Bence, Székely Márk és Bodor Zoltán Bálint

                   Fekete István Tagiskola, Zichyújfalu

 Díjazott felkészítő tanár:

                   Lászlóné Horváth Anikó

                   Fekete István Tagiskola, Zichyújfalu

 
Oklevelet Kapoptt:

                   Borsos Viktória 5. osztály

                   Fekete István Tagiskola, Zichyújfalu

Gratulálunk minden pályázatot beküldő tanítványunknak és felkészítőiknek.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                        Kerkuska Mária

2017. 03.22.


A forradalom emlékére...

„Kodály Zoltán nagyon örülne, ha látná, hogy ilyen sok gyermek szerepel a népdaléneklési versenyen” – mondták a program szervezői a zeneszerző és zenepedagógus tiszteletére, nemzeti ünnepünk alkalmával megrendezett programunkon március 14-én.  A zsűri arany, ezüst és bronz minősítésben részesítette az egyénileg vagy csoportban éneklő tanulókat.

Az elmúlt napokban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére Suli-galériánkat Lászlóné Anikó néni vezetésével nemzeti színekbe öltöztettük. Az ünnep előestéjén az iskola aulájában tartottuk meg megemlékezésünket, melyet a népdaléneklési verseny díjátadója után az óvodások kedves műsora nyitott meg. A második és harmadik osztályosok Móra Ferenc: Kuckókirály című elbeszélésének színpadi változatát adták elő, megemlékezve a forradalom és szabadságharc ismert és ismeretlen hőseire. Az ünnepség után katonadalokat énekelve fáklyákkal vonultunk a Templomkertbe, ahol a község intézményei és civil szervezetei koszorúkat helyeztek el.

Mindenkinek köszönjük a méltóságteljes ünneplést.

Képek  a Galériában.

                                                                                                                        Tekerné Izafé Anikó - Panyi Anett

2017. 03.15.


Farsang - 2017

Február 24-én, pénteken farsangi mulatságot szerveztünk iskolánkban. Az ötletes, szórakoztató műsorok után diákjaink a szépségsarokban jelentkezhettek arc-és körömfestésre, frizura fésülésre, vállalkozhattak arra, hogy rémes grimaszokat vágjanak, célba dobó tudásukat fitogtassák. A büfében üdítőt, hamburgert és finomabbnál finomabb sütiket kóstolhattak, majd a tombolasorsoláson a szerencséjüket is kipróbálhatták.

Köszönetet mondunk a szülőknek:
- a fánk-és lekvárversenyre benevezett finomságokért,
- a sok értékes tombolatárgyért, amit a beküldtek,
- azért, hogy a önzetlenül segítettek a buli lebonyolításában,
- és azért is, hogy megtisztelték jelenlétükkel a gyerekek műsorát,
- egyben anyagi áldozatot is hoztak azért, hogy iskolánk további programjai finanszírozhatók legyenek.
Gratulálunk a program lebonyolításában segédkező és a műsoron fellépő pedagógusoknak, diákoknak.
Köszönjük Zichyújfalu Község Önkormányzatának a büfében felszolgált ételek és a sok-sok zsákbamacska felajánlását.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Kóti Erzsébet

2017. 02.24l


Fekete István napok  - 2017

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is méltó módon emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, Fekete Istvánról.
A megnyitón a rövid megemlékezést, koszorúzás követte.
A második napon tanulóink vers- és prózamondó versennyel tisztelegtek az író születésének 117. évfordulóján.

Helyezettek:
Versmondók:
1-2. osztály:   
1. Székely Márk 1. osztály
2. Teker Balázs   2. osztály
3. Zsizmarik Jadviga  2. osztály

A zsűri különdíját Szabó Erik 1. osztályos tanuló kapta.

 3-4. osztály:   
1. Buza Fanni 4. osztály
2. Pál Károly Olivér 3. osztály
3. Mogyorósi Eszter 3. osztály.

A zsűri különdíját Koncz Fanni 3. osztályos tanuló kapta.

Prózamondók:
1. helyezett:    Józsa Nikolett 5. osztály
2. helyezett:    Péter Viktória 5. osztály
3. helyezett:    Gyenes Cintia 5. osztály

A harmadik napon Fekete István életének, munkásságának, természet szeretetének ismeretéről játékos vetélkedő keretében tehettek tanúbizonyságot iskolánk tanulói.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                          Vigh Andrásné

2017. 01. 27.Déli harangszó a zichyújfalui Szent Imre római katolikus templomból

2017. január 23-án déli 12 óra előtt pár perccel mindannyian az aulába siettünk, hogy együtt hallgassuk a déli harangszót.

A Kossuth Rádió minden délben a magyarlakta területek templomaiból közvetíti a Déli Harangszót.

A megkonduló harangot mutatja be a harangszöveg, amely ezen kívül helytörténeti, vallási, valamint egyháztörténeti leírást is ad az adott településről és annak templomáról.

 E napon ez a harangszöveg hangzott el:

„Ma délben a zichyújfalui római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Zichyújfalu Fejér megyei település, a Velencei-tótól 10 kilométerre, délre, a gárdonyi járásban. A II. világháború után Seregélyeshez tartozó települést az 1960-as években csatolták Gárdonyhoz, majd 1997. decemberében alakult önállóvá. Első ismert írásos említése 1239-ből való, amikor a Csákok vértesi birtokaihoz tartozott. A török időktől a Zichy család lett a földesúr Újfalun. 1784-ben gróf Zichy István kúriát épített, ükunokája, Zichy Nepomuk János pedig 1891 és 94 között kastélyt. Ebben az időben a tókörnyék egyik legrangosabb településének számított. A megkülönböztető Zichy előtag 1898-ban került a falu nevébe. Egyházi közigazgatási szempontból Zichyújfalu nem önálló plébánia, hanem Perkáta filiája. A Szent Imre templomot 1980 őszén kezdték építeni Rékasi György székesfehérvári mérnök tervei alapján. Modern, hétszög alaprajzú épület, amelyet gondozott park vesz körül. 1983. november 5-én, Imre herceg szentté avatásának 900. évfordulóján és liturgikus ünnepén szentelte fel Szakos Gyula székesfehérvári püspök. Két harangja a sekrestye tetőszerkezetén kapott helyet. A nagyobbik 155 kiló, a kisebbik 49. A falu lakosságának kétharmada római katolikus vallású, őket szólítja imádságra nap, mint nap a két harang messze hangzó szava.”

Képek a Galériában.

                                                                                                                                     Kerkuska Mária

2017.01.23.Mielőtt eljő karácsony

A 2016-os évet idén is karácsonyi ebéddel búcsúztattuk iskolánkban. Immár hagyományosan ezen a napon nyolcadikos diákjaink terítettek meg, majd szolgálták fel a finom ragulevest és a pozsonyi kiflit. A hangulatos, gyertyafényes asztal mellett felelevenítettünk egy szép, régi szokást is: egy almából az egész közösség kapott egy-egy falatkát összetartozásunk jelképeként.
Ezen a napon senki sem felejtette el megköszönni az ételt.
Az utolsó tanítási napot filmvetítéssel és közös játékokkal zártuk.
Ezúton kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket és boldog újévet!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                     Kóti Erzsébet

2016.12.21.


Advent - 2016

„Adventi hírnök, friss fenyőág” – az első osztályosok csilingelő dalával vette kezdetét az adventi időszak október 28-án, hétfőn reggel iskolánkban.
A 2. 3. 4. osztályosok ezt követően három hétfőn át, kedves, karácsonyváró dalokkal, versekkel, tánccal köszöntötték az iskolaközösséget és a közelgő ünnepet.
December 6-án a bábszakkörösök kitűnő előadása révén a Mikulás házába látogattunk el. Kiderült, hogy az idén a mi iskolánkban voltak a legjobbak a gyerekek, ezért a diákmikulás elsőként hozzánk érkezett. Felkereste az osztályokat, és amellett, hogy mindenkinek csomagot hozott, jótanácsaival is ellátta a kicsiket és a nagyokat. Aznap vidám játékdélutánon is próbát tehettek, jeleskedhettek a legügyesebbek.
December 10-én 15 órától az önkormányzat támogatásával karácsonyi játszóházban készültek mesés mézeskalácsok, ünnepi szalvétatartók, karácsonyfadíszek, papírból, filcből, gyöngyből. A hagyományos karácsonyi műsorban a színjátszók musical jelenettel, a természetkutatók a téli természeti jelenségek bemutatásával, a kórus Mozart dallal, a néptáncosok betlehemezéssel, a felsős néptáncosok egy modern koreográfiával léptek a közönség elé. Az eseményt a tantestület alkalmi kórusa zárta.
December 11-én, vasárnap a Templomkertben is felgyúltak a fények, megcsodálhattuk a felállított betlehemet. Az ünnepi pillanatok átéléséhez a 4. osztályosok versmondása is hozzájárult..

„Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!”

Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                     Rideg Jánosné

2016.12.19.


"A jó öreg Mikulás"

Idén is meglátogatta iskolánkat a jó öreg Mikulás december 6-án. A bábszakkörösök kedves hívására nagy örömmel érkezett rénszarvas húzta szánján. Minden gyerek, de még a tanító nénik is dallal, verssel, rajzokkal fogadták, ő pedig megajándékozta nemcsak a nebulókat, hanem az iskola összes dolgozóját is. Dicséretet érdemelnek a 8. osztályosaink, különösen Horváth Józsi, aki Mikulásként is megállta a helyét.

Immár hagyományosan játékdélutánnal ünnepeltük ezt a napot. Egy perc és nyersz játékunk során sok gyerek mutathatta meg ügyességét, a többiek pedig hangosan biztatták társaikat, tehát egész biztosan senki sem unatkozott.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                        Kóti Erzsébet

2016.12.06.


Betlehemek a Suli Galériában

Szentestén sok családnál a karácsonyfa mellé Betlehemet is állítanak Jézus születésének tiszteletére. E szokást megelevenítve a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan készítettek tanulóink tanáraink segítségével, változatos technikával és különböző anyagok felhasználásával szebbnél szebb Betlehemeket

Az elkészült alkotásokat az iskola nyitvatartási ideje alatt a Suli Galériában megtekinthetik.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                        Lászlóné Horváth Anikó

2016. 11.26.


1956-2016 A MAGYAR SZABADSÁG ÉVE  - A felszentelt új emlékhelyen ünnepeltünk, emlékeztünk

Zichyújfalu Község Önkormányzata kezdeményezésére új emlékhellyel gazdagodott a település. Immáron a ’48-as hősök és az aradi vértanúk emlékét őrző EMLÉKKŐ és KOPJAFA mellett méltó helyen hajthatunk fejet ’56 hősei előtt is.

2016. október 24-én felszentelésre került az új emlékhely a község „bejáratánál”.

A Himnusz hangjai után Lábadi Zoltán alpolgármester emlékezett a 60 évvel ezelőtt történt eseményekre, hősökre. A 4. osztályos tanulók Fekete Pál: 1956.október 23. c. versét szavalták el. Ezt követően Boga András kántor felszentelte az új EMLÉKKÖVET. Az önkormányzat, a község lakói, az intézmények és a civil szervezetek nevében elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az 5. osztályos tanulók a „Ha én rózsa volnék” c. dalra készült záró képével és a Szózat hangjaival ért véget a megemlékezés Zichyújfaluban.

"Ezerkilencszázötvenhat
Október huszonhárom!
Fényed ragyogjon örökké
Szerte a világon!"

Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Kerkuska Mária
2016. 10. 24.

                  


Zichyújfalui Tornaterem Alapkőletételi Ünnepsége

2016. október 13-án a zichyújfalui Fekete István Tagiskola életében fontos eseményre került sor. Ünnepélyes keretek között leraktuk az épülő tornaterem alapkövét. Az ünnepséget megtisztelte Dr. Boros Anita, helyettes államtitkár, aki beszédében méltatta a zichyújfalui sportéletet valamint ismertette, hogy az országban a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében összesen 25 tornaterem épül az első ütemben. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr, miniszterelnöki biztos örömét fejezte ki, hogy az ő választókörzetében Zichyújfalun kívül, Gárdonyban és Pázmándon is épülhet tornaterem. Településünk iskolásai kedves kis műsorral készültek e jeles alkalomra, mely a meghívott vendégek tetszését is elnyerte. Ezzel is bizonyítottuk, hogy a kistelepülések iskoláiban is sok tehetség lakozik. Az időkapszulát - melyben az iskola tanulói különböző módon üzentek a jövőnek - Dr. Boros Anita, Füzesiné Kolonics Ilona és Tessely Zoltán a gyerekekkel együtt közösen helyzeték el. Reméljük, hogy az ünnepség után az építkezés még gyorsabb ütemben fog haladni, egyre látványosabb lesz az építkezés, mert már nagyon várjuk, hogy végre birtokunkba vehessük tornatermünket.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                 Füzesiné Kolonics Ilona - polgármester

2016.10.13.


Szüreti bál - 2016

2016. október 8-án kora délután kegyes volt velünk az időjárás, és szép, napos időben gyűlt össze a  Kastélykertben a falu népe a már hagyományosnak tekinthető szüreti felvonulásra.
A település környékéről érkező lovasok, hintósok, a helybeli óvodások, felső tagozatos- és felnőtt néptáncosok, mazsorettek, cigányasszonyok, vendégek jókedvűen vonultak fel végig a falu utcáin. A színvonalas, zenés-táncos műsort süteményekkel, borokkal és aprópénzzel díjazták a vendégszerető zichyújfaluiak. Az éhes felvonulókat marhapörkölttel, sertéspörkölttel és töltött csirkével vendégelték meg. Este 8 órától hajnalig telt házzal mulatott a szüreti bál közönsége, ahol éjfélkor értékes nyereményeket nyerhettek a tombolasorsoláson.
Ezúton is köszönjük az esemény sok-sok támogatójának: szülőknek, családoknak, vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek, civil  szervezeteknek azt az önzetlen segítséget, mellyel hozzájárultak a szürethez kapcsolódó hagyomány továbbörökítéséhez!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                 Gerstmár Csilla

2016.10.08.Aradi vértanúkra emlékeztünk


Nemzetünk hőseire október 6-án délután, a hidegre és csapadékosra fordult időjárás miatt, iskolánk aulájában emlékeztünk. A harmadik osztályosok méltó műsorukban megidézték bátor tetteiket, szavaikat, a Haynau rémuralom kegyetlenségeit. A jelképes kopjafánál és a meggyújtott mécseseknél Zichyújfalu község szervezetei helyezték el tiszteletük koszorúit. A megemlékezés zárásaként Magyarország Kormánya és a köznevelésért felelős államtitkár, Dr. Palkovics László megbízásából az ötödik- és nyolcadik osztályosok a Nemzeti Hitvallást illetve a Nemzeti Alaptörvényt vehették át ajándékul.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                 Rideg Jánosné

2016.10.06.
Diákközgyűlés - 2016

Az iskolai diákközgyűlést az idén október 6-án, reggel 8 órakor tartottuk. A diákoknak lehetőségük volt kéréseiket, kérdéseiket, ötleteiket, javaslataikat megosztani társaikkal és az iskola vezetésével is. Nagyon sok hasznos észrevétel hangzott el a diákvezetők részéről az iskola rendjével, tisztaságával kapcsolatban. Többen örömüket fejezték ki az épülő új tornaterem miatt, valamint megköszönték a sok kirándulást és egyéb gazdag programot. Az iskola megbízott igazgatója válaszolt a gyerekek felvetéseire.
A diákság a közgyűlés után megválasztotta a DÖK-vezetőket.
A diák-önkormányzat elnöke Árvai Klaudia 7. osztályos,
alsós titkára Mogyorósi Eszter 3. osztályos,
felsős titkára Gyenes Szintia 5. osztályos tanuló lett.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                   Kóti Erzsébet

2016.10.06.Természetvédelmi nap - 2016

Ebben a tanévben szeptember 30-án tartottuk meg a már hagyománnyá vált természetvédelmi napot. Idén is a Bakonyban jártunk. Bakonycsernye község Nagygyón részéről indulva sétáltunk át Kisgyónba. A kijelölt útvonalon bizonyos távolságonként 4 állomáson az iskola pedagógusai várták a diákokat. A gyerekeket előzetesen vegyes korosztályú csoportokba soroltuk, melyeknek vezetését nyolcadikos és idén hetedikes tanulókra bíztuk. A csapatok az állomásokon ügyességi feladatokban mérhették össze erejüket, bátorságukat, kitartásukat és tudásukat. A feladatokra kapott pontszámok összesítésére a célban került sor. Eközben a gyerekek egy tisztáson pihentek, játszottak és beszélgettek. Az eredményeket a helyszínen hirdettük ki, ahol a dobogós csapatok át is vehették jutalmukat.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Janus Norbert

2016.09.30.


Idősek napja - 2016


„Törődjél és szeress, mindenki azt mondja: hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza!”
A törődésünket és a szeretetünket ismét lehetőségünk volt kimutatni Zichyújfalu idős lakosainak, ugyanis 2016. szeptember 25-én, vasárnap délután hagyományosan az élemedett korúaké volt az iskola aulája. Művészeti csoportjaink kedves ajándékként verssel, dallal, tánccal köszöntötték az idősek világnapja alkalmából egybegyűlteket. Finom ételek, kellemes zene és a kerek évfordulós ünnepeltek köszöntése tette még emlékezetesebbé ezt a meghitt ünnepséget.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                                      Kóti Erzsébet


2016.09.25.

"Szervusz! Iskola! Itt vagyok!"

„Tanítóink, tanáraink nevében szeretettel köszöntök mindenkit a 2016/17-es tanév megnyitóján.” Ezekkel a szavakkal nyitotta meg diák-narrátorunk a tanévnyitó ünnepséget 2016. augusztus 31-én 16 órakor.
A nyarat idézve a kivetítőn azoknak a diákoknak a nyári élménye jelent meg képekben, kik nem vártak az „újra együtt napig”, s máris megosztották a vakáció legszebb pillanatait.
Versekkel köszöntöttük az új tanévet és a pici elsősöket. Ők is bemutatták iskolaköszöntő közös versikéjüket.
Az Igazgató Úr és a Polgármester Asszony köszöntő szavai után az ünnepség az ABC dal táncos változatával zárult. Végül az osztályok elvonultak megújult tantermeikbe, hogy osztályfőnökeiktől meghallgassák a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Képek a Galériában.


                                                                                                                                                    Kerkuska Mária

2016.08.31.

Ballagás - 2016

Idén június 18-án 11 órakor szólalt meg utoljára iskolánk csengője végzős diákjaink számára. Miután alsós tanító nénijük vállukra akasztotta tarisznyájukat, elköszöntek tantermüktől. Megható versekkel, köszöntőkkel, idézetekkel és dalokkal búcsúztak az iskolától, diáktársaiktól, tanáraiktól, szüleiktől. A ballagtató osztálytársak, az igazgató bácsi, az osztályfőnökük és egy anyuka búcsúszavai őket is meghatotta. A zenés poharas játékuk vidám színfoltja volt az ünnepi pillanatoknak. A video-vetítés során újra átélhették az itt eltöltött nyolc év legizgalmasabb, legemlékezetesebb történéseit. A közös utat szimbolizáló szalag most kilenc felé szakadt, és ki-ki elindult a sajátjával a maga választotta úton, amiről senki sem állítja, hogy könnyű lesz számukra. Osztályfőnökük bátorító szavaival: „Merj élni, hogy tudj mesélni” indultak tovább...

Képek a Galériában.

                                                                          

                                                                                                                                                     Kerkuska Mária

2016.06.18.

Vár a nyár! - Tanévzáró


 A 2015/16-os tanévet záró ünnepélyen meghallgattuk az osztályok legemlékezetesebb élményét, és Zoli bácsi összefoglalóját az évről. A jeles és kitűnő tanulók oklevél és könyvjutalomban részesültek.

Élményekben gazdag nyarat kívánunk mindenkinek!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                      Wirth Andrea

2016.06.17.

Tanulmányi kirándulás - Budakeszi Vadaspark

Az idei tanév második tanulmányi kirándulása alkalmával a Budakeszi Vadasparkba látogattunk. Már az utazás is festői környezetben történt, a vadaspark pedig a Budapestet ölelő hegyek völgyében, gyönyörű erdei környezetben húzódik meg.  Létrehozásának célja, hogy bemutassa a Magyarországon őshonos és a Kárpát-medencébe betelepült élővilágot. Az állatkertektől abban is különbözik, hogy az állatokat természetes környezetükben figyelhetjük meg. Az etetési időpontokban a gondozók „tréningeket” tartanak az állatoknak, ezek lehetőséget adtak számunkra is arra, hogy jobban megismerjük életmódjukat és jellemző tulajdonságaikat. A gondozók nagyon szórakoztató és tanulságos módon meséltek etetés közben az állatokról, némelyiket különböző „mutatványokra” is lehetett bírni. A vadaspark területe számtalan lehetőséget nyújt a természet tanulmányozására, szórakozásra, pihenésre. Sok-sok élménnyel tértünk haza.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                 Tekerné Izafé Anikó

2016.06.01.

Iskolanyitogató - 2016

Iskola nyitogató foglalkozásaink ebben az évben is lehetőséget adtak a leendő elsősöknek, hogy tanító nénijükkel és az iskola közegével ismerkedhessenek. Ezek a követmezők voltak:

- tanító néni látogatása az óvodás csoportokban

- óvodások látogatása az 1. osztályban

- a bábcsoport előadása a leendő 1. osztályosoknak

- játékos foglalkozás a leendő elsősöknek az iskolában

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Lászlóné Horváth Anikó

2016. május

Kirándulás Székesfehérváron

Iskolánk tanulói Székesfehérvárra látogattak. Az alábbiakaban egy 3. és egy 4. osztályos tanuló beszámolóját olvashatja az érdeklődő egy elbeszélés és egy levél formájában.                   

A székesfehérvári kirándulás

 Egy keddi nap elutaztak az iskola tanulói Székesfehérvárra. Ott kettéváltunk, külön az alsósok és külön a felsősök.

Az 1. és a 2. osztályosok a Játékmúzeumba mentek, addig mi 3. és 4. osztályosok megnéztük a pünkösdi virágkompozíciókat a belvárosban, majd fagyiztunk. találkoztunk a felsősökkel, és együtt megtekintettük a „Seregélyesi kincs” c. kiállítást a múzeumban. A bácsi sokat mesélt a kiállított tárgyakról. Néhányunkat nagyon érdekelte ez a dolog. El is telt egy óra, és mi mentünk a Játékmúzeumba. Engem nagyon lekötöttek a régi babák, sütik és boltok. Csoportokra váltunk, keresgélni kellett és bemutatni a játékokat. Én nagyon jól éreztem magam ott. Ezután elmentünk a Barátság moziba, ahol a Dzsungel könyve c filmet néztük meg. Odamentünk a buszhoz, és hazaindultunk. Hazafelé Zoli bácsi azt mondta:

             - Nagyon fegyelmezettek voltatok.

Nagyon fáradt voltam, mikor hazaértem, de szüleimnek arról meséltem, mennyire tetszett ez a nap, és milyen jól éreztem magam.

                                                                                                                               Horváth Bianka - 3. o.


               Kedves Beni!

Képzeld el, az iskola tanulóival elmentünk Fehérvárra, kirándulni. Izgatottan vártam. Autóbusszal és lábbusszal is közlekedtünk. Először sétáltunk a varosban, gyönyörködtünk a pünkösdi virágkiállításban. Séta után meglátogattuk a Seregélyes kincsei című kiállítást. Elkápráztattak az ezüst evőeszközök és nagyon tetszettek a festmények. És ez még nem minden! A Hetedhét játékmúzeumot is megnéztük. Sok szép baba, mini és régi játék volt ott. Beszélnünk is kellett róla, ott nagyon izgultam. Ezek után jött a Barátság Mozi. A Dzsungel könyve című rajzfilmet néztük meg. Cuki állatok szerepeltek benne, izgalmas és szép volt egyszerre. Nagyon tetszett. Az egész kiránduláson jól ereztem magam. Ha találkozunk, majd még mesélek.

Sok puszi mindenkinek!

Niki

Képek a Galériában.                                                                                                              Józsa Nikolett - 4.o.


2016. május 17.

Iskolai diákolimpia

 
Az idei tanévben május 6-án került megrendezésre a zichyújfalui sportpályán az iskolai olimpia.

A gyerekek minden évben nagyon várják, hogy összemérhessék erejüket, bátorságukat, kitartásukat, ügyességüket társaikkal.

Idén is több versenyszámban indulhattak tanulóink, melyekben az alábbi eredmények születtek.

Egyéni versenyek

60 m futás:  

340 m futás

Kislabdahajítás

Tornabottartás

Tömöttlabdadobás előretérdelésből (alsósok)

Tömöttlabdadobás hátrafelé (felsősök)

Ugrálókötél-áthajtás (1 perc alatt)

Helyből távolugrás

Csapatversenyek

Akadálypálya – csapatverseny (3fő)

Kötélhúzás (osztályok)

Foci (4+1 fős csapat)

Kosárlabda (5 fős csapat)

Kidobó (osztályok)

 

               Egyéni versenyek

 

fiú

Lány

fiú

Lány

fiú

Lány

fiú

Lány

 

Helyezése

k1-2o.

1-2o.

3-4o.

3-4o.

5-6o.

5-6o.

7-8o.

7-8o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m futás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Horváth Nikolasz

Kovács Nóra

Mogyorósi Bence

Gyenes Szintia

Búza Balázs

Mohai Vivien

Németh Martin

Bogárdi Rebeka

 

II.

Szűcs Balázs

Székely Zsófia

Szaniszló Szabolcs

Juhász Gabriella

Czeglédi Ernő

Árvai Klaudia

Hajdú Sándor

Hunyadi Vivien

 

III.

Szűcs Bence

Szaniszló Jázmin

Fábián Gábor

Horváth Bianka

Vígh Gergő

Vas Emília

Horváth Zoltán

Árvai Merilin

340 m futás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Horváth Nikolasz

Kovács Nóra

Szaniszló Szabolcs

Gyenes Szintia

Vígh Gergő

Horváth Zoltán

Mohai Melinda

 

II.

Mogyorósi Ádám

Szaniszló Jázmin

Mogyorósi Bence

Juhász Gabriella

Mohai Vivien

Horváth József

Bogárdi Rebeka

 

III.

Karácsony Kornél

Koncz Fanni

Fábián Gábor

Horváth Bianka

 

 

 

Hunyadi Vivien

Kislabdahajítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Szűcs Bence

Mogyorósi Eszter

Bodolai Patrik

Gyenes Szintia

Búza Balázs

Mohai Vivien

Horváth Zoltán

Árvai Merilin

 

II.

Karácsony Kristóf

Székely Zsófia

Hajdú Norbert

Pazsitka Jenni

Vígh Gergő Dindl Gergő

Árvai Klaudia

Horváth József

Hunyadi Mercédesz

 

III.

Karácsony Kornél

Szaniszló Jázmin

Fábián Gábor

Borsos Viktória Horváth Bianka

Klemm Arnold

Vas Emília

Hajdú Sándor

Krizsák Bianka

Tornabottartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Karácsony Kornél

Mogyorósi Eszter

Bedő Márk Csaba

Gyenes Szintia

Czeglédi Ernő

Kiss Rebeka

Hajdú Sándor

Mohai Melinda

 

II.

Bolla Zoltán

Székely Zsófia

Juhász Márk

Juhász Gabriella

Vígh Gergő

Árvai Klaudia

Horváth Zoltán

Mogyorósi Flóra

 

III.

Teker Balázs

Szaniszló Jázmin

Fábián Gábor

Péter Viktória

Klemm Arnold

Kocsó Natália

Horváth József

Hunyadi Vivien

                    Tömöttlabda dobás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Füst Ádám

Kovács Nóra

Bedő Márk Csaba

Gyenes Szintia

Búza Balázs

Árvai Klaudia

Kolonics Gábor

Mohai Melinda

 

II.

Karácsony Kornél

Bíró Henrietta

Juhász Máté

Klemm Zsófia

Vígh Gergő

Kocsó Natália

Hajdú Sándor

Szaniszló Ramóna

 

III.

Horváth Nikolasz, Szűcs Balázs

Koncz Fanni, Szaniszló Jázmin

Hajdú Norbert

Horváth Bianka

Czeglédi Ernő

Mohai Vivien

Horváth József

Bogárdi Rebeka

    Ugrálókötél-áthajtás (1 perc alatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Teker Balázs

Mogyorósi Eszter

Hajdú Norbert

Gyenes Szintia

Czeglédi Ernő

Vas Emília

 

Bakonyi Cintia

 

II.

Karácsony Kristóf

Székely Zsófia

Lamszider Márton

Borsos Viktória

 

Árvai Klaudia

Horváth Zoltán

Mohai Melinda

 

III.

Karácsony Kornél

Koncz Fanni

Rácz Máté

Juhász Gabriella

Vígh Gergő

Mohai Vivien

 

Hunyadi Vivien

        Helyből távolugrás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Pál Károly Olivér

Szaniszló Szabolcs

Búza Balázs

 

Horváth József

Mogyorósi Flóra

 

II.

Szűcs Bence

Mogyorósi Bence

Vígh Gergő

 

Kolonics Gábor

Bogárdi Rebeka

 

III.

Karácsony Kristóf

Gyenes Szintia

Hunyadi Bence

 

Németh Martin

Árvai Merilin

           Csapatversenyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Akadálypálya – csapatverseny (3fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Mogyorósi Á. Szűcs B. Szűcs B.

Szaniszló Sz. Mogyorósi B. Fábián G.

Hunyadi B. Kiss R. Vas E.

Horváth Z. Horváth J. Hajdú S.

 

II.

Pápai L. Horváth N Teker B.

Péter V. Pazsitka J. Gyenes Sz.

 

 

 

 

 

III.

Karácsony K. Karácsony K. Csizmarik B.

Péter V. Józsa N. Juhász G.

 

 

 

 

          Foci (4+1 fős csapat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Mogyorósi Á. Szűcs Be. Horváth N. Jákói R. Szaniszló J. Karácsony Kor. Csizmarik B. Moldicz B. Bolla Z.

Németh G.

Hajdú N. Fábián G. Bedő Cs. Kiss R. Kiss M. Gyenes Sz. Józsa P.

Klemm A. Pazsitka P. Búza B. Dindl G. Horváth J.

 

 

 

 

        Kosárlabda (5 fős csapat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

Árvai M., Bakonyi C. Krizsák B.,Hunyadi V.,Gyenes Sz.,Czeglédi E.,Horváth Z.,Dindl G.,Vígh G.,

 

 

 

 

 

Képek a Galériában.                                               

                                                                                                                                                  Tujner Helga
 2016. 05.06.


"Tavaszi szél vizet áraszt" - projekthét

Április 18-22.-e között zajlott a fenti címmel a Tavasz, Szél, Víz, Föld témái  köré szervezett tavaszi projektünk, amelyben valamennyi tanulónk és " Az én tavaszom" fotópályázat révén családjaik is részt vettek.
Hétfőtől péntekig reggelenként  az első órákban színesebbnél színesebb, nívós osztálybemutatókra került sor, melyekben a zene, a tánc, az irodalom, a természettudományok, a természetvédelem,  azt IKT eszközök, sőt a megfigyelés, mérés is szerephez jutottak. Az osztályok rendkívül kreatívan, tartalmasan és szemléletesen dolgozták fel a projekt témákat, egy-egy gyöngyszem született meg reggelente az iskolaközösség előtt.  Hasonló kreativitás jellemezte a hétfőn mozgósított felső tagozatos vegyes korosztályú csoportokat is, ők kooperatív eszközökkel váltak egy-egy témában szakértővé. Megszerzett tudásukat igényes tablókon rögzítették, és mutatták be a pénteki projektzárón.
A keddi gyalogtúrán több mint harmincan rövid vonatozás után Pusztaszabolcsról jöttünk haza gyalogszerrel. Valódi élménnyé vált ez a délután is; a játék és a fagyizás mellett a történelmi emlékhelyek felkeresésére, az iskolatej történetének-, a táj földrajzának megismerésére,  növényfajok meghatározására, madarak megfigyelésére is alkalmat adott.
Szerdán Simon György agárdi vendégünk fiával, Ivánnal képes beszámolót lapozott fel nekünk az aulában az Amazonas dzsungeléről. Páratlan fotókon csodálhattuk a dél-amerikai fajgazdag élővilágot, elbűvöltek bennünket a személyes beszámoló érdekes részletei, a két hónapos  utazás kulisszatitkai.
Csütörtökön - a már ebben a tanévben többször kipróbált - vegyes csapataink, a „Föld, természetvédelem” vetélkedőn mérhették össze erejüket. Játék és tudomány szórakoztató elegyében a Természet csapat bizonyult a legjobbnak, de alig-alig maradtak le egy-egy ponttal a Növények, illetve a Farkasok.
A pénteki projektzáró a hét eseménysorát koronázta: a projekthét alatt megszerzett tudás bemutatására, az eredmények értékelésére, a csokorba gyűjtött élmények  felidézésére került sor. „Az én tavaszom…” családi fotópályázat díjazottjai:

I.                    helyezett: Szondi család

II.                  helyezett: Koncz család

III.                helyezett: Lamszider és Bolla család

      Különdíj: Horváth család
A napközisek által készített "Tündérkert" az udvaron, a kiállítás a projekthét alkotásaiból a Suli Galériában, illetve a szakértői tablók az emeleten még a következő hetekben is megtekinthetők.


Képek a Galériában.                                                                                                                           Panyi Anett - Rideg Judit


2016. 04.22.


KÖLTÉSZET NAPJA - 2016.04.11.

„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre…”

Életre keltettük mi is a verseket április 11-én, József Attila születésnapján. Hagyományainkhoz híven idén is köszöntöttük a magyar KÖLTÉSZET NAPJÁT. Ezúttal VERSMARATON várta a könyvtárba érkező érdeklődőket. Kollégák, gyerekek olvastak fel minden szünetben gyermekverseket. A Versmaratonon egy közös vers is született: „Mámoros tavasz” címmel úgy, hogy az első felolvasó megírta a kezdő sort, majd a fellépők egy-egy sorral folyamatosan bővítették a költeményt. Íme  a vers:

 Mámoros tavasz

Napsugárral, illattal,
Jókedvvel, mámorral
Új tavasz érkezett,
Érzitek-e gyerekek?

Remélem, nem lesz sok eső,
Megérkezik a jó idő.
Mosolyog ránk a napsugár,
Egy-kettőre itt a nyár.

Virágokkal színesedik a rét,
Hogy sétáljunk a szabadban, nagyon várom én.
Üde zöld a fa lombja,
A szememet vidítja.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                     Kerkuska Mária
2016.04.11.A VÍZ VILÁGNAPJA - 2016

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
Antoine de Saint-Exupéry

A Víz Világnapi Rajzpályázatra lelkesen készültek tanítványaink, örömteli perceket élve át az alkotás tevékenységébe merülve. Hasonló örömmel és büszkeséggel vette át iskolánk 10 tanulója a megyei díjakat Székesfehérváron a Fejérvíz ZRT épületében, március 23-án, a Víz Világnapját követő napon. A pályázatra 40 iskola tanulói küldtek be alkotásokat a témával kapcsolatosan.

Díjazott diákjaink:3. osztály: Józsa Petra, Klemm Zsófia, Kiss Mária, Fábián Gábor, Bodolai Patrik, Balogh László
4. osztály: Péter Viktória, Józsa Nikolett, Borsos Viktória,
8. osztály: Bakonyi Cintia
Felkészítő tanárok: Kerkuska Mária, Rideg Judit, Lászlóné Horváth Anikó
Gratulálok tanítványainknak és kollégáimnak!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Lászlóné Horváth Anikó

2016.03.23.


Megemlékezés 1848 márciusának dicső napjáról

Iskolánkban 2016. március 11-én 16.30 órától került sor a forradalom és szabadságharc hősei iránti méltó megemlékezésre. Időutazással kerültünk a 19. századba, majd cseppentünk a játszóházba, ahol kicsik és nagyok ügyeskedtek, vágtak, színeztek, fűztek, ragasztottak; forradalmi szélforgók, huszárok, tarsolyok készültek. Az első és második osztályosok jelenete  visszavarázsolt bennünket a forradalmi időkbe. Az esemény a községi hagyományos fáklyás felvonulással és a templomkertben koszorúzással zárult.

Képek a Galériában.
                                                                                                                                                    Rideg Judit
2016. 03.11.Farsang - 2016

2016. február 19-én álarcos, alakoskodó felvonulással, kiszebáb égetéssel vette kezdetét iskolánk farsangi mulatsága.  A hangos gond- és télűző rigmusok kántálása, a kiszebáb elégetése után hagyományosan az osztályok bemutathatták produkcióikat, jelmezes felvonulással mutatkozhattak be a gyerekek. Folyamatos volt a jókedv a Süti-kuckóban, ahol finomabbnál finomabb süteményeket kóstolhattak szorgos kezű szülők jóvoltából az édesszájúak. Mint mindig, örömteli perceket éltek át a résztvevők a kínált programokon. A grimasz versenyen, a táncparketten, a célba dobással egybekötött zsákbamacska sorsoláson, a sütő főző versenyeken és értékes nyeremények leltek gazdára a tombola kihúzásakor. Minden közreműködőnek köszönjük a felajánlásokat és a részvételt.

Várjuk a tavasz érkezését!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Lászlóné Horváth Anikó

2016.02.19.


Tikverőzés Mohán


A második osztályosok és szüleik húshagyó kedden örömmel hagyták magukat bekormozni a hagyományos mohai tikverőzésen.
A tyúkok botolása mellett fánkevésre is sor került a jeles napon, mely maskarások felvonulásával tette emlékezetessé az ez évi télbúcsúztatót.


Képek a Galériában.

                                                                                                                                                       Rideg Judit - Panyi Anett

2016.02.09.

Fekete István napok - 2016

Iskolánk névadójának, Fekete Istvánnak születésnapján, január 25-én megemlékezést tartottunk a művészeti csoportok közreműködésével. Az idei évben az író állatok iránti szeretete állt a középpontban. Megtekintettük a Vuk című művéből készült rajzfilmet, amit a gyerekek mély átéléssel néztek. Január 28-án népdaléneklési versenyt tartottunk, amelyen szabadon választott, állatokról szóló dalt kellett előadni. A gyermekek örömmel, lelkesen készültek a megmérettetésre, mi, hallgatók pedig örömmel és nagy csodálattal hallgattuk a fiatal előadókat. A színvonalas műsor méltó zárása volt a rendezvénysorozatnak.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                          Panyi Anett - Stefán Ferencné

2016.01.28.


"Együtt szaval a nemzet"

A magyar kultúra napja

2016. január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából iskolánk diákjai nevelőikkel együtt részt vettek az Együtt szaval a nemzet országos programon. Közösen mondták el Kölcsey Ferenc Himnuszának első versszakát, majd Petőfi Nemzeti dala hangzott el, végül Kisfaludy Károly Szülőföldem szép határa kezdetű verse következett.

Képek a Galériában.


2016. 01.22.                                                                                                                                 Kóti Erzsébet

                                                                                                                                                   


Karácsonyi projekt

Iskolánkban a karácsonyi projekt programjai felölelték az adventtől vízkeresztig terjedő időszakot.
Három hétfő reggel az adventi szokásokkal ismerkedtünk meg, melyeket a Néprajzi Múzeumban tett látogatás során is megtapasztalhattunk. A budapesti kirándulásunk fénypontja volt az ország karácsonyfája előtti közös éneklés.
A Mikulás ismét ajándékot hozott a suliba december 4-én a 8. osztályos diákok közreműködésével, majd egy kellemes délutánt töltöttünk el bábelőadás megtekintésével és fergeteges játékkal.
A karácsonyi játszóházban kedves díszeket készítettünk, majd iskolásaink ünnepi műsorában gyönyörködtünk.
Tanulóink tanáraikkal együtt finom ünnepi ebédet fogyasztottak el december 17-én a konyhás nénik jóvoltából és a 8. osztályosok szorgalmas segítségével.
Vízkereszt napjának reggelén zártuk a hathetes projektet, melynek programjai maradandó élményt nyújtottak mindannyiunknak

Képek a Galériában.


2016.01.06.

                                                                                                                                                       Kóti Erzsébet - Gerstmár CsillaSzínházlátogatás

November 13-án iskolánk alsó tagozatos diákjainak egy csoportja Budapesten járt. A József Attila Színházban megtekintették a  "NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ " c. mesejátékot. Az utazás külön autóbusszal történt.  Az előadás fergeteges volt, mindannyiunk tetszését elnyerte.

Képek a Galériában.

2015.11.13.

                                                                                                                                                       Lászlóné Horváth Anikó - Kerkuska MáriaPályaválasztási kiállításon jártunk

2015. november 6-án iskolánk 7. és 8. osztályos diákjai meglátogatták a székesfehérvári Türr István Képző és Kutató Intézetben megrendezett pályaválasztási kiállítást. A tanulók közül négynek az édesanyja is elkísért minket, ami bizonyítja a program fontosságát, valamint azt is, hogy a pályaválasztási döntés óriási felelősség mind a gyerekek, mind pedig a szüleik részéről.

A szervezők a kiállítást igyekeztek érdekessé tenni: megjelentek a fegyveres testületek járműveikkel, a mezőgazdasággal foglalkozó iskolák szintén bemutatták új gépeiket. A pályaválasztási tanácsadók számítógépes programokkal segítették a határozatlan diákok pályaorientációját.

Képek a Galériában.

2015.11.06.

                                                                                                                                                          Kóti Erzsébet - Janus Norbert1956-ra emlékeztünk

Családi alkotó pályázat

 Az 1956-os hősök előtti tiszteletadás hívta életre azt a képzőművészeti alkotó pályázatot, melyet iskolánk tanulóinak családjai számára hirdettünk meg. Nagy örömünkre húsznál is több szebbnél szebb, többféle technikát felvonultató, kreatív pályázat érkezett. Közülük  a Bakonyi család történelmi montázsa első helyezett lett, a Bolla család kép a képben grafikája második, a Lamszider család kifejező festménye harmadik helyezést ért el. A díjazottak az értékes könyvutalványok mellett arra is büszkék lehetnek, hogy alkotásaik az iskolában az 1956-os emlékfalra kerültek állandó kiállításra.

2015. 10.22.                                                                                                                                  Rideg Jánosné 

Akadályverseny

Hagyományunkhoz híven, ebben a tanévben is akadályverseny keretében emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Az eseményt november 4-én, a forradalom leverésének évfordulóján rendeztük meg. Az állomásokon a harcokat felidéző feladatokban mérhették össze ügyességüket, erejüket, tudásukat.
/kézigránátdobás, mocsárjárás, betegszállítás, zászlókitűzés, lövészet, elmélet/
A verseny végén a kilenc csapatból az első három jutalomban részesült.

1. helyezett: Tábornokok
2. helyezett: Katonák
3. helyezett: Légpuskák

Képek a Galériában.

2015. 11.04.

                                                                                                                                                       Vigh AndrásnéEmlékezés az aradi vértanúkra

Számos településen, így községünkben is minden év október 6-án megemlékezünk az Aradon kivégzett mártírokra. Az 1849. augusztusi fegyverletétel után a császári haditörvényszék elítélte és kivégeztette a magyar honvédsereg tizenhárom tábornokát. A nemzet vértanúi előtt tisztelegve Lábadi Zoltán igazgató úr méltatta Lenkey János honvédtábornok szerepét. Az iskola kórusának éneke után tanulóink idéztek a vértanúk utolsó mondataiból. Juhász Gyula Vértanúink című költeményének elhangzása után községünk intézményei és civil szervezetei elhelyezték koszorúikat a kopjafánál, fejet hajtva mártírjaink emléke előtt.

Képek a Galériában.

2015.10.06.

                                                                                                                                                            Tekerné Izafé Anikó


TEstmozgás az ISkolában

TE IS roptad volna... Pillanatok alatt fergeteges hangulat kerekedett hétfőn délelőtt (október 5-én) iskolánk aulájában. Népi muzsikára ennyi önfeledten táncoló diákot és felnőttet látni is örömteli élmény volt, csakúgy, mint részese lenni a mulatságnak. Intézményünk a 3.3.15. TÁMOP pályázat révén jutott többek között ehhez a népzenei, hangszer és néptánc bemutatóhoz.
Együtt táncoltunk az egészségünkért!
Köszönet a vendégművészeknek!

Képek a Galériában.

2015.10.05.

                                                                                                                                                              Lászlóné Horváth Anikó
Természetvédelmi nap 2015

Ebben a tanévben október 02-án tartottuk meg a már hagyománnyá vált természetvédelmi napot. Idén a Bakonyban jártunk, Várpalota közelében sétáltuk végig egy túraútvonalat. A kijelölt útvonalon bizonyos távolságonként 5 állomáson az iskola pedagógusai várták a diákokat. A gyerekeket előzetesen vegyes korosztályú csoportokba soroltuk, melyeknek vezetését nyolcadikos tanulókra bíztuk. A csapatok az állomásokon ügyességi feladatokban mérhették össze erejüket, bátorságukat, kitartásukat és tudásukat. A feladatokra kapott pontszámok összesítésére a célban került sor. Eközben a gyerekek egy tisztáson pihentek, játszottak és beszélgettek. Az eredményeket október 05-én hirdettük ki az iskola udvarán, ahol a dobogós csapatok átvették jutalmukat.

A dobogós csapatok:

3. helyezett: nyulak nevű csapat 104 ponttal
2. helyezett: szarvasok nevű csapat 110 ponttal
1. helyezett: mókusok nevű csapat 116 ponttal

Képek a Galériában.

2015.10.02.

                                                                                                                                                             Janus NorbertA Népmese napja

Egyszer volt, hol nem volt… Szeptember 30. Benedek Elek születésnapja, egyben a Népmese napja. Tanulóink, tisztelegve a "Nagy mesemondó" életmunkája előtt, tanáraik, tanítóik segítségével mesebirodalmat varázsoltak iskolánk Galériájába. A mesék csodálatos világa, annak szereplői, tárgyai kerültek kiállításra, melyeket a gyerekek készítettek. Furulyaszót, mesét hallgathattak az érdeklődők a mesenapon, és annak, aki hisz a csodákban, a boszorkány kalapjának megsimogatásával, még kívánsága is teljesülhetett. A "Hetedhét ország" c. kiállítás megtekinthető az iskola nyitva tartási idejében.

Képek a Galériában.

2015.09.30.

                                                                                                                                                                   Lászlóné Horváth AnikóKönyvbemutató

Pályázati és fenntartói forrásból sikerült a könyvtárunk állományát 300 000 Ft értékben bővíteni. Ezúttal a gyerekek számára válogattuk a könyveket. Izgalmas, érdekes szépirodalmi alkotások: mesekönyvek, történetek, regények, valamint könyvek, sorozatok a természetről, a magyar és világtörténelemből, a zeneirodalomból, nyelvi fejtörők és DVD-k várják az olvasni szerető gyermekeket.
Mielőtt azonban a könyvtár polcaira kerültek, iskolánk aulájában könyvbemutató keretében tanítványaink és kollégáink megismerhették az új kiadványokat.

Képek a Galériában.

2015.09.29.

                                                                                                                                                                        Kerkuska Mária


"Sportos" hétfő

Szeptember 28-án iskolánk alsó tagozatosai a Gárdonyi Tankerület jóvoltából a székesfehérvári Videoton Oktatási Központban megrendezett sportdélutánon vehettek részt. Izgalmas volt bepillantani a tenisz, futball, birkózás, jégkorong, kézilabda, atlétika, kosárlabda, dzsúdó, evezés, asztalitenisz világába. A sportágakat a helyszínen edzők és élsportolók segítségével próbálhatták ki a gyerekek.  Kisebb jutalmakért ügyességi feladatokat is végrehajthattak. A gyakorlott szemű sportemberek néhány tanítványunkban tehetségeket fedeztek fel.  A mozgás és a sportolás öröme tette nagyszerűvé ezt a délutánt.

Képek a Galériában.

2015.09.28.

                                                                                                                                                                         Rideg JuditIdősek napja 2015

2015.szeptember 27-én vasárnap 14.00 órakor zsibongással telt meg az iskola aulája. Izgatott gyerekek és 102 idős ember várta a gyönyörűen megterített asztaloknál ülve az ünnepélyes pillanatokat.
A csodálatos kardvirágok mellé csokorba szedett műsorral készültek az iskolai néptáncosok és színjátszók, majd fergeteges mazsorett gálaműsor adta meg az ünnepi étkezés alaphangulatát.
A település legidősebb embereit külön ajándékkal is megtisztelték a falu vezetői. Az este hétig tartó meghitt ünnepségen a finom ételek, italok mellé a talpalávalót Kovács Jenő szolgáltatta.

Képek a Galériában.

2015.09.27.

                                                                                                                                                                         Kóti Erzsébet


Diákközgyűlés 2015

2015. szeptember 17-én a diákönkormányzat és az iskola vezetésének együttműködésében ismét megszerveztük az év elejei diákközgyűlésünket.
A diákönkormányzati képviselők ismertették osztályuk vágyait, elképzeléseit az iskolai élet fejlesztésével kapcsolatban. Több osztály szeretne erősebb internet kapcsolatot, a tornatermet pedig mindenki várja. Többen kifejezték köszönetüket a sok kirándulás, a gazdag szabadidős programok, az ingyenes tej-és gyümölcsfogyasztás lehetősége miatt.
Az iskola igazgatója visszaidézte a tavalyi diákközgyűlésen elhangzottakat, és megállapította, hogy a diákok ötletei gyakran teljesíthetők, előrevivők.
A diákközgyűlés után osztálykeretben, titkos szavazással megválasztotta a diákság a vezetőséget:
A diákönkormányzat elnöke: Árvai Merilin Tália 8.
                                alsós titkára: Józsa Nikolett 4.,
                                felsős titkára: Árvai Klaudia 6.
                                tagjai: Teker Balázs 1.
                                          Mogyorósi Eszter 2.
                                          Józsa Petra 3.
                                          Vas Emilia 5.
                                          Hunyadi Mercédesz 7.oszt. osztályos tanulók

Képek a Galériában.

                                                                                                                           Kóti Erzsébet

2015.09.17.


Tanévnyitó - 2015 - 2016

Az idei tanévnyitóra augusztus utolsó napján került sor. A forró nyarat idéző délutánon meghívott vendégek, szülők, nagyszülők, a leendő elsősök és tanítványaink találkoztak újra, hogy hivatalosan is megkezdődhessen az új tanév. A másodikosok humoros műsora, az igazgató bácsi által átadott varázsceruzák, a várakozás és izgalom mind-mind hozzájárultak a vidám évkezdéshez. Jó tanulást, kitartó munkát, szép sikereket kívánunk minden diákunknak a 2015./2016. tanévben!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                               Rideg Judit

2015. 09. 01.Tanévzáró - 2015

2015. június 15-én délután szülők, gyermekek és pedagógusok együtt ünnepelték a 2014/15-ös tanév befejezését.
A tanévzáró kicsit számadás is az elvégzett munkáról. Lábadi Zoltán Igazgató Úr beszédében méltatta a tanév során elvégzett feladatokat, amelyekből- a teljesség igénye nélkül- a szülők is ízelítőt kaphattak a tanév során készült fotók által.
A 2014/15-ös tanévben alapos és pontos munka és példamutató magatartás jutalmaként az Igazgató Úr könyveket és jutalmakat adott át.
A tanévzáró ünnepséget a napközisek és a hetedik osztályosok műsora zárta.
A gyermekek a tantermükben megkapták a bizonyítványt, amelyben a jegyek és értékelések egyértelművé teszik, hogy mit sikerült elérni a 2014/15-ös tanévben.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                               Panyi Anett

2015.06.05.


Ballagás - 2015

Június 13-án, szombaton tartottuk iskolánkban a 8. osztályosok ballagását.  Nagy lelkesedéssel, hosszú, kitartó munkával készülődtek a végzősök erre a fontos eseményre. Megható és vidám pillanatok váltották egymást a műsor alatt. A ballagók átérezték a búcsúzás hangulatát, szépen énekelve, verselve hagyták el az iskola falait.

A műsor végén galambok felröppentésével szimbolizálták, hogy végleg kirepültek az iskola falai közül.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                               Gerstmár Csilla

2015.06.13.


Összetartozás napja - 2015

„Határainkon átívelő szeretet” címet viselte a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés iskolánkban. 

Megható és felemelő érzés volt megtapasztalni, milyen mély érzésekkel tudtak tanulóink a határainkon kívül élő magyarokra gondolni, a témával kapcsolatban kérdéseket feltenni. A tényeket, történelmi eseményeket, adatokat felvonultató prezentáció hozzájárult a gyermekek hazaszeretetének, nemzeti öntudatának, kiépítéséhez, erősítéséhez.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                         Lászlóné Horváth Anikó

2015.06.04.


Diákolimpia - 2015

Hagyományainkat megőrizve az idei tanévben 2015. május 8-án rendeztük meg iskolai olimpiánkat.

A gyerekek erre az eseményre minden évben nagy lelkesedéssel készülnek, hiszen itt mérhetik össze tudásukat, ügyességüket, erejüket, bátorságukat több sportág versenyszámaiban és egyéb játékos feladatokban.

A rendezvény előkészítésében, majd az adminisztrációs feladatokban, a TEIS csapat tanulói is kivették a részüket.

 A tanulók az alábbi versenyszámokban indulhattak:

 

Egyéni versenyek

60 m futás

340 m futás

Magasugrás (felsősök)

Pókjárásban kislabdák összeszedése (alsósok)

Kislabdahajítás

Tornabottartás

Tömöttlabda dobás előre térdelésből (alsósok)

Tömöttlabda dobás hátrafelé (felsősök)

Ugrálókötél-áthajtás (1 perc alatt)

Helyből távolugrás

Csapat versenyek

Akadálypálya – csapatverseny (3fő)

Kötélhúzás (osztályok)

Foci(4+1 fős csapat)

Kosárlabda (5 fős csapat)

Kidobó (osztályok)

A jó eredményeket elért tanulók érmet, csokoládét és oklevelet vehettek át.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                   Tujner Helga

2015.05.08.


Anyák napja - 2015

Iskolánkban május 5-én ünnepeltük az Anyák Napját. Nagymamák és édesanyák népes serege gyűlt össze az aulánkban, hogy részt vegyen a műsoron, ami idén egy rövid képes bemutatóval, majd egy megható verssel indult. Ezután minden évfolyamról egy – egy gyermek osztotta meg azon gondolatait velünk, amit osztályával együtt édesanyja iránti érzéseiről fogalmazott. A program egy kis könnyűzenei koncerttel zárult, ahol egy kedves kolléganőnk tehetséges lánya énekelt nekünk szebbnél-szebb édesanyákat köszöntő dalokat. Ezután a gyermekek virággal és kézműves munkáikkal köszönték meg anyukájuk, nagymamájuk szeretetét. Boldog és megható érzés volt együtt ünnepelni.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                   Gerstmár Csilla

2015. 05.07.Projektzárók

A TÁMOP-3.3.8.-12/2-2012-0087 „Együtt Működünk - összefogás a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért” című projektzáró rendezvényre április 30-án került sor 14 órakor. Az eseményre érkező meghívott vendégek, helyi vezetők, a pályázatban tevékenykedő szakemberek, együttműködő partnerek a közel 2 éves szakmai munkáról kaptak átfogó képet a délután folyamán.

Az esemény a polgármester köszöntőjével vette kezdetét, melyet az iskola tanulóinak és a tanulók szüleinek közös bábelőadása követett.

Ezt követően a pályázat szakmai vezetője osztotta meg gondolatait a TÁMOP pályázatokkal kapcsolatban. Ismertette a pályázat során megvalósult fontosabb lépéseket, eredményeket, a gyermekekre gyakorolt pozitív hatásokat, az időnként felmerülő nehézségeket.

Ezt követően „Az együttműködő partnerek a megvalósítás mellett” című blokk következett.  A Polgárőrség, Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, Család és Védőnői szolgálat, Nyugdíjas klub, Sport Egyesület, Önkormányzat és a Nevelési Tanácsadóval, Szülőkkel való közös munkát bemutató ppt, majd a „Karöltve” program adaptációját bemutató előadás.

15 órakor vette kezdetét a tanodazáró program. /TÁMOP-3.3.9./ A tanoda vezetője a zichyújfalui tanoda születéséről és első két évéről számolt be, a sikereket és nehézségeket is felsorakoztatva. Majd az e pályázaton belüli pályaorientációs tevékenységről hallhattunk beszámolót, ppt. bemutatóval kiegészítve.

A kötetlenebb beszélgetésekre, tapasztalat cserére a bemutatókat követő állófogadáson került sor.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Lászlóné Horváth Anikó

2015.04.30.


Erdei iskola - Kőszeg

Iskolánk tanulói a TÁMOP-3.3.8-as pályázat keretében ismét erdei iskolában vehettek részt, mely a tavalyi évben lebonyolított program szerves folytatása volt – újra lehetőség nyílott arra, hogy a gyerekek tovább bővítsék ismereteiket Kőszegről és környékéről, a környezet adottságaira épülő többnapos tanulási tevékenységben. A természeti és kulturális értékek, ismeretek bővítése aktív tevékenységen keresztül zajlott.

Ismét élvezetes és hangulatos túrát tettünk a Kőszegi-hegységben. Az Óház - kilátóhoz vezető utunk során megfigyeltük a vidék növény-és állatvilágát. Szorgalmasan olvastuk a tájékoztató táblák hasznos ismertetőit az itt honos állatokról, növényekről. Hallgattuk a megérkező madarak vidám hangját, ügyes gyerekek saját fotókat is készítettek a színpompás aljnövényzetről, virító virágokról. A kilátó történelmi múltjáról is felfrissíthették ismereteiket tanítványaink. A földrajzi ismeretek felelevenítése sem maradt el: Alpok hegyvonulatait, a szomszédos Ausztriát csodálhatták meg.

Kőszeg belvárosában tett sétánk során megtekintettük a Jézus Szíve templomot, ahol az építészeti stílusok, a festészet sokszínűsége maradandó benyomást keltett a gyerekekben.

A Jurisics vár látogatása interaktív formában történt: korabeli jelmezekben vonulhattak végig a nevezetes termeken, megismerhették milyen lakomákat tartottak, hogyan és milyen fegyvereket használtak, melyeket ők is kipróbálhattak. A vár tornyában a harang négyszeri kondítása nagy és feledhetetlen élmény volt számukra.

A játszóterek, a Kalandváros lehetőséget adtak további önfeledt szórakozásra, ügyességi feladatok elvégzésére, a közös játékra. A közösségi élményt erősítette a szálláshelyen csoportos formában szervezett játék - sport – és kézműves délelőtt beiktatása, mely foglalkozások az aktív együttműködés mellett szolgálták a logikus gondolkodás, a figyelem, a kitartás, a kézügyesség és a test egészséges fejlesztését.

Az egészséges táplálkozás és a higiénikus tisztálkodás is részét képezte az iskolának.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                        Kerkuska Mária

2015. április 22.Tavaszi projekt - Székesfehérvár

Tavaszi projektjeink során az utóbbi években mindig valamilyen utazásra hívtuk iskolánk diákjait. Jártunk már képzeletben szomszédos országokban, de Ausztráliában és Japánban is. Tavaly a Velencei- tavat kerültük meg képzeletbeli vitorlásunkkal, idén Székesfehérvárra látogattunk el, de most nem csak térben, az időben is visszautaztunk.

Egészen pontosan a honfoglalás koráig, melynek gyönyörű mondáját a színjátszó csoport előadásában tekinthettük meg a projektnyitón. Ezt követően került sor SAJÁT királyunk, királynőnk megkoronázására, mely menete a korabeli szertartás mintáját követte. A csodálatos koronázási jelképeket az osztályok előzetesen elkészítették. A továbbiakban számos program várta még az érdeklődő gyerekeket, szülőket.

Király- és Királynőválasztás, Várudvar szépítése, Virágültetés, Rendhagyó történelem óra, Lovagi torna, PPT bemutató Székesfehérvárról, Kirándulás Székesfehérvárra (Vasvári Pál Ált. Isk. Pincegalériájának megtekintése, Városnéző séta, Koronás park).


A projektzáráson pedig a lovaggá avatás szertartását, bábelőadást, művészeti bemutatókat láthattak az érdeklődők csodálatos jelmezekben, díszletekben. Ezután az udvari vásáron, lakomán, táncházon mulattak gyermekeink és az érdeklődő szülők, mely vidám vásári játékkal vette kezdetét. A vásárban árult portékákat szintén tanulóink készítették. A baranta bemutatón használt eszközök elpakolásával, a sátrak lebontásával és az ugráló vár szállítójárműbe való közös beemelésével zárult a „Királyi” projekt. Élményekben gazdag napokat éltünk át.

Köszönet minden segítségért, támogatásért, felajánlásért!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                          Lászlóné Horváth Anikó

2015. április 16.Nemzeti ünnepünk: Március 15.

Március 13-án 17 órakor vette kezdetét a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett megemlékezés iskolánk aulájában. Március illatát hozta Szécsi Margit: Március c. verse, majd Füzesiné Kolonics Ilona polgármesterasszony méltatta az ünnepet. Óvodásaink hangulatos ünnepi műsora után hallhattuk Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. költeményét. Ezt követően visszautaztunk a 167 évvel ezelőtti Magyarországra. Diákok, szülők és pedagógusok varázsolták a színpadra azon idők forradalmi hangulatát a „Nemzetőrök Arany Jánosnál” c. jelenettel. Megemlékezésünket az aulában Donászy Magda: Március 15-ére c. verse és a Szózat hangjai zárták.

 A hősök és a bátrak előtti tiszteletadásunk a fáklyás felvonulással folytatódott, s a Templomkertben a ’48-as emlékkőnél elhelyeztük az emlékezés koszorúit.

Képek a Galériában.


                                                                                                                                                          Kerkuska Mária

2015. március 15.


Nőnapi bál

2015. március 7-én 20 órától rendezte meg iskolánk a Nőnapi bált, amelyre előzetesen több mint kétszázan foglaltak asztalt. A Százszorszép Mazsorett Csoport színes bálnyitó fellépését nagy tapssal jutalmazta a népes vendégtábor. A hölgyeknek kedveskedtünk a Bál Szépe választással, az uraknak azzal, hogy szavazhattak a legszebbre.  Az éjfélkor húzott tombolán sok-sok értékes nyeremény talált gazdára. A hajnalig tartó fergeteges hangulatról Kohmann Sándor zenekara gondoskodott. Büfé garantálta a felfrissülést, így nem csoda, hogy a vendégek reggelig ropták a jobbnál jobb zenékre.

Nagyon köszönjük minden támogatónknak: cégeknek, hivatalos szerveknek, civil szervezeteknek, vállalkozóknak, szülőknek, vendégeknek, hogy hozzájárultak a bál sikeréhez! A segítségükkel befolyt összeget ismét olyan célra kívánjuk fordítani, amellyel az egész iskolaközösség gyarapodhat. Az év végi tanulmányi kirándulás mellett a Szülői Munkaközösség javaslatait is megvalósíthatjuk. Köszönjük!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                          Rideg Jánosné

2015. március 07.A Víz Világnapja

Március 22.: A Víz Világnapja.
Alkotókedvű diákjaink legszebb munkáival neveztünk a Fejérvíz Zrt. rajzpályázatára.

... A közös munkának megérett a gyümölcse. Iskolánk diákjai közül 26-an vehettek át díjat, ill.oklevelet.

Íme a díjazottak:

Általános Iskolák, alsó tagozat:

III. díj: Klemm Arnold és Vigh Gergő, 4. osztály

Oklevelet kaptak:

1. osztályból: Koncz Fanny, Pál Károly Olivér, Szaniszló Jázmin, Mogyorósi Eszter, Milkovics Kevin, Moldicz Barnabás, Füst Ádám, Székely Zsófia
2. osztályból: Mogyorósi Bence, Juhász Márk, Buza Fanni, Józsa Petra, Horváth Bianka
3. osztályból: Juhász Gabriella, Péter Viktória, Borsos Viktória
4. osztályból: Kiss Rebeka, Kocsó Natália, Hunyadi Bence, Dindli Gergő, Hamar Vivien, Vas Emilia
5. osztályból: Ecseti Bence
6. osztályból: Szaniszló Ramóna

Díjazott felkészítő tanár: Tekerné Izafé Anikó

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                            Lászlóné Horváth Anikó
2015. március 06.
2015. március 20.Farsang - 2015

Elűztük a telet


    2015. február 13-án, pénteken iskolánk farsangi mulatságot rendezett a „fekete macska” jegyében. Már délelőtt üzeneteket továbbított a szerencseposta. Bemutatkoztak a szépségkirály és -királynő jelöltek. Aztán délután, a farsang nyitányaként került fel a korona a legtöbb szavazatott begyűjtött Hushegyi Nikolett és Gyöpös Dominik 8. osztályos tanulók fejére.
    Pompás egyéni jelmezeket, ötletes, szórakoztató csoportos produkciókat láthattunk a résztvevő osztályoktól, felnőttektől. Nagy érdeklődés mellett zajlott az anyukák, nagymamák fánk- és lekvárversenye. A pártatlan zsűri értékes konyhai eszközökkel díjazta a finomságok készítőit. A Peonza bajnokságon a versenyzők elkáprázatták trükkjeikkel a nézőket. A hódító játék legjobb művelői megérdemelten vehették át nyeremény peonzáikat. Első helyezettek lettek: Klemm Arnold 4. o.(alsó tagozatosok között), Buza Balázs 5. o. (5-6. osztályosok között), Varga Viktor 8. o. (7-8. osztályosok versenyében).
    A babonás napon szerencsebarlangban, sorsjegyekkel és tombolával is kísérthették a szerencséjüket a télbúcsúztatók. Senkinek nem kellett üres kézzel távoznia, mert zsákbamacska mindenkinek jutott ezen a „fekete macskás” napon. A rendezvény az alsós néptáncosok hagyományőrző lakodalmas játékával és a kiszebáb elégetésével zárult. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek, vendégünknek, támogatónknak, hogy önzetlen felajánlásával hozzájárult a farsangi mulatság sikeréhez!


Képek a Galériában.

                                                                                                                                              Panyi Anett, Rideg Jánosné
2015. február 14.


Fekete István Napok - 2015

2015. január 26-27-én Fekete István születésének 115. évfordulója alkalmából az immár több mint húsz éve hagyományos Fekete István Napok rendezvénysorozatra került sor iskolánkban.

 Hétfőn a székesfehérvári református iskola diákjai A kiskondás c. színdarabot adták elő, majd az agyagozó és a rejtvényfejtő klubban szórakozhattak a gyerekek.  Kedden a Szépkiejtési és Versmondó Versenyen iskolánk tanulói sok-sok kedves verset mondtak el, és szép részleteket olvastak fel Fekete István regényeiből.

A verseny eredménye:

Az 1-2. osztályosok közül: 

1.  Buza Fanni
2. Pál Károly Olivér
3. Mogyorósi Eszter

A 3-4. osztályosok közül:

1. Péter Viktória
2.Kocsó Natália
3.Józsa Nikolett

Az 5-6. osztályosok közül:
1. Árvai Klaudia
2. Búza Balázs
3. Ecseti Bence

A 7-8. osztályosok közül:
1. Hetesi Alexandra
2. Ambrus Flóra
3. Gyöpös Dominik
Árvai Merilin pedig különdíjat kapott.

Minden dicséretet megérdemel a többi versenyző is:

Koncz Fanni, Csömör Georgina, Szaniszló Szabolcs, Klemm Zsófia, Horváth Bianka, Józsa Petra, Bíró Dávid, Vas Emília, Pápai Ivett, Szaniszló Ramóna, Bakonyi Cintia, Mohai Melinda, hisz bátran, élményt nyújtó előadásukkal szerepeltek a népes szülői és diákközönség előtt.

A kellemes délután hangulatát finom süteménnyel és forró teával tettük oldottabbá.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Kóti Erzsébet

2015.  január 27.


Továbbképzés

A TÁMOP 3.3.8. „Együtt működünk” c. pályázat keretében tantestületünk tagjai 30 órás továbbképzésen vettek részt, melynek témája a PROJEKTPEDAGÓGIA volt.

A tréning helyben zajlott, Patyi Erika vezetette, akit korábbról már jól ismertünk.

A téma nem volt ismeretlen számunkra, így a korábbi ismereteink „leporolása” után párokban, csoportmunkák során bővítettük elméleti és gyakorlati ismereteinket. A történeti áttekintés, az adaptív tanulásszervezési stratégiák és módszerek feldolgozása után szélesítettük ismereteinket, melynek középpontjában a pedagógiai projekt állt. Áttekintettük a projektszervezés egyes állomásait. Új módszereket sajátítottunk el, melyeket rövid, ill. hosszú távú pedagógiai gyakorlatunkba eredményesen beépíthetünk. Az elmélyülést, a továbbgondolkodást segítették a video felvételek megtekintése, kiértékelése. A beszélgető körök számos hasznos, mindnyájunkat érintő téma megvitatására nyújtottak lehetőséget. Több vidám játékot is megismertünk, melyek ott és akkor felüdítettek bennünket, de bizonyára tanítványaink is örömüket és jókedvüket lelik majd bennük. A tréning zárása előtt kisebb csoportokba szerveződve önálló, kész projektek készültek, melyek hamarosan lebonyolításra kerülnek intézményünkben.

A projektzárón elhangzott vélemények mind azt tükrözték, hogy eredményes volt a jó hangulatban, együttműködve eltöltött idő.

Köszönjük, Erika! Ez „jó mulatság, férfi munka volt!”

Képek a Galériában.

                                                                                                          Kerkuska Mária

2015. január 19.


Advent - 2014

Iskolánk és a karácsony hagyományait követve az adventi időszakot hétfő reggelenként gyertyagyújtással ünnepeltük. Hétről hétre Mikulásváró, majd karácsonyi hangulatot teremtő versek, dalok hangzottak fel egy-egy osztály tolmácsolásában.

A harmadik vasárnapon vendégül láttuk a szülőket, nagyszülőket is; a gyertyagyújtást adventi játszóház előzte meg, ahol minden résztvevő angyalkás gyertyatartót készíthetett. A 16 órától kezdődő karácsonyi műsorra megtelt az egész aula. Vendégeink a színjátszók és bábosok közös Karácsonyfa játéka után kórusaink előadásában gyönyörködhettek. Erre az alkalomra szülők és tanárok, az iskolai énekkar és diák-tanár közös produkció is készült. Az alsós néptáncosok aprószentekeltek, a felsős néptáncosok táncdal koreográfiával érdemeltek vastapsot. A műsor zárásaként Tanodásaink idéztek „Fehér karácsony”-i hangulatot; tanáraiknak apró ajándékkal, egymásnak vidám lufikkal kedveskedtek.  

Valamennyi szereplő nevében minden családnak békés, boldog karácsonyt kívánunk!

"Ahány csengő: csendüljön,
            ahány gyerek: örüljön,
            ahány gyertya: mind égjen,
            karácsonyi szépségben!”
                    /Csanádi Imre: Karácsony fája/


Képek a Galériában.

                                                                                                                                                    Rideg Jánosné
2014.12. 19.Számítógépes rajzverseny Gárdonyban

A GÁRDONYI TAGISKKOLA számítógépes rajzversenyt hirdetett, „Karácsony” témakörben. Négy intézmény 5-6. osztályos diákjai közül 19-en ültek le a számítógépek elé, hogy megalkossák műveiket.
A mi iskolánkat: Hunyadi Mercédesz, Németh Martin és Szaniszló Ramóna képviselte.
Egy óra állt rendelkezésükre, hogy elkészítsék képeiket.
A remek alkotásokat szakértő zsűri értékelte.

Szaniszló Ramóna I. helyezést ért el,
Németh Martiné lett a II. hely,
Hunyadi Mercédesz munkáját Emléklappal ismerték el.

Nagy örömünkre szolgálnak a remek eredmények! GRATULÁLUNK!!!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                               Kerkuska Mária

2014.12.10.

 


MIKULÁS - VÁRÓ

Minden gyerek várta már a kedves, öreg Mikulást…
 

Az idén is megérkezett iskolánkba a Mikulás!
A gyerekek nagy örömére már reggel 8 órakor elkezdte iskolai körútját a Mikulás. Minden osztályt végigjárt, egyetlen gyermeket se hagyott ki az ajándékozásból, a megérdemelt dicséretből esetleg a dorgálásból.

Sok gyerek ígéretet tett arra, hogy megjavul, különösen miután a nyolcadik osztályos krampuszok virgácsa is jó szolgálatot tett.
Délután 1 órakor tovább folytatódott a játék: Ti és Mi (lány-fiú) vetélkedőt szervezett a diákönkormányzat és a nyolcadik osztályos tanulók. A vidám, mozgásos feladatok közé becsempésztünk néhány ismeretterjesztő feladatot is. Miután a megérdemelt döntetlenben kiegyezett a zsűri és a két csapat, jó étvággyal fogyasztották el a gyerekek a finom tortákat.

Ne feledkezzünk meg az ügyes szervezők nevének felsorolásáról!

A szervezők:
Ambruzs Flóra, Benkő Marcell, Füzesi Fanni, Gyöpös Dominik, Hetesi Alexandra,
Horváth Patrik, Hunyadi Szandra, Hushegyi Nikolett, Varga Viktor.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                   Kóti Erzsébet

2014.12.05.
SZENT MÁRTONNAK ÜNNEPÉN" - projekthét

November 10 és 13 között Szent Márton projekt zajlott az iskolában. Hasznos ismereteket hallhattunk és láthattunk a projektnyitón Szent Márton legendájáról, a november 11-i népszokásokról, libalakomákról, időjárási regulákról. A Suli-galéria is megnyílt képekkel, tablókkal, libás életképpel. Gyakori és kevésbé ismert gyümölcsökkel, zöldségekkel ismerkedtünk a vitamin-napon, természetesen meg is kóstoltuk őket. Másnap „ A gazdasszony libái” varázsoltak jókedvet, amik a bábszakkörösök előadásában elevenedtek meg. Meghitt pillanatokban volt részünk, mikor a kézműves foglalkozáson készített Márton-napi lámpásokkal a frissen tanult dalt énekelve „vonultunk fel” az iskolában. A lakoma sem maradt el: uzsonnára libazsíros kenyér és tea várta a gyerekeket.  Közelebbről is találkozhattunk a népszokásokkal és a Márton-nap irodalmi vonatkozásaival, amikor a kisebbeknek táncházat szerveztünk és megnézhették a Lúdas Matyi című rajzfilmet, a nagyobbak pedig megszerzett ismereteikről adhattak számot a vetélkedőn. Felhőtlenül vidám pillanatokban volt részünk a projektzárón: tréfás felkonferálással mutatkoztak be az osztályok által készített libák a libaszépségversenyen, majd néptáncosaink fergeteges táncukkal zárták a programsorozatot.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                   Tekerné Izafé Anikó

2014.11.14.Falfestés

Ügyes, alkotó kedvű tanulóink nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy „kifestik” iskolánk egy termének falát. A közös munka alatt sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. Az eredmény megtekinthető a Galériában.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                   Lászlóné Horváth Anikó

2014.11.07.


Nemzeti ünnepünk  - október 23.

Október 23-án iskolánk aulájában megemlékezést tartottunk. Kivetítés segítségével felelevenítettük az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit.
Az igazgató úr múltat idéző gondolatai és a történéseket hitelesen bemutató képek közelebb hozták tanítványainkhoz ezt a nem túl távoli, de szomorú szeletét történelmünknek.
November 4-én folytatódott a múltidézés. Az ünnepi akadályversenyen öt állomáson találkozhattak a csoportok ’56 eseményeihez kapcsolódó izgalmas feladatokkal.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                        Kerkuska Mária

2014.november 04.A Rönkvárban...

Napközis csoportok programja a Rönkvárban

Iskolánk napközis tanulóival 2014. október 16-án délután a napközis foglalkozás keretében történelmi játszóházba látogattunk a Gárdonyi Rönkvárba.
A Várkapitány által irányított foglalkozáson ("Várcsata", "Vitézi próbatétel") vettek részt a gyerekek.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                      Vígh Andrásné

2014.október 16.Barátaink az állatok

Lelkes gyűjtő-és alkotómunka előzte meg az október 7-én a „Barátaink az állatok” című kiállítás megnyitóját.
1931 óta október 4-én ünneplik minden esztendőben az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁT. Ez évben iskolánk felhívást intézett a gyerekekhez, melyben a Galériánkba vártunk fényképeket, könyveket, plüssfigurákat, gyermekek alkotásait, mindent, ami állattal kapcsolatos.
Célunk az volt, hogy felhívjuk gyermekeink figyelmét az ember legjobb barátjára, hogy a hétköznapokban se feledkezzünk meg a bennünket körülvevő természetről, élőlényekről.

A kiállítás 3 hétig megtekinthető az iskola aulájában.

 

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                Lászlóné Horváth Anikó

2014. október. 7.


Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A nemzeti gyásznapon, október 6-án mi is fejet hajtottunk az aradi vértanúk emléke előtt. A Lenkei kopjafánál tartott emlékezés a Himnusz hangjaival kezdődött. A hősökre való visszaemlékezést egy dal és versek követték, melyeket a 2. és 3. osztályos napközis tanulók, valamint a kórus tagjai adtak elő. A község intézményei, szervezetei elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Befejezésül elénekeltük közösen a Szózatot.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vigh Andrásné

2014.október 06.


Természetvédelmi nap


Ebben a tanévben október 03-án tartottuk meg a már hagyománnyá vált természetvédelmi napot. Idén a Tési-fennsík egyik erdőismereti tanösvényét sétáltuk végig. A kijelölt útvonalon bizonyos távolságonként 5 állomáson az iskola pedagógusai várták a diákokat. A gyerekeket előzetesen vegyes korosztályú csoportokba soroltuk, melyeknek vezetését nyolcadikos tanulókra bíztuk. A csapatkapitányok munkáját szülők is segítették. A csapatok az állomásokon elméleti és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat, erejüket, bátorságukat és kitartásukat. A feladatokra kapott pontszámok összesítésére a célban került sor. Eközben a gyerekek felmentek a közelmúltban készített Széchenyi Zsigmond Kilátóba, ahol eléjük tárult a csodálatos bakonyi erdő. Az eredményeket a helyszínen hirdettük ki.

A dobogós csapatok:

3. helyezett: sas nevű csapat 98 ponttal (8 fő)

2. helyezett: vaddisznók nevű csapat 101 ponttal (8 fő)

1. helyezett: szarvasok nevű csapat 101 ponttal (6 fő)

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                                      Janus Norbert

2014. október 03.Idősek napja - 2014

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár,
Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.”

 Ragyogó napsütésre ébredtek községünk idősebb lakói szeptember 28-án, vasárnap. Idősek világnapja alkalmából a hagyományoknak megfelelően idén is ünnepséget szervezett Önkormányzatunk képviselőtestülete az általános iskola aulájában. Iskolánk művészeti csoportjai már hetek óta készülődtek, hogy műsorukkal köszönteni tudják a megjelenteket. Időseket üdvözlő szavalat után színjátszóink egy vidám jelenetet, a Rátóti csikótojást adták elő. Kórusunk őszi népdalcsokra csendült fel, majd néptáncosaink mezőföldi ugróst táncoltak. Füzesiné Kolonics Ilona polgármester-asszony meghatottan köszöntötte Stefán Ferencnét, Ági nénit, aki – ki hinné – idén először a meghívott „idősek” között foglalt helyet, miután táncosai levonultak a színről. Nagyon sok boldog, egészségben töltött évet kívánunk ezúton is Ági néninek! Műsorunk zárásaként Hárs László elbeszéléséből megtudhattuk, mért őszülnek meg a nagyapák (aki nem tudná: mert az unokák így szeretik…).  

 „Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.
Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk!”

2014. szeptember 28.

                                                                                                                                                                      Tekerné Izafé Anikó
Képek a Galériában.

 


Tanévnyitó 2014/2015


Augusztus 29-én tartottuk iskolánkban az idei tanév ünnepélyes megnyitóját. A Himnusz közös eléneklése után Vivaldi gyönyörű zenéjével és versekkel köszöntöttük az aranyszínű őszt. Majd a bábcsoport színes előadása elkalauzolt bennünket az állatok iskolájába, ahol szintén megkezdődött az iskola. Az igazgató úr megnyitotta a „Vidám, új tanévet”, s végül az első osztályosok köszöntése és bemutatkozása zárta az ünnepséget.

Mindnyájunknak vidám, sikeres, új tanévet kívánok.

2014. augustus 29.

                                                                                                                                                                         Kerkuska Mária
Képek a Galériában.

 

A 2013-2014. tanév zárása

Június 17-én került megrendezésre iskolánkban a tanévzáró ünnepség.Versekkel, dallal és a színjátszó szakkör előadásával ünnepeltük a tanév végét.
Sok tanuló örülhetett a jutalomkönyvnek és oklevélnek is, amit kitűnő és jeles tanulmányi eredményéért kapott.
Jó pihenést kívánunk Mindenkinek a szünidőre!

2014. június 17.

                                                                                                                                                                         Gerstmár Csilla
Képek a Galériában.Ballagás - 2014

Szombaton szép esemény zajlott iskolánkban, a nyolcadik osztályos diákjaink ballagása. Megható ünnepség keretében búcsúztattuk a végzősöket, ahol szép versek, dalok, köszöntők hangzottak el. A tanárok és szülők köszöntése után kivetítéssel elevenítettük fel a nyolc év eseményeit, élményeit. A műsor lufi eregetéssel zárult az udvaron.

2014.június 14.

                                                                                                                                                                       Gerstmár Csilla
Képek a Galériában.


Tanulmányi kirándulás: Etyek - Tatabánya - Bécs

Etyek község közelében az Alcsútdoboz felé vezető úton a dombtetőre, ha felérünk, egy különös világ tárul szemünk elé. New York utcái, középkori épületek és hatalmas hangárok tűnnek fel. A Korda filmpark épületei ezek. Az alsó tagozat tanulmányi kirándulásának első helyszínéül ide látogatott el június 4-én. A látogatóközpontban körbevezettek minket, először a Korda emlékkiállítást tekinthettük meg, ahol a névadó életét és filmes munkásságát mutatták be, majd az ezt követő interaktív filmes kiállításon a filmkészítés legfontosabb állomásaiba, kulisszatitkaiba engedtek bepillantást. A program második részében a stúdiótúrán rövid sétát tehettünk „New York” utcáin és a „középkori” városban.

A kirándulás második helyszíne a tatabányai Gyémánt Fürdő volt. Izgatott, csillogó szemű gyerekeink sikongva vették birtokba az élménymedencéket, ahol mindenki találhatott magának kedvelt szórakozást. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a nap is kisütött így egy kis napfürdőzésre is sor kerülhetett a kinti medencénél.

A nap végén a hazafelé vezető úton elfogytak a tartalékolt finomságok és volt, aki egy rövid alvást is beiktatott kicsit kipihenve a nap izgalmait.

----////----

Iskolánk felső tagozatosaival pedig ezen a napon Bécsbe kirándultunk. A tanulmányi kirándulás célja a város legfontosabb nevezetességeinek, értékeinek megismerése volt.

A Time Travel Múzeum időutazása végig vezetett bennünket Bécs történelmén, a történelmi show látványosságai, 5D-s mozija lenyűgözött bennünket. A Ring műemlékeit villamossal, a Szent István teret gyalogosan barangoltuk be. A Práterbe metróval érkeztünk. A vidámpark 1896-ban épült játékáról - az Óriáskerékről - madártávlatból is megcsodálhattuk az osztrák fővárost.

Utunkat hazafelé Mosonmagyaróváron szakítottuk meg, hogy a Nemzeti összetartozás napja alkalmából a Trianoni eseményeket felidézzük. A fő utcán, a keresztnél elhelyeztük megemlékezésünk koszorúját.

2014. június 4.

                                                                                                                                                             Lászlóné Horváth Anikó - Rideg Judit
Képek a Galériában.Tanulmányi kirándulás Budapestre

Iskolánk tanulói május 21-én tanulmányi kiránduláson vettek részt. Már hagyomány, hogy minden év májusában Budapest valamely nevezetességét tekintjük meg.

Első állomásunk a Planetárium volt, ahol „A Nap családja” c. előadást élvezhettük. Halász Judit kölcsönözte a Nap hangját, melynek segítségével megismerhettük a Földünket körülvevő bolygókat, csillagokat, üstökösöket. Szemkápráztató látvány tárult a szemünk elé a képzeletbeli égbolton. Egyedi, érdekes és látványos élményben volt részünk.

A Népligetből a gyermekvasút Széchenyi-hegyi megállójába utaztunk. A keskeny nyomtávú, 10-14 éves diákok által üzemeltetett kisvonat csodálatos erdei környezetben vitt bennünket a János-hegyre. Kis sétával eljutottunk a Libegőig. A drótkötélpályás felvonó 262 méter szintkülönbséget szel át a zugligeti végállomásig, majd emelkedik vissza a János-hegyre. Felső tagozatosaink örömmel próbálták ki a „repülő székeket” , ez alatt az alsósok tovább sétáltak az Erzsébet-kilátóig, Budapest legmagasabb pontjáig. A kilátótorony 23,5 méter magas, több szintes, teraszos elrendezésű, és páratlan panorámát nyújt az ide látogatóknak. Ezután újra a gyermekvasútra szálltunk, és visszavonatoztunk a Széchenyi-hegyi megállóba. Biztosak vagyunk benne, hogy újabb felejthetetlen élményekben részesültek ezen a napon tanítványaink.

2014. május 21.

                                                                                                                                                 Gerstmár Csilla - Tekerné Izafé Anikó
Képek a Galériában.


Erdei iskolában voltunk

Iskolánk tanulói a TÁMOP-3.3.8-as pályázat keretében erdei iskolában vehetettek részt. A helyszín a csodálatos alpokaljai város, Kőszeg volt. A remek, minden igényt kielégítő szálláshely elfoglalása után számos érdekes és izgalmas program, feladat várta diákjainkat. Természetismereti program keretében egy kellemes túra során megismerkedhettek a Kőszegi-hegység élővilágával, nevezetesebb pontjaival, kőzeteivel, az erdő hangjaival, színeivel. A város gazdag történelmi múltját a várban tett látogatás, interaktív foglalkozás és a főtéren megismert épületek, szobrok hozták közelebb tanulóinkhoz. A Természetvédelmi Látogatóközpontban csoportmunka keretében ismerhették meg természettudósaink kutatásait, a vidék madárvilágát, a hegység geológiáját, az erdők, vizes területek növény, és állatvilágát. Vizuális, sport- és szabadidős tevékenységre a forgószínpad szerűen megszervezett foglalkozások adtak lehetőséget.

Gazdag ismeretekkel, élményekkel tértünk haza.

2014. május 20.

                                                                                                                                                                                   Kerkuska Mária

Képek a Galériában.


Iskolai Olimpia


2014. május 9-én tartotta iskolánk immáron sokadik alkalommal minden évben megrendezésre kerülő iskolai sporteseményt, az olimpiát.
A gyerekek 11 egyéni és 6 csapat versenyszámban mérhették össze felkészültségüket, tudásukat.
A jó helyezésekért a diákok érmeket, csokoládét és okleveleket vehettek át.

Eredmények:

Fiúk egyéni 1-2 osztály 3-4 osztály 5-6 osztály 7-8 osztály
Versenyszámok I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely.
60m Hajdú N. Németh G. - Horváth J.M. Hajdú N. Juhász Máté Gyügyi Gy. Hajdu S. Horváth J. Molnár K. Nagy A. Varga V.
340m Horváth J.M. Hajdú N. Juhász Máté Buza B. Vígh G. Hunyadi B. - Gyügyi Gy. - Nagy A. - -
Magasugrás - - - - - - - Horváth J.-Horváth Z. Nagy A. Fekete K.-Varga V.
Kislabdahajítás Hajdú N. Bíró D. Hüvely Cs. Buza B. Hunyadi B. Czeglédi E. Gyügyi Gy. Horváth Z. Hajdu S. Nagy A. Füzesi T. Fekete K.
Pontrúgás                        
Tömöttlabda h. Juhász Máté Juhász Márk - Buza B. Vas K. Vígh G. Gyügyi Gy. Horváth J. Hajdu S. Nagy A. Gyöpös D. Horváth P.
Kosárradobás Juhász Márk Hajdú N. Horváth J.M. Dindli G. Molnár Z. Vas K. Horváth Z. Hajdu S. Hites B. Nagy A. Horváth P. Benkő M.
Ugrókötél áth. Hajdú N. - - Buza B. Vígh G. Hunyadi B. Horváth Z. - - Benkő M. Molnár K. Gyöpös D.
Helyből távolu. Hajdú N. Szaniszló Sz. Horváth J.M. Buza B. Vígh G. Vas K. Gyügyi Gy. Hajdu S. Horváth Z. Nagy A. Molnár K. Varga V.
Pókjárásban kisl.  - - - Buza B. Czeglédi E. Vígh G. - Hajdu S. Horváth J. Molnár K. Benkő M. Nagy A.
Tornabottartás - - Horváth J.M. Klemm A. - Czeglédi E. - Gyügyi Gy. - Gyöpös D. Benkő M. Fekete K.

Lányok egyéni 1-2 osztály 3-4 osztály 5-6 osztály 7-8 osztály
Versenyszámok I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely.
60m Józsa P. Borsos V. Péter V. Hamar V. Vas E. - Bogárdi R. Árvai M. Hunyadi V. Józsa A. Árvai B. Hunyadi Sz.
340m Borsos V. Juhász G. Józsa P. Hamar V. Vas E. - - - Bogárdi R. - - -
Magasugrás - - - - - - Mogyorósi F. - - - - -
Kislabdahajítás Borsos V. Juhász G. Kiss M. Kocsó N. Kiss R. - Hunyadi M. Bakonyi C. Árvai M. Füzesi F. Hetesi A. Horváth E.
Pontrúgás                        
Tömöttlabda h. - - Klemm Zs. - - - Szaniszló R Mogyorósi F. Hunyadi V.      
Kosárradobás Borsos V. Klemm Zs. - Árvai K. Árvai A. - Hunyadi M. Hunyadi V. Szaniszló R. Füzesi F. Józsa A. Hetesi A.
Ugrókötél áth. Borsos V. Józsa N. Kiss M. Vas E. Árvai A. Árvai K. Bakonyi C. Pető N. Hunyadi V. Horváth E: Józsa A. Hajdú T.
Helyből távolu. Péter V. Horváth B. Juhász G. Hamar V. Vas E. Kiss R. Mogyorósi F. Bogárdi R. Bakonyi C. Hushegyi N. Józsa A. Árvai B.
Pókjárásban kisl.  Péter V. Józsa N. Józsa P. - - - Hunyadi V. - Hunyadi M. - - -
Tornabottartás Klemm Zs. Juhász G. - - Árvai A. - Mogyorósi F. - Szaniszló R.      1-2 osztály 3-4 osztály 5-6 osztály 7-8 osztályCsapatversenyek I. hely. II. hely. I. hely. II. hely. I. hely. II. hely. I. hely. II. hely.Kidobó 2. o. 1. o. 4. o. 3. o. 5. o. 6. o. 8. o. 7. o.Futball 2. o. 1. o. 4. o. 3. o. - - 7. o. 8. o.Kosárlabda - - - - - - 7. o. 8. o.Kötélhúzás 2. o. 1. o. 4. o. 3. o. 6. o. 5. o. 8. o. 7. o.


1-2 osztály 3-4 osztály 5-6 osztály 7-8 osztály
Csapatversenyek I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely.
Akadálypálya Hajdú N. Borsos V. Józsa N. Czeglédi E. Kocsó N. - Hajdu S. Horváth E. Gyügyi Gy. Nagy A. Gyöpös D. Füzesi F.
  Bíró D. Hüvely Cs. Bíró J. Vas K. Vass E. - Horváth Z. Hunyadi M. Hites B. Molnár K. Varga V. Hushegyi N.
  Horváth J. M. Juhász G. Péter V. Buza B. Kiss R. - - Hunyadi V. - Horváth J. Horváth P. Ambruzs F.1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály

I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely. I. hely. II. hely. III. hely.
Szlalom talicskázás Szaniszló Sz. Kiss M. - Hajdú N. Bíró J. Juhász G. Hunyadi B. Kocsó N. Hamar V. Búza B. Vas K. -

Józsa P. Juhász Máté - Bíró D. Péter V. Borsos V. Vígh G. Vass E. Kiss R. Czeglédi E. Molnár Z. -

2014. május 9.
                                                                                                                                                                                     Tujner Helga
Képek a Galériában.


Tanulmányi versenyek

                                                                                                       Iskolai tanulmányi versenyek alsó tagozaton

Iskolánkban idén is megrendeztük az alsó és felső tagozaton egyaránt a tanulmányi versenyeket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan mérették meg tudásukat a kicsiknél matematika, magyar és természetismeret tantárgyból.

A következő sikerek születtek:

 

   Matematika:                            Magyar:                         Természetismeret:

    1. Bíró Dávid                        1. Árvai Alexandra                  1. Klemm Arnold      

    2. Józsa Nikolett                   2. Vas Emília                           2. Búza Balázs

    3. Horváth Bianka                 3. Klemm Zsófia                      3.Kocsó Natália

 

     Összesített versenyben:

1.  Szaniszló Szabolcs

2.   Árvai Klaudia

3.    Péter Viktória

          Iskolai tanulmányi versenyek felső tagozaton

 

A felső tagozatosok is kedvet éreztek, hogy szép számban eljöjjenek a tanulmányi versenyekre, ahol hat tantárgyból mérettethettek meg.

Eredményeink:

                Angol:                                     Matematika:

1. Hites Barnabás                         1. Hites Barnabás

2. Bakonyi Cintia                          2. Varga Viktor

3. Németh Martin                         3. Ambruzs  Flóra

             Magyar:                                   Természetismeret:

     1. Németh Martin                          1. Hites Barnabás
     2. Hites Barnabás                          2. Bogárdi Rebeka
     3. Bakonyi Cintia                           3. Benkő Marcell

 Ének:                                          Történelem:                                            

     1. Hushegyi Nikolett                     1. Fekete Krisztián    
     2. Hites Barnabás                         2. Hites Barnabás      
     3. Németh Martin                         3. Horváth József

 

   Nagy örömmel tapasztaltuk meg az idei még nagyobb versenyzési kedvet

   Reméljük, később kamatoztathatják a versenyek során szerzett tapasztalataikat, tudásukat.

  

    2014. május 8.

                                                                                                                                                    Gerstmár Csilla

    Képek a Galériában.
Anyák napja

Hagyományainknak megfelelően május 5-én anyák napi ünnepséget szerveztünk. A megszokottól eltérően az idén nem csak a gyerekek készültek, hanem előadót is hívtunk az édesanyák és nagymamák köszöntésére. Kálmán Petra, a budapesti Kővirágok Énekiskola musical osztályának végzős növendéke énekelt a gyerekeknek és hozzátartozóiknak. A műsorszámok között Kurczina Terézia: Anyák napján anyaként, és Bruno Ferrero: A sivatag negyven meséjének részletét hallhattuk. Zárásként igazán megható volt, amikor az előadó  a gyerekekkel együtt énekelte el az „Élet szép, az élet minden…” című musicalrészletet, majd mindenki virággal köszöntötte családtagját.

2014. május 05.

                                                                                                                                              Tekerné Izafé Anikó
Képek a Galériában.


Költészet napja


A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
Évről évre mi is változatos formában emlékezünk és tisztelgünk. Iskolánkban, ebben az évben "felépítettük"  az                                                            Idézetek falát.
Lelkes, a verseket kedvelő tanítványok és kollégák papírra vetették kedvelt költőjük, kedvenc költeményét. A délelőtt folyamán rövid köszöntő után, közösen elhelyeztük a "falra" a verseket.

2014. április 11.


                                                                                                                                                           Kerkuska Mária

Képek a Galériában.


Velencei-tó" projekt

Az iskola tavaszi projektje a Velencei-tavi expedíció címet kapta és a Tavaszi szél vizet áraszt szellemiségét hordozta. Március 28-án a tavaszi szél megdagasztotta „hajónk” vitorláját és képzeletbeli utazásunk ezzel kezdetét vette a Velencei-tó körül. A projektnyitó ünnepi részében zenei blokkokat és a színjátszó csoport előadását hallhattuk, láthattuk. Miután Zoli bácsi és Rujsz Mónika ünnepélyes keretek között felavatták jelképes vitorlás hajónkat, a hajózás, vitorlázás fejlődéséről, az emberek életében betöltött szerepéről kaptunk érdekes ismereteket, információkat.

A további napok során a Velencei-tavat körülölelő településekkel ismerkedhettünk részletesebben. Változatos témákat, változatos technikákkal vegyítve használtak a kollégák, gyerekek a kalandtúra során a települések bemutatására, megismerésére, feltérképezésére, kulturális és természeti értékeinek feltárására. A délelőttök folyamán egy hajókürt jelezte a gyerekeknek az adott településre való megérkezést.

- Dinnyés, ezen belül állatvilága,

- Agárd, részletesebben a műemlékek és Gárdonyi Géza

- Gárdony és növény világa

- Velence szabadidős lehetőségei

- Kápolnásnyék, mint Vörösmarty Mihály szülőhelye

- Nadap és kőzetei

- Sukoró népművészete, néprajza, Pákozd és történetének bemutatása után, hogy a tényleges hajóutazáson is mindenki részt vehessen, az osztályok menetlevelében a 8 pecsétnek ott kellett lennie, mely a feladatok elvégzéséről tanúskodott. Ötletes fejtörőket, képfelismerést és képkirakást, számítógép használatot, titkos és rovásírási ismereteket, kézügyességet igénylő feladatokat (festés, agyagozás) kellett a diákoknak a napok során megoldaniuk.

Csütörtökön elérkezett a nagy nap, amikor is a hét folyamán is izgalommal várt hajókürt valóságosan is megszólalt. Az agárdi hajókikötőben már várt ránk egy igazi hajó, ami utolsó állomásunkra, Pákozdra szállított bennünket – most már nem csak képzeletben. Előkerültek a menetlevelek, melyeket Zoli bácsi a hajóra való felszálláskor minden osztálynál megtekintett és a szorgos munkának köszönhetően mindenkinél rendben találtatott.

Útunk az előadások folyamán már megismert vízi növény- és állatvilág élőhelyein át vezetett, és további információkkal lettünk gazdagabbak. A Szúnyog-szigetre érve rövid séta következett a szikrázó napsütésben, a vállalkozó kedvűeknek futóverseny a hegyre, és meg is érkeztünk a frissen felújított Katonai Emlékparkba. Igazi katonák fogadtak bennünket, és kísérték csoportjainkat a különféle helyszínekre. Múzeumpedagógiai foglalkozáson megismerkedtünk a pákozdi csata idején használt katonai viseletekkel és fegyverekkel, alaki foglalkozáson mozgáskoordinációnkat fejlesztettük. Láttunk belülről lövészárkot, kézigránátot dobtunk, repeszálló mellényben hatástalanított, valódi fegyvert foghattunk a kezünkbe. Mindenki kipróbálhatta a repülőgép vezetését szimulátoron, és békefenntartó ismereteket is szereztünk. Előadást hallgattunk a pákozdi csatáról, a hegyről csodálatos kilátás nyílt a helyszínre. A csatát egy animációs film is bemutatta, a múzeumban bepillantást nyertünk az egykori sorkatonai szolgálat mindennapjaiba. Újra hajóra szálltunk, és összegeztük, mi mindennel lettünk gazdagabbak ebben a néhány órában, és az egész Tavaszi szél projekt hetében.

2014.04.04.

                                                                                                 Lászlóné Horváth Anikó - Tekerné Izafé Anikó

Képek a Galériában.


Szülői klub

Március 27-én meghívott vendégünk Dr. Heresznyei Gabriella az egészséges életmódról, táplálkozásról tartott előadást a szülői klub újabb foglakozásán.
Ezután kötetlen beszélgetés formájában kérhettek az érdeklődő szülők tanácsokat, ötleteket gyermekeikkel kapcsolatban.
Következő klubunk tervezett témája az internethasználat. Annak előnyei, hátrányai, lehetőségei és veszélyei. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2014. 03.27.

                                                                                                                                        Lászlóné Horváth Anikó

Képek a Galériában.


Tavaszhívogató - Iskolanyitogató

2014. március 27-én Tavaszhívogató délutánra vártuk iskolánk leendő első osztályosait. A bábszakkör az utolsó Hóember csupa szív  történetét, a színjátszó szakkör a színpompás Tavasz érkezését jelenítette meg az aula nézőközönségének: óvodásoknak, óvó néniknek, érdeklődő szülőknek, gyerekeknek.

Az előadásokat daléneklés, és leendő kisdiákjaink számára kézműves foglalkozás, mondókázás, közös játék is követte. Kis vendégeink örömmel repítették saját készítésű pillangóikat az iskola udvarán, megkezdték a személyes ismerkedést leendő tanító nénijükkel és az iskolai élettel.

2014.03.27.

                                                                                                                                        Rideg Judit

Képek a Galériában.


                                                                                                                           

Pályaorientációs foglalkozás

Iskolánkban szeretnénk elősegíteni a 7-8.osztályos tanulók pályaválasztását. Ezért pályaválasztási orientációs foglalkozásokat szervezünk. Első foglalkozásunkat március 17-én tartottuk, ahová Horváthné Komócsi Zita virágkötőt hívtuk meg, mivel több végzős diák jelölte meg ezt a foglalkozást továbbtanulási szándékául. Először Zita elmesélte nekünk, hogy miért választotta ezt a szép szakmát, majd hasznos tanácsokat adott, a pályára készülő lányoknak. Szép asztali-és ajtódíszeket készíthettünk, ahol a virágkötő szakmai hozzáértését nyújtotta segítségül.

Reméljük, hogy ezzel a hasznos programmal hozzásegítettük tanulóinkat a szakma iránti érdeklődés felkeltéséhez.

2014.03.17.

                                                                                                                                              Gerstmár Csilla

Képek a Galériában.Nemzeti ünnepünk - Március 15.

Nemzeti ünnepünk előestéjén, március 14-én rendhagyó módon emlékeztünk az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeire, fontos alakjaira. Iskolánk diákjai délután ünnepi játszóház keretében készítették el a forradalmat idéző, ahhoz kapcsolódó tárgyakat, jelképeket. E játszóházi foglalkozáson szorgos kezű óvodások is részt vettek óvó nénik és szülők kíséretében. Az elkészült tárgyakból, emlékekből berendeztük a mi „Nemzeti Múzeumunkat”.

A Himnusz hangjai és a Polgármester Asszony ünnepi köszöntője után jelképes látogatásra invitáltuk a község lakóit, fiatalokat és idősebbeket, kik velünk együtt ünnepeltek. A múzeum kiállított tárgyai között, diákjaink előadásában meghallgattuk Petőfi: Nemzeti dalát, felcsendült egy huszárnóta is, kedves versike szólt a kokárdáról, majd néptáncosaink csárdása következett. A múzeumi barangolást egy vidám jelenet zárta, mely a három hazug huszárról szólt.

A megemlékezés további részében az óvodások ünnepet köszöntő verses-táncos műsorát láttuk.

A hősök és a bátrak előtti tiszteletadásunk a fáklyás felvonulással folytatódott, s a Templomkertben a ’48-as emlékkőnél elhelyeztük az emlékezés koszorúit.

 2014. március 14.

                                                                                                          Kerkuska Mária

Képek a Galériában.Színházlátogatás


Iskolánk színházat kedvelő tanulói 2014. március 10-én a székesfehérvári Vörösmarty Színházban voltak, ahol megnézték a Koldus és királyfi című zenés darabot. Az előadás nagy sikert aratott a gyerekek körében. A jövőben is megpróbálunk lehetőséget biztosítani ilyen kulturális események megszervezésére.

2014. március 10.

                                                                                                          Vígh Andrásné

Képek a Galériában.


Alapfokú beiskolázás

Az alapfokú beiskolázásról, az iskolák felvételi körzetéről, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  működési körzeteiről az alábbi linkre kattintva szerezhető információ.
Megtekinthető itt: BEISKOLÁZÁS


A Fekete István Tagiskola beiskolázási körzete: Zichyújfalu
A szülők szabad iskolaválasztási joga alapján más településről is felvehet tanulókat.
                                                                                                                  
                                                                                                                                 Lábadi Zoltán


A Víz Világnapja


Március 22.: A Víz Világnapja.

Alkotókedvű diákjaink legszebb munkáival neveztünk a Fejérvíz Zrt. rajzpályázatára.Kép a Galériában.

                                                                                                                                                           Rideg Jánosné - Lászlóné Horváth Anikó

2014. 03.07.Szülői klub

2014. február 24-én szülői klubot tartottunk iskolánkban. Témája a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, tapasztalatok megbeszélése, megoldási módok, módszerek átadása.

A szülői klub célja volt, hogy hasznos segítséget nyújtsunk egymásnak: szülők, óvónők, tanítónők, a gyermeknevelés során felmerülő problémák kezeléséhez.

Szülők, leendő első osztályos gyerekek szülei, óvónők, tanítók voltak jelen.

A foglalkozás kezdetén a leendő első osztályos szülők, kooperatív játék keretében megismerkedtek a jelenlévő tanítókkal, a többi szülővel. Szituációs játékok során különböző nevelési helyzetek, problémák kerültek felszínre, melyek az óvodából az iskolába kerülő gyermekeket, szüleiket érinthetik. A foglalkozás önsegítő jellege, az iskolai életben már tapasztaltabb szülők élménybeszámolói során is érzékelhető volt. Egy rövidfilm megtekintésére is sor került, melyben a fő hangsúlyt az inkluzív nevelésen alapuló szemlélet megismertetése  és a gyermekek iránti figyelem, kommunikáció fontossága kapta. A szülők aktív részesei voltak a klubfoglalkozás menetének, melyben a foglalkozásvezetők koordinátori szerepben, segítő, tanácsadói státuszban vettek részt. A foglalkozás egy összefoglaló, gondolatébresztő PowePoint bemutatóval és könyvajánlással zárult, melyet egy vendéglátással egybekötött beszélgetés követett.

Képek a Galériában.

                                                                                                              Lászlóné Horváth Anikó – Kerkuska Mária

2014. 02.24.Farsang - 2014

2014. február 14-én iskolánk apraja-nagyja farsangi mulatsággal búcsúztatta a telet. Tekintettel arra, hogy az esemény Valentin napra esett, már délelőtt „Szív küldi szívnek” üzeneteket kézbesítettek az alkalmi postaszolgálat diákjai.

A hagyományoknak megfelelően szépségkirályra és királynőre is lehetett szavazni, az ő fejükre kora délután került korona. Az osztályok ezúttal is kitettek magukért: szórakoztató, ötletes, látványos csoportos jelmezes produkciókkal készültek. A délutánt emellett páratlan Megacsillag fellépések, a szülőkkel közös játékok színesítették. A Szépségsziget arcfestéssel, fodrászattal, sminkkel várta a szépülni vágyókat. A Játékbarlangban próbára tehették szerencséjüket a betérők. A büfében finom házi sütemény, farsangi fánk, üdítő és hamburger csillapította a társaság éhét-szomját. Az elmaradhatatlan  tombolasorsoláson értékes tombolatárgyak találtak gazdára. Aki nem nyert, zsákbamacskával vigasztalódhatott. A meghívott zsűri a  fánk- és lekvárversenyt, valamint az egyéni- és csoportos jelmezeket nagyra értékelte, díjakkal jutalmazta.

A szülők, nagyszülők örömmel segítették az idei farsangot is, ezúton is köszönjük fáradozásukat! Reméljük, a telet végleg elűztük ezzel a vidám délutánnal!

Képek a Galériában.

                                                                                                                                               Rideg Judit

2014.02.14.
FEKETE ISTVÁN NAP - 2014

A Fekete István Nap keretében 2014. január 24-én iskolánkban feldolgoztuk a névadónk önéletrajzi írásaiból készített Ballagó idő című filmet.  A közös filmnézés után nyolc vegyes korosztályú csapat versengett egymással. A számos izgalmas és érdekes feladat a film eseményeihez, szereplőihez kötődött. A győztes csapatok műsoros illetve írható lemezt kaptak ajándékba.

Az uzsonnát követően irodalmi teadélutánon vettünk részt, melyen tanulóink, kollégáink és jó néhány olvasni és verset mondani szerető vendégünk mutatta be kedvenc versét, s regényekből vett rövid részleteket. Szívet melengető volt a sok szép vers, prózai idézet, melyet örömmel hallgattunk.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                            Kóti Erzsébet - Janus Norbert
2014.01.24.Adventi gyertyagyújtásaink

Az advent szó jelentése "eljövetel". A karácsonyt megelőző várakozás ideje.

Advent első vasárnapja a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör, és természetesen az adventi időszak kezdetét jelenti. Ilyenkor gyújtják meg az adventi koszorún az első gyertyát.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal, eggyel többet. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.

Iskolánkban mi is meggyújtottuk az adventi gyertyákat, a vasárnapokat követő hétfő reggeleken. Az ünnepélyes pillanatokat az alsó tagozatos osztályok rövid műsorai tették meghitté.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                                             Kerkuska Mária
2013.12.20.Moziban voltunk

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felkarolását szorgalmazó Tanoda pályázat nyitott programja keretében lehetőségünk nyílt a felső tagozatosokat moziba vinni. A hobbit- Smaug pusztasága című közel 3 órás filmet 3D-ben a székesfehérvári Alba Plaza Cinema City egyik termében néztük meg. A film megtekintése előtt tettünk egy rövid sétát a belváros karácsonyi forgatagában, ahova a sült gesztenye és a kürtös kalács levegőben terjengő kellemes illata csalogatott minket, ezzel is karácsonyi hangulatot csempészve a szívünkbe.

Képek a Galériában.

2013. 12. 18.

                                                                                                                         Janus Norbert


Advent harmadik vasárnapja

Advent harmadik vasárnapján immár hagyomány, hogy összegyűlünk iskolánk aulájában, hogy együtt ünnepeljük karácsony közeledtét. Ezt tettük ebben az évben is.

Az ünnepi program kézműves játszóházzal indult, ahol a szorgos kezek óvodás kortól a nagymamakorig ünnepi asztaldíszt készítettek.

Ezután következett az est fénypontja, az ünnepi műsor. A meghitt hangulathoz a második osztályos kislányok duója, a tanodások műsora, a színjátszó szakkörösök előadása, iskolánk kórusa, néptánccsoportja, illetve az est zárásaként a tanári kórus karácsonyt köszöntő dala járult hozzá.

Ismét méltón sikerült átélnünk a közelgő ünnep hangulatát.

Képek a Galériában.

                                                                                                                         Gerstmár Csilla

2013.12.15.


Egészségnap az iskolában

Évről évre visszatérő program iskolánkban az egészségnap. Erre most december 9-én került sor. Az alsó és felső tagozatos tanulóink külön időpontban vehettek részt e rendkívül érdekes és hasznos programon. A kisebbek egy érdekes oktatófilm segítségével eredtek nyomába a táplálékpiramisnak.

A védőnők tanodás háziasszonyunkkal gyümölcsöket, zöldségeket kóstoltattak a gyerekeinkkel. A vegyes korosztályú csoportok az egészséges életmóddal, a helyes táplálkozással kapcsolatos feladatokat oldottak meg. Szóba került a táplálékpiramis, az aktív pihenés, a vitaminok, az ásványi anyagok, s még sok-sok egyéb fontos fogalom.

Az eredményhirdetés után minden gyerek kapott egy-egy finom gabonaszeletet, és jó étvággyal fogyasztották el a ropogós sárgarépát, karalábét, almát, narancsot, banánt.

Képek a Galériában.

                                                                                                                     Kóti Erzsébet

2013.12.09.


Járt nálunk a Mikulás

2013. december 6-án a Diákönkormányzat szervezésében megérkezett iskolánkba a Mikulás.

A gyerekek kis műsorral kedveskedtek neki. Az ajándékokért komoly ígéreteket tettek. Megfogadták, hogy jók lesznek, mindig elkészítik a házi feladatot, és soha nem fognak csúnyán beszélni. A jó hangulatú találkozón a 2. osztályban kiderült, hogy a Mikulás bácsi a kis versike állításával ellentétben (Mikulás, Mikulás, nem szereti a gulyást…) nagyon is kedveli a csípős paprikás babgulyást. Az első osztályban azt is megtudtuk, hogy a Mikulás bácsi hangja nagyon hasonlít Zoli bácsiéra...

Jövőre is visszavárjuk!

Képek a Galériában.

                                                                                                                      Kóti Erzsébet

2013.12.06.Találkozás a Mikulással

2013. december 3-án alsó tagozatosaink tanítóikkal Nagykarácsonyba utaztak, hogy felkeressék Mikulásfalva nevezetességeit.  A Mikulásházban töltött óra során dolgozószobájában beszélgettek a nagyszakállúval, verseket mondtak, énekeltek neki. A megérdemelt csomagokkal a Betlehemnél, majd az ugráló-élménybirodalomban folytatódott a délután. Végül a kézműves Játszóházban készültek egyedi alkotások. Mese, báb, játék, tánc is helyet kapott a sok élmény közt, melyet Mikulásfalván szereztünk.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                           Rideg Jánosné

2013.10.03.


Bábszínházban jártunk

Régóta dédelgetett álmunk vált valóra pályázati segítséggel. A budapesti Bábszínházban jártunk. Alsó tagozatos diákjaink Csajkovszkij Diótörő c. bábjátékét tekinthették meg.

Az ember nagyságúi bábok és maszkok, a bájos tárgy animáció, a titokzatos feketeszínház egy naivabb, gyermekibb és fantáziát elragadó világba repítettek bennünket. Csodálatos zene, lenyűgöző látvány. Mindez együtt igazán kellemes és felejthetetlen élményt nyújtott gyermek és felnőtt számára egyaránt.

Képek a Galériában.

                                                                                                             Kerkuska Mária

2013.11.28.


"ZICHYÚJFALU" Projekthét

November 18 és 22 között projekthét volt az iskolában. Nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint községünk múltjának és jelenének feltérképezésére a szó szoros és átvitt értelmében is. A hét programjait megelőzte a csoportokban történő gyűjtés és kutatás, rajz-, fotó- és irodalmi pályázatra való munkák készítése, az iskola dekorálása. Hétfőn a község utcáinak névadóival ismerkedhettünk. Kedden bemutatót néztünk meg lakóhelyünk civil szervezeteinek életéről, hagyománnyá vált közösségi programjairól. Szerdán fórumot tartottunk, ahol megmutattuk a falu tanulóink által elkészített öröm- és bánattérképét. A csütörtök igazán ünnepélyessé vált: tanulóink által előadott jelenetben emlékeztünk meg az általános iskolai oktatás történetéről, majd beszélgettünk egykori kedves pedagógusunkkal, Gruizné Német Ilona tanárnővel, Ica nénivel. Ezután meghitt ünnepségen emlékeztünk meg a tavaly elhunyt Gruiz Károly igazgató úrról, akinek iskolafejlesztő és következetes pedagógiai munkájáról ezentúl a róla elnevezett osztályterem (a régi igazgatói iroda) fog emlékeztetni mindenkit. Szívesen hallgattuk emlékeiről Nagy Józsefet, Józsi bácsit, aki magas kitüntetettje a községnek, és Szűcs Jánost, aki elkötelezett ismerője a vasúti közlekedésünk történetének. Tanulóink előadásában bepillantást nyerhettünk a település határában zajló avar kori ásatásokról, a múzeumi kutatómunkájuk eredményéről.  Egykori tanítványunk, Hangyál Dávid is lelkesen mutatta be a község ódon tárgyi emlékeit. Ezen a délutánon kapta meg minden diákunk az elkészített pályamunkák díjait is. Ennyi hasznos és ünnepélyes program után lazításként következett a péntek, a várva-várt TI és MI, vagyis lányok és fiúk vetélkedőjének délutánja. Ügyesség, szerencse, de a héten összegyűjtött ismeretek és némi humor is jól jött a feladatok végrehajtása során. Talán nem is olyan fontos, ki gyűjtött össze több pontot, mindkét csapat gazdagabb lett néhány együtt töltött vidám órával, no és egy-egy finom csokoládétortával…

Képek a Galériában.

                                                                                                                                          Tekerné Izafé Anikó

2013.11.22.


Szövegértési verseny Sárkeresztesen

2013. november 14-én iskolánk negyedikesei a sárkeresztesi Bársony István Általános Iskola szövegértési versenyén vettek részt. Feladatlapokon, villámkérdésekben, gyakorlati tudnivalókban mérték össze tudásukat a megye 14 iskolájának diákjaival. Az Árvai Alexandra, Árvai Klaudia, Buza Balázs alkotta csapat derekasan helytállt, a kilencedik helyen végeztek.

Kép a Galériában.

                                                                                                                                           Rideg Jánosné

2013.november 14.


Emlékverseny az ünnep tiszteletére

2013. okt. 22-én gyönyörű, tavaszias időben ünnepi akadályversenyt rendeztünk az iskolánkban.

A diákok megismerhették az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A faluban tíz helyszínen különböző feladatokat kellett megoldaniuk.  A sikeres teljesítés jutalmául egy-egy képrészletet kaptak, így a végén összeállt egy korabeli fénykép egy lyukas zászlóval díszített budapesti épületről.

Képek a Galériában.

                                                                                                             Kóti Erzsébet

2013.október 22.


Pályaválasztási kiállítás

Október 18-án pályaválasztási kiállításra indult a 7. és a 8. osztály.

Régi hagyomány, hogy részt veszünk ezen az eseményen, mert sok hasznos információval gazdagodnak a különböző középiskolákba készülő tanulóink.

Most is sokszínű, érdekes, változatos kiállításon találtuk magunkat, ahol az egyes iskolák kiállítóhelyein kérdezhettünk, megismerkedhettünk az ott folyó képzések rendjével, az intézmény életével.

Ha a gyerekek elfáradtak, érdekes teszteket tölthettek ki, amelynek jutalmául különböző ajándékokat is kaptak.

Sok hasznos tapasztalattal gazdagodva érkeztünk haza.

Képek a Galériában.

                                                                                                                                          Gerstmár Csilla

2013.október 18.


 Szüreti bál - 2013

2013. október 12-én kora délután szinte nyári melegben gyűlt össze a  Kastélykertben a falu apraja-nagyja a már hagyományosnak tekinthető szüreti felvonulásra.

A település környékéről érkező lovasok, hintósok, a helybeli óvodások, felső tagozatos- és felnőtt néptáncosok, mazsorettek, cigányasszonyok, vendégek színes kavalkádja hömpölygött végig a falu utcáin. A jókedvű, zenés-táncos felvonulást házi süteményekkel, borokkal és aprópénzzel díjazták a vendégszerető zichyújfaluiak. A felvonulókat gulyásleves, az éhes vendégeket vadpörkölt, csirkepörkölt, töltött csirke várta. Este 8 órától hajnalig telt házzal mulatott a szüreti bál közönsége.  Az idén a Fekete  István Tagiskola gondozásában megvalósuló rendezvény felejthetetlen élményekkel zárult.

Ezúton is köszönjük az esemény sok-sok támogatójának: szülőknek, családoknak, vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek, civil  szervezeteknek azt az önzetlen segítséget, mellyel hozzájárultak a szürethez kapcsolódó hagyomány továbbörökítéséhez!

 Képek a Galériában.

                                                                                                          Rideg Jánosné

2010. 10. 14.Idősek napja - 2013

Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból tanulóink minden évben műsorral köszöntik azokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.

Zichyújfalu község Önkormányzatának szervezésében idén szeptember 29-én került sor a helyi idősek köszöntésére. A műsort színjátszóink kezdték, akik két jelenettel is készültek. Ezután népdalcsokor hangzott fel az iskolai kórus előadásában. Néptáncosaink fellépését is lelkes taps fogadta. Az iskolásokat Stefán Ferencné, Tekerné Izafé Anikó és Gerstmár Csilla tanárnők készítették fel. A műsort a község mazsorett-csoportjainak előadása zárta.

Tantestületünk és tanulóink nevében ezúton is kívánunk egészséget, tartalmas és boldog éveket a község idős embereinek.

Képek a galériában.

                                                                                                              Tekerné Izafé Anikó

2013.10. 02.

   Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 4-én rövid megemlékezéssel ünnepeltük a 13 aradi vértanú halálának évfordulóját.

Iskolánk tanárai és tanulói a Lenkei kopjafánál gyülekeztek, ahol megható műsort hallgathattunk a 7. osztályosok előadásában. Az ünnepséget a helyi intézmények és egyesületek koszorúzása zárta.

Képek a Galériában.

                                                                                                          Gerstmár Csilla

2013. 10.07.

  Természetvédelmi nap

Ebben a tanévben szeptember 27-én tartottuk meg a már hagyománnyá vált természetvédelmi napot. Idén a Vértesbe látogattunk el. Egy hangulatos kis falucska, Vérteskozma volt túránk kiindulópontja. A kb. 4 km-es útvonalat végigsétálva a várgesztesi várhoz érkeztünk. A kijelölt szakaszon bizonyos távolságonként 5 állomáson az iskola pedagógusai várták a diákokat. Az utolsót a várnál helyeztük el. A gyerekeket előzetesen vegyes korosztályú csoportokba soroltuk, melyeknek vezetését nyolcadikos tanulókra bíztuk. A csapatok az állomásokon elméleti és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat, erejüket, bátorságukat és kitartásukat.  A feladatokra kapott pontszámok összesítésére a célban került sor. Eközben a gyerekek a vár alatti erdővel körülvett tisztáson pihentek, fociztak, játszottak és beszélgettek. A program zárásaként a gyerekeket megleptük egy sajtos, sonkás pizzával.  Az eredményeket a hazaindulás előtt, még a helyszínen kihirdettük, a dobogós csapatokat pedig nyereményekkel jutalmaztuk.

 Helyezést elért csapatok:

3. helyezett: Teknős nevű csapat (Hajdu Tímea, Benkő Marcell, Hites Barnabás, Hunyadi Mercédesz, Szaniszló Szabolcs, Bedő Milán, Józsa Nikolett, Kiss Mária) 98 ponttal

2. helyezett: Sas nevű csapat (Józsa Anasztázia, Horváth Patrik, Bogárdi Rebeka, Árvai Klaudia, Lamszider Márton, Mogyorósi Bence) 100 ponttal

1. helyezett: Kakukk nevű csapat (Molnár Kristóf, Ambruzs Flóra, Bakonyi Cintia, Som István, Horváth János, Klemm Arnold, Hajdu Norbert, Buza Fanni) 101.5 ponttal

Képek a Galériában.

                                                                                                Janus Norbert

2013.szeptember 28.                                                                                                


Tanoda


2013 nyarán, egyik nyertes pályázatunk nyomán megkezdte munkáját iskolánkban a

 „TANODA”.

Kirándulásokon, lovardalátogatáson, zenei, kézműves és sport, valamint infokommunikációs és irodalmi foglalkozásokon vettek részt eddig a tanoda diákjai a nyári vakáció során és szeptember hónapban.

A tanoda folyamatos működése október 1-jén veszi kezdetét.

 A munkáját bővebben a honlap „Pályázatok” oldala mutatja be.

 
Képek a galériában.

                                                                                                                                Kerkuska Mária
2013. szeptember 18.

 

Diákközgyűlés

Diákötletek napirenden

2013.szeptember 12-én megtartottuk iskolánkban az őszi diákközgyűlést.

Az összejövetelen diákjaink tájékoztatást kaptak a DÖK (diákönkormányzat ) Szervezeti és Működési Szabályzatának legfontosabb pontjairól, a 2013/14-es tanév legfontosabb változásairól, a DÖK programjairól. Lehetőségük nyílt véleményük és ötleteik kinyilvánítására. A diákok többek között javaslatot tettek az udvari és terembeli játékok fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésére (pl. kirándulás, úszásoktatás, mikulásnap.)

Kedves jelenet játszódott le, amikor a legkisebbek közül Vigyikán Martin 1. osztályos kisdiák az ő magasságuknak megfelelő kosárpalánkot kért.

Lábadi Zoltán igazgató úr ígéretet tett arra, hogy az iskola igyekszik minél több pályázattal teljesíteni a diákok vágyait.

A diákközgyűlés után a diákok az osztályokból delegált képviselők közül titkos szavazással

                      Árvai Brigitta 8. osztályos tanulót a DÖK elnökévé,

                      Buza Balázs 4. osztályos tanulót a DÖK alsós titkárává,

                      Bogárdi Rebeka 6. osztályos tanulót a DÖK felsős titkárává választották.

 

 Képek a Galériában.

                                                                                                  Kóti Erzsébet

2013. szeptember 12.


  Tanévnyitó

2013-2014-es tanév

 

2013. augusztus 29-én 16.00 órakor diákjaink, pedagógusaink, szülők és vendégek jelenlétében megnyitottuk az idei tanévet.

Tanévnyitó ünnepségünk részeként elbúcsúztattuk az idei nyarat, mely sok élményt, pihenési lehetőséget adott diákjainknak, így mindenki újult erővel vághatott neki az újabb kihívásoknak.

Verssel, varázsceruzával és persze sok szeretettel köszöntöttük elsőseinket, akik kíváncsian hallgatták a szavalatokat, ámulattal fogadták a varázsceruzát és mosolyogva adták át virágjaikat leendő tanítóiknak.

Végezetül az ünnepi műsor keretében verselő diákjaink JÓ TANULÁST KÍVÁNTAK  mindenkinek!


Kép a galériában.

                                                                                                                          Lászlóné Horváth Anikó
2013. szeptember 2.


Tanévzáró - 2013

A 2012-2013-as tanév záróünnepségét 2013. június 18-án 16 órai kezdettel tartottuk meg. A műsor a tanév kiemelkedő eseményein készített fotókból összeállított kivetítés első részével kezdődött. Ezt követően Mentovics Éva két versét hallgattuk meg néhány alsó osztályos diák előadásában. Őket az iskolánkban már hagyományként működő néptánccsoport követte, akiktől egy borsodi karikázóst láttunk. Iskolánk igazgatója idén is elmondta a tanévzáró beszédét, melynek részeként átadta a jutalomkönyveket és okleveleket azoknak a tanulóknak, akiknek kiemelkedő volt a munkájuk és példamutató a viselkedésük.

 Könyvjutalomban részesültek:

               Bíró Dávid 1. o.

              Józsa Nikolett 1. o

              Péter Viktória 1. o

              Kocsó Mária Natália 2. o.

              Vas Emília 2.o.

              Hites Barnabás 5. o.

  Oklevelet kaptak:

              Hajdu Norbert 1. o.

              Bedő Milán 2. o.

              Gyöpös Fanni 2. o

              Klemm Arnold 2. o.

              Árvai Alexandra 3. o.

              Buza Balázs 3. o.

              Bakonyi Cintia 5. o.

A jutalmak kiosztása után négy felső tagozatos gyermek szavalta el a Vakáció és az Itt a nyár című verseket, majd iskolánk énekkara fakadt dalra. Az ünnepséget a kivetítés második részével zártuk.

A műsor után az osztályok a termeikbe vonultak, ahol szünidőre vonatkozó útravaló gondolatokat követően átvették a bizonyítványt az osztályfőnökeiktől.

                                                                                                                             

Képek a Galériában.

                                                                                                                            Janus Norbert   
2013. június 20


Ballagás - 2013

2013. június 15-én 17 órakor kezdődött az idei tanév végzős diákjainak ballagása.  Szülők, ballagók, ballagtatók egyaránt nagy izgalommal készültek.

A 7. osztályosok búcsúzásával vette kezdetét az ünnepség, majd Zoli bácsi köszöntője következett.  A búcsúzó nyolcadikosok útravalóul elmondott idézeteikkel és egy közös dallal búcsúztak. Egy-egy szál virággal megköszönték nevelőiknek, szüleiknek, az iskola dolgozóinak a nyolc éven át rájuk fordított figyelmet, törődést. Az osztályfőnök búcsúszavai hol meglepődést, hol mosolyt csalt szemükbe.

Végezetül a kivetítés segítségével visszatekintettünk az elmúlt nyolc évre.

 

Képek a Galériában.

                                                                                                                                    Stefán Ferencné
2013. 06.15.


Kirándulás Göllére - KaposvárraJúnius 11-én, kedden reggel iskolánk tanulói tanulmányi kirándulásra indultak. Először névadónk, Fekete István szülőházát látogattuk meg a Somogy megyei Göllén. Az emlékházban már várt bennünket Erzsi néni, a gondnok, aki nagy-nagy szeretettel mesélt az író gyermekkoráról, családjáról, szülőfalujához való ragaszkodásáról. Meglátogattuk Fekete István sírját is, ahol koszorút helyeztünk el. Ezután Kaposvárra utaztunk, ahol rövid sétát tettünk a belvárosban. Nemsokára elérkezett a várva-várt lubickolás ideje is. A Virág fürdőben kicsik és nagyok egyaránt találhattak megfelelő medencét, csúszdát, játékot. Tartalmas, élményekkel teli nap volt.

 

Képek a Galériában.

                                                                                                                                       Tekerné Izafé Anikó

2013. 06. 11.


Állatsimogatóban jártunkIskolánk napközisei a tanév végén ellátogattak a börgöndpusztai állatsimogatóba.

Az állatsimogató egy horgásztó közvetlen szomszédságában került kialakításra. A zárt parkban kisebb-nagyobb kifutókban, ketrecekben láthatóak és simogathatóak az állatok, pl. nyuszi, tengerimalac, kecske, birka, őz, póniló, kacsa, liba, fácán... Az állatkifutók mellett nagy zöldterület, játszótér, tűzrakóhely van.

A gyerekek és kísérőik is nagy élvezettel múlatták az időt az állatok közelében, és jót játszottak a zöld területen.

 

Képek a Galériában.

                                                                                                          Kerkuska Mária

2013. 06. 05.Kirándult a hatodik osztály

 

A királyok városában

 Sziasztok! Én Som Maya vagyok! 

Egy élményről szeretnék nektek beszámolni, melyet az osztályfőnökünkkel, az iskolaigazgatóval és az osztálytársaimmal együtt éltünk át.

Már elinduláskor is akadt egy kisebb-nagyobb „baleset”. Két lány majdnem lekéste a vonatot, de az utolsó pillanatban odaértek. Fél óra utazás után eljutottunk Fehérvárra. Innen gyalog folytattuk utunkat. Történelmi helyekkel, híres személyek szobraival találkozhattunk. Zoli bácsi mindegyikhez mondott egy-egy történetet, melyet mindenki figyelmesen hallgatott. Elsőként Szent István szobrát néztük meg. Majd ezt követően Ludovicus Marcus szobrát, Petőfi vándorszínész házát, szökőkutakat, Géza nagyfejedelem szobrát, egy barokk stílusú templomot, és más érdekes helyeket.

Végül egy fagyizóban szusszantuk ki magunkat. Jó nagy gombóc fagyit ettünk. Alig birkóztunk meg vele. Fincsi volt. Délutánra az osztály teljesen elfáradt. Másnap sokat meséltünk társainknak.


Képek a Galériában.

                                                                                                                                    Som Mária, 6. o tanuló
2013. 06. 04.


NEMZETI ÖSSZETARTZÁS NAPJA

 

Június 4-én a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁT ünnepeltük iskolánkban. Fontosnak tartjuk, hogy méltóképpen ünnepeljük meg ezt a napot. Az iskola aulájában gyűltünk össze, ahol egy érdekes Power Point – bemutatót nézhettünk meg az ünnep eredetéről  . Ezután egy szép verset hallgattunk meg a 6.osztályos lányok előadásában .Majd a műsor végén együtt énekeltük a nemzeti összetartozás dalát, a Barackfát. Úgy hiszem, hogy hasznos volt ez a megemlékezés, mert kissé közelebb kerültünk az ünnep lényegéhez.

 
Képek a Galériában.

                                                                                                                                     Gerstmár Csilla

2013. 06. 04.


BÁBELŐASÁS AZ ISKOLÁBA


Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a tanévet a bábszakkörösök egy előadással búcsúztatják, melyre szeretettel meghívják a leendő első osztályos óvodásokat, óvó néniket és a picik szüleit is. Így volt ez idén is.
Az mostani darab címe: Felébredt a rét. Az „előadók” saját maguk készítette fakanálbábokkal, kedves zenei betétekkel, tánccal lepték meg nézőiket.

Az előadás után az ovisokkal jót játszottunk az udvaron.

 Reméljük, jól szórakoztak!

 Képek a Galériában.  


2013.05.27.                                                                                                                  Kerkuska Mária

 

DIÁKOLIMPIA

 

2013. május 17-én került megrendezésre a Fekete István Általános Iskola 26. Diákolimpiája Zichyújfaluban. A hagyományoknak megfelelően számos egyéni- és csapatszámban mérték össze tudásukat diákjaink.

Különösen izgalmasak voltak a csapatversenyek, ezek közül is kiemelkedett a kötélhúzás, amelyben a tantestület tanárai is részt vettek. Nagy küzdelemben győzték le az első helyezett 8. osztályt.

A verseny után átadásra kerültek az érmék, oklevelek. Az alábbi eredmények születtek:

 

Egyéni versenyek eredményei:

60 m

1-2. osztály


FIÚ

 

LÁNY

1. Vígh Gergő

 

1. Hamar Vivien

2. Dindli Gergő

 

2. Pazsitka Jenni

3. Hunyadi Bence

 

3. Vas Emilia

3-4. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Búza Balázs

 

1. Szaniszló Ramóna

 

2. Molnár Zoltán

 

2. Árvai Klaudia

 

3. Horváth József

 

 

 

60 m

5-6. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Varga Viktor

 

1. Bogárdi Rebeka

 

2. Benkő Marcell

 

2. Hetesi Alexandra

 

 

 

3. Som Mária

 

7-8. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Elek Kovács Zsolt

 

1. Józsa Anasztázia

 

2. Nagy Attila

 

2. Balassa Stella

 

3. Spánicz István

 

 

 

340 m

1-2. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Vígh Gergő

 

1. Hamar Vivien

 

2. Horváth János

 

2. Vas Emilia

 

3. Som Ignác

 

3. Pazsitka Jenni

 

3-4. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1.  Buza balázs

 

 

 

2. Hajdú Sándor

 

 

 

3. Németh Martin

 

 

 

340 m

5-6.osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Rujsz Erik

 

1. Bogárdi Rebeka

 

2. Benkő Marcell

 

2. Hetesi Alexandra

 

3. Varga Viktor

 

3. Bakonyi Cintia

 

7-8.osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Elek Kovács Zsolt

 

 

 

2. Nagy Attila

 

 

 

3. Spánicz István

 

 

 

Tornabottartás

1-2. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Klemm Arnold

 

1. Józsa Niki

 

2. Bedő Milán

 

2. Kiss Rebeka

 

3. Vígh Gergő

 

3. Kocsó Natália

 

3-4. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Horváth József

 

1. Szaniszló Ramóna

 

2. Molnár Zoltán

 

2. Árvai Klaudia

 

3. Hajdú Sándor

 

3. Hunyadi Mercédesz

 

Tornabottartás

5-6. osztály


FIÚ

 

LÁNY

1. Benkő Marcell

 

1. Hunyadi Szandra

2. Hites Barnabás

 

2. Som Maya

3. Rujsz Erik

 

3. Bakonyi Cintia

7-8. osztály


FIÚ

 

LÁNY

1. Fekete Krisztián

 

1. Balassa Stella

2. Nagy Attila

 

2. Józsa Anasztázia

3. Benkő Bence

 

3. Wirt Bianka

Ugrálókötél-áthajtás (1 perc alatt) 

1-2. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Hunyadi Bence

1. Kiss Rebeka

2. Vígh Gergő

2. Bíró Jázmin

3. Som Ignác

3. Juhász Gabriella

3-4. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Koller László

1. Hunyadi Mercédesz

2. Molnár Zoltán

2. Árvai Klaudia

3. Horváth Zoltán

3. Pápai Ivett

Ugrálókötél-áthajtás (1 perc alatt)

5-6. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Varga Viktor

1. Bakonyi Cintia

2. Horváth Patrik

2. Pető Napsugár

 

3. Som Maya

7-8. osztály


FIÚ

 

LÁNY

 

1. Nagy Attila

1. Horváth Etel

2. Molnár Kristóf

2. Hajdú Tímea

3. Füzesi Tamás

3. Józsa Anasztázia


Csapatversenyek eredményei:

 

Kötélhúzás (7 fő)

Alsó:   1.   4. osztály

           2.   3. osztály

           3.   2. osztály

           4.   1. osztály   

Kötélhúzás (7 fő) 

Felső:  1.   8. osztály

           2.   7. osztály

           3.   5. osztály

           4.   6. osztály 

Foci( 4+1 )

Alsó:   1.   3. osztály

           2.   4. osztály

           3.   2. osztály

           4.   1. osztály   

Foci( 4+1 )

Felső:  1.   8. osztály

           2.   6. osztály

           3.   5. osztály    


Akadálypálya:

Alsó: 1-2. osztály

 

       1.        2. osztály - fiúk

       2.       2. osztály - lányok

       3.       1. osztály - fiúk

 

Alsó: 3-4. osztály

 

       1.        4. osztály - fiúk

       2.       4. osztály - lányok


Felső: 5-6. osztály

 

       1.        6. osztály - fiúk

       2.       5. osztály - lányok

       3.       6. osztály - lányok

 

Felső: 7-8. osztály

 

       1.        8. osztály - fiúk

       2.       8. osztály - lányok

       3.       7. osztály - fiúk

 

 

Képek a Galériában.                                                                                                   Márki Sándor

 

2013. május 17.
 BUDAPESTI KIRÁNDULÁS

 

Május 15-én reggel iskolánk tanulói és pedagógusai vonatra szálltak, és meg sem álltak Budapestig. Úti célunk: Városliget, a Vajdahunyad várban található Magyar Mezőgazdasági Múzeum, majd a Gellérthegy volt. A múzeumban megtekinthettük az állandó kiállításokat, mint például a mezőgazdaság történetét, a háziállatok kialakulását, vadászatot, halászatot, erdészetet stb. bemutató tárlatokat. Nagy népszerűségnek örvendett a lovakról szóló interaktív időszaki kiállítás. Kis pihenő következett a vár parkjában, majd újabb utazással a fővárosban eljutottunk a Szabadság hídhoz, amin átsétálva megérkeztünk a Gellérthegy lábához. A hegyre felérve páratlan panoráma tárult elénk, és megcsodálhattuk a Szabadság–szobrot és a Citadellát is. Kellemesen elfáradva, de élményekkel telve érkeztünk haza.

Képek a Galériában.

                                                                                                          Tekerné Izafé Anikó

2013. május 15.KERÉKPÁRTÚRA

2013. május 10-én iskolánkba látogatott Karlowicz Kristóf úr. Nagyon meglepett bennünket fiatalossága, a természetszeretete. A túrázás, a világutazás élményéből fakadó történeteivel elkápráztatta hallgatóit. A lélegzetelállító kalandjait kivetítőn kísérhettük figyelemmel.

Bemutatta útjainak egyik fontos kellékét, a napjainkban egyre elterjedőbb fekvő kerékpárt, melyet többen lelkesedve ki is próbáltak.

Ebédszünet után iskolánk tanulói és tanárai közül jó páran kerékpárra pattantak, és követve Karlowicz urat és Hites Gábort,
elindultak a dinnyési fertőre, ahol Fenyvesi László fogadta a bátor csapatot. Végigvezette őket a tanösvényen, megmutatta a Velencei-tó madár – és élővilágát.

Köszönjük a szervezőknek.

 
Képek a Galériában.

                                                                                                                    Kerkuska Mária

2013.05.10ANYÁK NAPJA

Iskolánkban Anyák napját hagyományosan május első vasárnapját követő hétfőn ünnepeljük. Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor először kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkben. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.
Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gondoskodása életünk része.
Alsó tagozatos tanulóink virággal a kezükben és tanítóik segítségével, saját maguk által készített ajándékokkal, szép versekkel, énekkel köszöntötték anyukájukat, nagymamájukat. Megható pillanatokat élhettünk át, mikor szívből jövő üzeneteiket, gondolataikat olvashatták a kivetítőn, mely személyes élményeket, gondolatokat közvetített „gyerekszájjal”. Mosolyokat és könnyeket csaltak a szülők arcára, akik köszönettel fogadták az ünnepséget.

 

                                                                                                                                             Lászlóné Horváth Anikó

Iskolánk felső tagozatos diákjai is izgatottan készültek az anyák napjára. Technika - és osztályfőnöki órákon készítették el a meghívókat és az ajándékokat. A műsort május 6-án délután tartottuk, melyen a gyerekek énekekkel és szép versekkel előcsalogatták az anyai könnyeket. Egy szál virággal és az ajándékkal köszönték meg a féltő szeretetet és gondoskodást. A műsor zárásaként a gyerekek süteménnyel és üdítővel vendégelték meg anyukájukat és nagymamájukat.

Képek a Galériában.

Janus Norbert

2013.05.06.

 

TANULMÁNYI VERSENYEK ISKOLÁNKBAN

A tavasz folyamán tanulmányi versenyeket rendeztünk iskolánkban. Az alsó tagozaton matematika, Írás és szövegértés területén mérhették össze tudásukat gyermekeink. A felső tagozaton történelem, természettudomány, magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv és ének tantárgyakból tehették ugyanezt. Egy-egy délután 10-15 diák gyűlt össze remélve, hogy ő a tantárgy legjobbika. A tanulóknak kevés tapasztalatuk van versenyzés terén, ezért ez jó alkalom volt, hogy rutint szerezzenek ebből.

A következő gyermekek örülhettek a jutalomkönyveknek:

Matematika:

         1.Árvai Alexandra – Péter Viktória

         2. Bíró Dávid

           3. Kocsó Mária Natália

Szövegértés:

               1.Vas Emilia

       2. Szaniszló Ramóna

       3.  Búza Balázs

Írás:

       1.      Bíró Jázmin

       2.      Németh Martin

 

Történelem:

      1.      Haiter Dominik

      2.      Füzesi Tamás

      3.      Hites Barnabás

Természettudomány:

       1.      Hushegyi Nikolett

       2.      Ambruzs Flóra

       3.      Benkő Marcell

Angol nyelv:

       1.      Bakonyi Cintia

       2.      Benkő Bence

       3.      ites Barnabás

Magyar nyelv és irodalom:

       1.      Hites Barnabás

       2.      Árvai Brigitta

       3.      Hetesi Alexandra

Matematika:

       1.      Hites Barnabás

       2.      Ambruzs Flóra

       3.      Vas Norbert

Ének:

       1.      Hushegyi Nikolett

       2.      Som Mária

       3.      Kolonics Gábor

 


Képek a Galériában.

                                                                                                                               Gerstmár Csilla

2013.05.03.


KIRÁNDULT A HETEDIK OSZTÁLY

 

Mi hetedikesek úgy döntöttünk, hogy elmegyünk túrázni a Velencei-hegységbe. Megnéztük az ingó köveket. A kilátás gyönyörű volt. Nagyon sok érdekeset láttunk. Hazafelé már mindenki nagyon fáradt volt.


Képek a Galériában.

                                                                                                                                            Józsa Anasztázia
2013.05.03.

 

  A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

Április 11-e a költészet napja. Egyik legnagyobb költőnk, József Attila született e napon.
Magyarországon 1964 óta az ő születésnapja egyben a költészet ünnepe, a költészet napja is.
Verseit már alsó tagozaton kezdjük megismerni, és később folyamatosan tárul elénk az ő költői világa.

Ezen a napon irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, kiállításokkal tisztelgünk nemcsak József Attila költészete, hanem az egész magyar líra előtt.

Évről évre mi is megemlékezünk erről a napról. Idén ez alkalomból versírásra buzdítottam tanítványainkat, kollégáimat.
Nagy öröm és egyben kellemes meglepetés volt számomra, hogy ilyen szép számmal vették komolyan a kiírást. Az is örömmel töltött el, hogy igen sok tanítványunk van ilyen Istenadta költői vénával megáldva, és akik ilyen ügyesen megfogalmazzák gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat rímekbe szedve, ami nem könnyű dolog.

A megírt verseket összegyűjtöttük, és beköttettük. Ezzel megszületett iskolánk első verseskötete, amit MI írtunk: „Mondjuk el!” - címmel. A könyv a könyvtárat gazdagítja.

 Köszönöm az igényes munkátokat.

 A kötet megtekinthető, és a benne szereplő versek olvashatók a Galériában.

                                                                                                                                               Kerkuska Mária

2013. 04.11.Március van, március...

Zichyújfalu Község Önkormányzata, a Napraforgó Napköziotthonos Tagóvoda és a Fekete István Általános Iskola várta Zichyújfalu minden kedves polgárát

                2013. március 14-én 17,30-kor

                                                                    „MÁRCIUS VAN, MÁRCIUS…”
                                                                                            címmel
                                                              az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
                                                                                              165.

                                                                                évfordulója alkalmából

                        megrendezésre kerülő ünnepségére.

 

A megemlékezést a Polgármester Asszony tavaszt köszöntő szavai nyitották meg, s egy szép verset is hallhattunk tőle. Majd gyönyörű képsorok, versikék hozták el a tavaszt a hideg, havas télbe. A Himnusz hangjainak felcsendülése után az óvodások kedves verses, dalos csokra következett. Iskolánk tanulói, kicsik és nagyok emlékeztek meg a ’48-as eseményekről. A Nemzeti dal hangjaira szalagtáncot mutattak be. A megszületett szabadság üdvözlésére egy különleges táncot láthattunk. A Szabadnak születtél c. dal zenéjére megkoreografált népi tánclépéseket nemzeti színű szalag-játék kísérte. A Szózat hangjai zárták az ünnepséget.
A zord, téli időjárás miatt a fáklyás felvonulás elmaradt. A megemlékezés koszorúit az aulában a ’48-as zászló alatt helyeztük el.

 
                                                                                                                                             Kerkuska Mária

 Képek a Galériában

 2013. március 16.Tavaszi tarka-barkaság

 

Tavasszal nemcsak a természet születik újjá, az élet is felpezsdül. Így volt ez az elmúlt napokban, iskolánkban is. Elkészültek
nagy odafigyeléssel és kreativitással az alkotások a VÍZ VILÁGNAPJA c. pályázatra. Voltak fiúk, kik a Nőnapról sem feledkeztek meg. S készültek lelkes izgalommal a kokárdák is, hogy ne csak lelkünket készítsük fel a közelgő nemzeti ünnepünkre, hanem a környezetünket is öltöztessük ünneplőbe.

 
                                                                                                                                             Kerkuska Mária

 Képek a Galériában

 2013. március 9.


Farsang - 2013


Iskolánkban február 8-án vidám fekete-fehér forgatag keretében búcsúztattuk a telet.

Sok ügyes kezű nagymama, anyuka és gyerek sütötte a fánkot, amit ízletes házi lekvárral kínáltunk. A versenyre nyolc, finomabbnál finomabb fánk érkezett, tízféle különböző lekvárt kóstolt meg a zsűri.

Jót mulattunk a tombolasorsoláson, ahol az idén is sok-sok aranyos játékot, értékes tárgyakat és tortát tudtunk kisorsolni a szülők adományai jóvoltából.

Nagyon ötletes, vicces jelmezekben pompáztak a gyerekek, a vámpírok, médiasztárok, királyok és királykisasszonyok vidáman játszottak a szüleikkel a buliban.

Sokan fekete-fehér színben pompáztak, volt zongora, sakktábla, sőt árnyjáték előadás is.

A program bevételét az iskola eszközeinek fejlesztésére fordítjuk.

 
                                                                                                                                Kóti Erzsébet

Képek a Galériában.

2013. 02. 11.Fekete István Napok - 2013


„A természetbe belefér az egész élet” – írta Fekete István, iskolánk névadó írója. A Tüskevár, Téli berek és
más felejthetetlen regény írója 1900. január 25-én született, ezért ezen a héten téli projekthetünk a természet, a madarak jegyében telt. Ebből az alkalomból minden osztály kiválasztott egy madarat, amiről tablót készített, rajz- és technikaórákon pedig madarakat ábrázoltunk, majd az elkészült munkákat kiállítottuk az aulában.

21-én, hétfőn a SULIRÁDIÓ adásával nyitottuk a programsorozatot, ahol interjút hallhattunk az íróval dramatizált formában, gyermek- és fiatalkori visszaemlékezésekkel gazdagítva. Kedden délután mese-és prózamondó versenyt tartottunk, a szereplő gyerekek madarakkal kapcsolatos irodalmi részleteket adtak elő, illetve olvastak fel. Som Ignác, Horváth József, Som Mária és Molnár Kristóf produkcióit találta a zsűri a legjobbnak. Csütörtökön izgatottan vártuk dr. Berkényi Tamást, a székesfehérvári Vadmadárkórház állatorvosát, aki interaktív előadást tartott a kórház tevékenységéről, a segítségre szoruló madarak mentéséről. Bemutatója alatt türelmesen várakozott kalitkájában egy sérült egerészölyv, amit nemsokára közelebbről is megismerhettünk. Pénteken reggel, az író születésnapján megkoszorúztuk az emlékére állított faragott szobrot, majd ünnepi műsort adtak színjátszóink és néptáncosaink. Hushegyi Nikolett felejthetetlen énekével zárult az ünnepség, és vele téli projektünk.

                                                                                                                                 Tekerné Izafé Anikó

Képek a Galériában.

2013. január 25.
Paint - számítógépes verseny


Iskolánk idén is meghívást kapott a gárdonyi iskola által szervezett Paint-számítógépes versenyre.

A feladat karácsonyi képeslap elkészítése volt.

Négy 6. osztályos tanuló vett részt a versenyen:

Ambruzs Flóra, Gyöpös Dominik, Varga Viktor és Som Mária

Nagy örömünkre Som Mária 2. helyezést ért el igényesen elkészített  képeslapjával.

                                                                                                                                Gerstmár Csilla

Kép a Galériában.

2012. december 19.Karácsony - 2012  

 

A harmadik adventi ünnepség az idén egybeesett a falu önállóvá válásának 15.évfordulójával.

A délután 15 órakor kezdődött a játszóházzal, melyben sok szép különleges tárgyat készítettünk:

mécses tartó, karácsonyfadíszek és betlehemi figurák.

Az ünnepi műsor 16 órakor vette kezdetét.

A polgármesterasszony ismertette a falu életét a különválás óta, majd színes műsorral  léptek fel az iskola 1.osztályosai, néptáncosai, bábszakkörösei, színjátszói, énekkarosai, a hittanosok, valamint a dinnyési Iglice népdalkör.

A lélekemelő program zárásaként minden ünneplő kapott a falu születésnapi tortájából.

                                                                                                                                          Kóti Erzsébet

Képek a Galériában.

2012. december 15.


Mikulás - 2012

 

December 7-én, a finn Mikulás kérésére, iskolánkba is ellátogatott a Télapó. Kíváncsi gyermekszemek fürkészték, kit rejt a piros ruha és mit rejt a Mikulás zsákja. Senki nem távozott üres kézzel, még a Mikulás sem, hiszen diákjaink
 „CSILLAGFAKTOROS"produkcióival ő is megtölthette puttonyát.

A vidám délutánt az  
„1 PERC ÉS NYERSZ” népszerű televíziós játék adaptációjával tettük teljessé, és aki még tovább szeretett volna bulizni, a fél hatig tartó discóban ezt megtehette. 

 
                                                                                                                                         
Lászlóné Horváth Anikó
Képek a galériában.

 2012. december7.


Hódít a kalocsai

Ezzel a címmel nyílt kiállítás iskolánkban, a SULIGALÉRIÁBAN.

A szebbnél szebb terítőket, kötényeket, párnahuzatokat a falu asszonyai készítették.

Megcsodálhatjuk:

 • Balogh Mihályné Anikó
 • Herczeg Erzsébet
 • Horváth Ferencné Marika néni
 • Horváth Józsefné Panni néni
 • Kléman Mihályné Julika
 • Nagy Istvánné Marika néni

   munkái mellett Herczig Csaba, Hunyadi Szandra és Mogyorósi Flóra diákmunkáit, valamint Tenk Ferencné Bözsi néni horgolt dísztárgyait is.

 Szeretettel ajánlom a kiállítást minden érdeklődő figyelmébe.

                                                                                                                                                  Kóti Erzsébet
Képek a Galériában.

 2012. december 3.

 

 "Ifjú zenebarátok" - Projektnapok

 Zenei projektnapok 2012. november 19-20.

 

Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának határozata alapján november 20-án ünneplik az Ifjú Zenebarátok Napját.
Ez alkalomból rendeztük meg iskolánkban háromnapos projektünket.
Az első nap reggelén projektmegnyitóra gyűltünk össze az iskola aulájában, ahol az alsó tagozatos tanulók adtak színvonalas műsort, melynek folyamán gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok, népdalok, ill. Kodály Zoltán daljátékának, a Háry Jánosnak egy életképe elevenedett meg.
Kedden zenei vetélkedővel folytatódott programunk, ahol változatos, érdekes feladatokat oldhattak meg a gyerekek. Vidám, jókedvű délutánt tölthettünk együtt.
Szerdán a felső tagozatosok búcsúztatták a projektnapokat, ahol a reneszánsztól a XX. századig kaphattunk betekintést a művészetekbe. Ezt a rendezvényt is dalok és zene tette hangulatosabbá.
Értékes, egyedi programoknak lehettünk résztvevői e napokban, ahol sok új ismeretrre  is szert tehettünk.

                                                                                                                                Gerstmár Csilla

Képek a galériában.

2012. november 20.

    Diákközgyűlés 

 

Iskolánkban immár hagyományosan, hosszú évek óta tartunk egy diák közgyűlést a tanév elején. Szükség esetén tanév közben is lehetőség van arra, hogy a diákjogok ezen a fórumon érvényesüljenek. Az osztályok egy-egy főt delegáltak a diákönkormányzatba (DÖK). A diákközgyűlés után pedig közülük a diákközösség megválasztotta a DÖK elnökét és titkárát is. A 2012/13-as tanévben a DÖK tagjai a következők:

 • Árvai Brigitta (7. osztály) – elnök
 • Buza Balázs (3. osztály) – titkár
 • Dindli Gergő (2. osztály) – tag
 • Haiter György (8. osztály) – tag
 • Hites Barnabás (5. osztály) – tag
 • Horváth József (4. osztály) – tag
 • Hushegyi Nikolett (6. osztály) – tag
 • Lamszider Márton (1. osztály) – tag

A diákközgyűlésen a gyerekek javaslatára döntés született arról, hogy az egyik tanítás nélküli munkanapon kirándulunk.

                                                                                                                       Kóti Erzsébet - a DÖK vezetője

Képek a Galériában.

2012.október 2.


Idősek Napja

 

Régi hagyomány, hogy az iskola művészeti csoportjai köszöntik Idősek Napja alkalmából a község idős embereit. Így történt ez idén is. Polgármesterasszony köszöntője után versekkel, jelenetekkel álltak színpadra a színjátszók. Ezután népdalcsokor hangzott el a kórus előadásában. Néptánccsoportunk szatmári verbunkot táncolt. Reméljük kellemes perceket szereztünk az időseknek.

Tekerné Izafé Anikó – a színjátszó csoport vezetője

 Képek a Galériában.

2012. szeptember 30.


Természetvédelmi nap

 

Ebben a tanévben szeptember 28-án tartottuk meg a már hagyománnyá vált természetvédelmi napot. Idén a Gaja szurdok, patak mentén vezető túraútvonalát sétáltuk végig. A kijelölt útvonalon bizonyos távolságonként 5 állomáson az iskola pedagógusai várták a diákokat. A gyerekeket előzetesen vegyes korosztályú csoportokba soroltuk, melyeknek vezetését nyolcadikos tanulókra bíztuk. A csapatok az állomásokon ügyességi feladatokban mérhették össze erejüket, bátorságukat és kitartásukat. A tudásukra is szükségük volt, mert az állomások között feladatlapot kellett kitölteniük emlékezetből a területen kihelyezett tájékoztató táblák elolvasása után. A feladatokra kapott pontszámok összesítésére a célban került sor. Eközben a gyerekek az erdei tó körüli tisztáson pihentek, fociztak, játszottak és beszélgettek. A program zárásaként a szabadban készült paprikás krumplit fogyasztottuk el. Az eredményeket október 2-án a diákközgyűlésen hirdettük ki.

A dobogós csapatok:

3. helyezett: kutya nevű csapat 135,5 ponttal

2. helyezett: sasok nevű csapat 137,5 ponttal

1. helyezett: pintyek nevű csapat 140 ponttal


                                                                                                                            Janus Norbert - szervező

Képek a galériában.

2012. szeptember 28.

Diákolimpia 2012.

Az idén is nagyon várta már mindenki a diákolimpiát, melyet május 29-én tartottunk.
Mivel 2012 olimpiai év is, ezért igyekeztünk a rendezvényt az "igazihoz" még jobban hasonlítva megrendezni.
Ennek szellemében vonultunk az iskolától a kastélyhoz, a versenyszámok helyszínére: az osztályok képviselői egymásnak átadva vitték a fáklyát, a többiek pedig osztályonként követték az olimpiai lángot.
A versenyek helyszínén aztán osztályonként bevonultunk a megnyitó helyszínére, ahol fogadalmat tettünk, felvontuk az olimpiai zászlót és meggyújtottuk a lángot.
Kicsit borongós időben kezdődtek a versenyek, de mire a kötélhúzáshoz értünk - ami minden évben a küzdelem fénypontja - már jó időben szurkolhattunk egymásnak.
A finom ebéd után került sor az eredményhirdetésre. Az idén is sokak nyakában csillogott fényes érem. Volt, akinél nem is egy! Akinek nem sikerült a jó helyezés, az élményekkel teli versenyzés örömével térhetett haza.
Az olimpiáról készült képek a Galériában láthatók.

Budapesti kirándulás

Május 21-én iskolánk tanulói Budapestre látogattak.
Vonattal utaztunk a fővárosba, ahol először a Természettudományi Múzeumot látogattuk meg. Már az odáig vezető út is érdekes volt, hiszen több kisgyerek most utazott először metróval.
A múzeumban interaktív elemekkel tarkított kiállításokat nézhettünk meg. Nem csak a kicsik élvezték, hogy világító táblákon, forgatható, kirakható, kinyitható tablókról szerezhettünk ismereteket.
A múzeum után metróval és villamossal látogattunk a Margit-szigetre, ahol városnéző kisvonatról nézhettük végig a látnivalókat. A szép időben jólesett egy séta és fagyizás a szigeten.
Ismét villamosra szálltunk, hogy a Déli pályaudvarra érjünk, ahol igazán kényelmes vonaton folytathattuk utunkat, immár hazafelé. Még egy átszállás várt bennünket Pusztaszabolcson.
A sok utazástól elfáradva, de élményekkel telve tértünk haza a nap végén.
A képek a Galériában láthatók.

Honismereti vetélkedő 2012.

Május 11-én rendezték Székesfehérváron a Fejér Megyei Honismereti Egyesület által szervezett "Felnevelő tájunk" honismereti vetéledő döntőjét.
A versenyen több mint száz csapat indult. A székesfehérvári döntőbe az első 10 helyezett, azaz 21 csapat jutott be, köztük iskolánk három csapatával. Az idei téma a tatárjárás volt.
A végeredmény nagyon kedvező lett számunkra, hiszen A Három vitéz nevű csapatunk második helyezést ért el, mindössze két ponttal lemaradva a győztesektől. A csapat tagjai: Teker Illés, Hangyál Dávid, Hites Balázs.
Udvarhölgyek elnevezésű csapatunk (Kocsó Regina Vivien, Pálinkás Cintia, Lukács Alexandra) 5. helyen végzett, míg a Lovagok (Haiter Dominik, Fartel Rebeka, Józsa Anasztázia) a 10. helyet szerezték meg.
Gratulálunk a csapatoknak és felkészítőjüknek, Lábadi Zoltán igazgató úrnak a szép eredményhez!
Képek a versenyről a Galéria menüpont alatt láthatók.

Anyák napja 2012.

Az anyák napi ünnepségeket iskolánkban május 7-én és 8-án tartottuk.
Az osztályok közösen, vagy külön-külön készültek az édesanyák, nagymamák köszöntésére.
Az alsó tagozatosok közös műsort adtak, az 5-6.-osok verses köszöntő után megvendégelték a meghívottakat.
A hetedikesek süteménnyel, teával készültek, a nyolcadikosok pedig közös játékkal ünnepeltek.
Az anyukák, nagymamák színes élményekkel és kedves ajándékokkal térhettek haza minden csoport megemlékezéséről.
Az ünnepségekről képek a Galéria menüpontban láthatók.

Tavaszi projekt 2012.

Tavaszi projektünk a húsvéthoz kapcsolódott az idei tanévben.
A tavaszi szünetet megelőző hetek lázas készülődéssel teltek: a húsvéthoz kapcsolódó vallási és népszokások felidézéhez szükséges alkotások kerültek ki az ügyes kezű diákok kezei alól, dalokat, mondókákat tanultunk, tárlatvezetésre készültünk.
Április 2-án, hétfőn vette kezdetét a projekt záró eseménysorozata. Ezen a délutánon a színjátszó csoport tavaszi műsora után megismerkedtünk a húsvét hagyományos eseményeivel, népszokásokkal, a vallási háttérrel. A vetítés közben egy-egy osztály adta elő az éppen megismert játékot, dalt, szokást.
Kedden reggel tárlatlátogatásra indult az iskola apraja-nagyja: minden osztály bemutatta az általa feldolgozott, húsvéthoz, tavaszhoz kapcsolódó eseményt. Gyönyörű, tartalmas kiállításokat, gyerekmunkákat láthattunk. Délután a Ti és Mi vetélkedő is a húsvét jegyében telt érdekes, tanulságos és nem utolsó sorban vidám feladatokkal. A vetélkedést egyetlen ponttal a fiúk nyerték, de a lányoknak sem kellett szomorkodni, hiszen a két hatalmas tortából az egyiket ők ehették meg a vetélkedés végén.
A szerda délután iskolánk bábosainak előadásával kezdődött, majd táncház és húsvéti játszóház várta az érdeklődőket.
A Suli Galériában egy dinnyési alkotó, Szabó Imréné, Zsuzsa néni munkáit csodálhattuk meg.
A héten készült képek a Galériában láthatók.

Farsang 2012.

Három napig állt a bál iskolánkban február 10-től 12-ig!
Pénteken a gyerekfarsangon mulathattak kicsik és nagyok. Az alsó tagozatosok jelmezes felvonulását és bemutatkozását követte a felső tagozatos csoportok műsora. Ezután a kreatívszobában farsangi kalapot készíthettek az ügyes kezűek, a szerencseszobában pedig az ügyesség mellett a szerencsére is szükség volt a nyeréshez. Természetesen a kevésbé ügyesek és szerencsések is sikerrel indulhattak az ajándékokért.
A várva várt tombola fődíjára, az mp3-lejátszóra sokan pályáztak, de azért a többi, értékes ajándék gazdája is boldogan vitte haza nyereményét.
A felnőttek báljára szombaton került sor.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a farsang és a bál számos támogatójának a felajánlott díjakat. Köszönjük a szervezők segítségét és a résztvevők anyagi támogatását.
A tavalyi farsang és bál bevételéből készült el az udvari bejárat melletti térkövezés, és iskolai kirándulások költségéhez járultunk hozzá a befolyt összegből.
Az eseményről készült képek a Galériában láthatók.

Fekete István Napok 2012.

Az idén három napon át tartó programsorozattal és a hagyományos előzetes feladatokkal ünnepeltük névadónkat.
A Suli Galériába sok szép alkotás készült rajz- és technikaórákon. A fogalmazásversenyre a 3-8. osztályosok készíthettek írásokat.
Hétfőn délután iskolánk minden tanulója részt vehetett a csapatversenyen, melyen az alsó és felső tagozatosokból álló csoportok külön-külön mérethették meg magukat Fekete Istvánhoz kapcsolódó témakörökben.
Kedden a versmondó és énekversenyre került sor, ahol sok versenyző előadását hallgathatták az érdeklődők.
Szerda reggel koszorút helyeztünk el Fekete István plakettjénél, majd az ünnepi műsort követően az előző napok versenyeinek eredményhirdetésére került sor.
A prgramsorozatról készült képek a Galériában láthatók.

Karácsony 2011.

A karácsonyi készülődés részeként ezüstvasárnapi játszóházat és karácsonyi műsort rendezett iskolánk.
Az ünnepség és a kézműveskedés ideje alatt teával és mézeskaláccsal vártuk a résztvevőket. A mézeskalács elkészítése iskolánk tanulóinak keze munkáját is dicséri.
A különböző helyszíneken angyalt, képeslapot, ablakdíszt lehetett készíteni, illetve az üvegfestésbe, dekupázs technikába is belekóstolhattunk.
A játszóház után meghitt és színes műsort tekinthettünk meg.
Az eseményen készült képek a Galériában láthatók.

Mikulásbuli 2011.

Az idén is nagyon várta iskolánk apraja és nagyja december 6-át, Mikulás napját.
Ez alkalommal játékdélutánt tarottunk, ahol zenével és tánccal ünnepeltünk. A bábosok vidám, zenés előadása után néhány kisebb csoport is bemutatta táncos produkcióját. A felsős osztályok mindegyike egy-egy közös játékra invitálta a résztvevőket, majd megkezdődött a buli, mely kora estig tartott.
A Mikulásbuli képei a Galéria menüpontban megtekinthetők.

Természetvédelmi nap 2011.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendeztük a természetvédelmi napot.
A mostani úticél Csákvár volt, ahol a Haraszt-hegyi tanösvényt jártuk végig.
Most is vegyes csapatok versenyeztek az első helyért, így a kicsik és nagyok együtt tették meg a távot és oldották meg a feladatokat. A szép kirándulás végén, miután minden csapat beért, még egy közös fagyizásra is sor került.
A Csákváron készült fotók a Galéria menüpontban megtekinthetők.

NYÁRI TÁBOR 2011.

Az idén nyáron iskolánk tábort szervezett, melynek keretében több tanítványunk is színesíthette szünidejét.
Minden napra más-más programot szerveztünk, így sok helyre eljuthatott a táborozó csapat. Az első napon a Velencei-hegységben túráztak a résztvevők. Másnap megmártózhattak a Velencei-tóban. Harmadnap a rossz idő sem szegte kedvét a kis csapatnak, és kitartásuk jutalmat érdemelt: végül gyönyörű időben kerekezhették körbe a Velencei-tavat. A negyedik napon a dunaújvárosi élményfürdő volt a cél, ahol fürdőzéssel, csúszdázással telt a nap. Az utolsó napon egy székesfehérvári kirándulással folytatódott, majd este táborbontással fejeződött be az öt napos kaland. A résztvevők pénteken fáradtan, de élményekkel telve térhettek haza.
A tábor fotói a Galéria menüpontban megtekinthetők.


Fekete István Általános Iskola
Zichyújfalu 
 
Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Fekete István Tagiskolája

8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.    Telefon és fax: 22 / 358 282     E-mail: zichysuli1502@gmail.com     Web: www.feketei-zu.sulinet.hu