Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fekete István Tagiskolája, 
ZichyújfaluF ő o l d a l
Falunkról
Iskolánkról
Faliújság
Osztálykönyv
Dokumentumok
Régi Pályázatok
Galéria
Kapcsolat
Könyvtár
Zichyújfalui TanodaII.
EFOP-3.3.1-15Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre


Kedves Szülők!


Beiratkozás időpontja a 2019/2020-as tanévre :

2019.április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
2019.április 12. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok valamennyi tanuló esetében:
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,


az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény,
  • szakértői bizottság szakértői véleménye
Innen letölthető és kitöltendő dokumentumok:
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet)
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (1. számú melléklet)
  • az állampolgárság megállapításához, valamint a pontos névhasználathoz, kérjük, hozzák el a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is!
  • a hit- és erkölcstan oktatás választására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell megtennie a szülőknek.


A nem körzetes jelentkezők esetében a fentieken kívül szükséges még az intézmény vezetőjének címzett kérvény.
A jelentkezést követően az intézményvezető 2019. április 30-ig megküldi az érintett szülőknek a felvételről vagy elutasításról szóló határozatot.

Kérelem körzeten kívüli gyermekek részére
Felhívás tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
Nyilatkozat hit- és erkölcstan választásáról
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Fekete István Tagiskolája

8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.    Telefon és fax: 22 / 358 282     E-mail: zichysuli1502@gmail.com     Web: www.feketei-zu.sulinet.hu